หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> MAI >> TPLAS
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
32.39
P/BV
1.31
ปันผล
2.65%
ROA
4.17%
ROE
3.96%
D/E
0.17
EPS
0.05
BETA
0.55
NPM
2.42%
GPM
14.22%
หมวดหมู่สินค้าอุตสาหกรรม >> MAI
ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังนี้1. ถุงบรรจุอาหารประเภท Polypropylene ภายใต้ตราสัญลักษณ์ ?หมากรุก?2. ถุงบรรจุอาหารและถุงหูหิ้วประเภท High Density Polyethylene ภายใต้ตราสัญลักษณ์ ?หมากรุก? 3. ฟิล์มถนอมอาหาร Polyvinyl Chloride ภายใต้ตราสัญลักษณ์ ?Vow Wrap?4. บรรจุภัณฑ์กระดาษ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ ?BEAT BOX?
มูลค่าตามราคาตลาด407,700,000
Book Value1.15
ปริมาณหุ้น270,000,000
ที่อยู่เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
โทรศัพท์0-2191-8288-9
เว็บไซต์http://www.tpic.co.th
ทุนจดทะเบียน135,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท29/08/1994
วันเข้าตลาดฯ05/09/2561
ราคา IPO1.48
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)3267 (05/03/24)
% Free float31.68%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด4095
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น100%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-6.5/7.5
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI36.17
ค่า MACD/Signal-0.0284/-0.0236
ค่า MA6 1.53
ค่า MA12 1.56
ค่า MA26 1.58
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 4 วัน
ค่า RSI 36.17
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.01%
NVDR ถือหุ้น
0.60%
ข้อมูลวันที่28/03/24
ซื้อ2,600 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Netซื้อ 2,600 หุ้น
26/03/24Net: ซื้อ 1,400 หุ้น
22/03/24Net: ซื้อ 1 หุ้น
21/03/24Net: ซื้อ 16,300 หุ้น
18/03/24Net: ซื้อ 100 หุ้น
15/03/24Net: ซื้อ 300 หุ้น
14/03/24Net: 0
12/03/24Net: ซื้อ 3,000 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
1.56
1.53
1.52
1.50
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่24/04/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย19 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย11,900 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย17,877 บาท
24/04/2411,900 หุ้น จับคู่ 19 ครั้ง
23/04/24457,300 หุ้น จับคู่ 198 ครั้ง
22/04/2418,500 หุ้น จับคู่ 15 ครั้ง
19/04/24142,500 หุ้น จับคู่ 80 ครั้ง
18/04/246,000 หุ้น จับคู่ 18 ครั้ง
17/04/2413,400 หุ้น จับคู่ 22 ครั้ง
11/04/2410,400 หุ้น จับคู่ 18 ครั้ง
10/04/2450,200 หุ้น จับคู่ 43 ครั้ง
09/04/2432,900 หุ้น จับคู่ 46 ครั้ง
05/04/248,800 หุ้น จับคู่ 8 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120222023
ทรัพย์สิน (ลบ.)374381383362
หนี้สิน (ลบ.)62605852
เงินสด (ลบ.)66564750
202120222023
ต้นทุนขาย10.15%13.56%-5.11%
ยอดขาย7.68%10.80%-7.72%
กำไรสุทธิ-1.97%-12.66%-57.50%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.31 เท่า
รายงานล่าสุด 12/2023
รอบ 12 เดือน
บริษัทกำไร
0.047 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.05บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล2.65% / ปี
    - YTD2.65% / ปี
    - 20235.38% / ปี
    - 20223.52% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)311 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)1.15 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 2.65% /ปี
YTD
2.65%
2023
5.38%
2022
3.52%
03 พ.ค. 2024เงินปันผล 0.04 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023
03 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
06 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
07 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
30 เม.ย. 2020เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
02 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-5.03--2.59
20 วัน-4.43-1.75
60 วัน-17.93--14.77
120 วัน-16.57--12.77
ตั้งแต่ต้นปี-18.82--14.33
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)32.39-100.43
P/BV (เท่า)1.31-2.00
12
ข่าวสาร
19/04/67แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
25/03/67ตลาดหลักทรัพย์ฯแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมาย XD (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์)
06/03/67การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
28/02/67แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร, แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง,แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และ แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
20/02/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
20/02/67การกำหนดวันประชุม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566