หน้าแรก >> - >> MAI >> PTTGC
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.56
ปันผล
2.9%
ROA
-1.49%
ROE
-6.69%
D/E
1.42
EPS
-1.22
BETA
1.28
NPM
-1.86%
GPM
4.92%
หมวดหมู่- >> MAI
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTT Global Chemical Public Company Limited) เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพื่อก้าวขึ้นเป็นแกนนำของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท.
มูลค่าตามราคาตลาด155,555,294,537
Book Value63.39
ปริมาณหุ้น4,508,849,117
ที่อยู่เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์0-2265-8400
เว็บไซต์http://www.pttgcgroup.com
ทุนจดทะเบียน-
วันก่อตั้งบริษัท19/10/2011
วันเข้าตลาดฯ19/10/2554
ราคา IPOn/a
ราคาพาร์10
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)92750 (28/02/23)
% Free float54.81%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด104477
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น97.74%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-1.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD0.5/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-3/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI40.66
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง2 วัน
ค่า MACD/Signal-0.7521/-0.7811
ค่า MA6 34.58
ค่า MA12 34.9
ค่า MA26 35.97
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 2 วัน
ค่า RSI 40.66
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
11.01%
NVDR ถือหุ้น
5.13%
ข้อมูลวันที่25/09/23
ซื้อ1,764,602 หุ้น
ขาย1,967,750 หุ้น
Netขาย 203,148 หุ้น
22/09/23Net: ซื้อ 1,896,920 หุ้น
21/09/23Net: ซื้อ 1,171,276 หุ้น
20/09/23Net: ขาย 3,721,213 หุ้น
19/09/23Net: ซื้อ 239,710 หุ้น
18/09/23Net: ขาย 814,100 หุ้น
15/09/23Net: ขาย 321,755 หุ้น
14/09/23Net: ขาย 2,096,580 หุ้น
13/09/23Net: ขาย 1,582,938 หุ้น
12/09/23Net: ขาย 2,115,967 หุ้น
11/09/23Net: ขาย 5,792,790 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
35.75
35.25
34.75
34.00
33.25
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่26/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย2,078 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย8,782,600 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย304,882,925 บาท
26/09/238,782,600 หุ้น จับคู่ 2,078 ครั้ง
25/09/236,350,300 หุ้น จับคู่ 1,490 ครั้ง
22/09/2317,888,400 หุ้น จับคู่ 3,406 ครั้ง
21/09/238,621,600 หุ้น จับคู่ 1,769 ครั้ง
20/09/2330,797,800 หุ้น จับคู่ 6,456 ครั้ง
19/09/235,811,700 หุ้น จับคู่ 1,540 ครั้ง
18/09/237,842,800 หุ้น จับคู่ 2,001 ครั้ง
15/09/2316,168,500 หุ้น จับคู่ 2,244 ครั้ง
14/09/2314,805,500 หุ้น จับคู่ 3,331 ครั้ง
13/09/236,404,100 หุ้น จับคู่ 1,820 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทขาดทุน
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)489,383754,115719,965792,656709,552
หนี้สิน (ลบ.)200,389426,512421,138475,803416,288
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย29.23%53.73%77.17%-13.66%
ยอดขาย45.82%42.65%65.81%-20.90%
กำไรสุทธิ+22435.51%+-%-83.88%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 44%
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทขาดทุน
-1.22181 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)-0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล2.90% / ปี
    - YTD2.82% / ปี
    - 20227.92% / ปี
    - 20211.69% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)285,816 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)63.39 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 2.90% /ปี
YTD
2.82%
2022
7.92%
2021
1.69%
26 เม.ย. 2023เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ -
21 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.75 บ./หุ้น
รอบ -
22 เม.ย. 2022เงินปันผล 1.75 บ./หุ้น
รอบ -
22 ก.ย. 2021เงินปันผล 2 บ./หุ้น
รอบ -
23 เม.ย. 2021เงินปันผล 1 บ./หุ้น
รอบ -
28 เม.ย. 2020เงินปันผล 1 บ./หุ้น
รอบ -
13 ก.ย. 2019เงินปันผล 1 บ./หุ้น
รอบ -
24 เม.ย. 2019เงินปันผล 2.5 บ./หุ้น
รอบ -
18 ก.ย. 2018เงินปันผล 1.75 บ./หุ้น
รอบ -
24 เม.ย. 2018เงินปันผล 2.5 บ./หุ้น
รอบ -
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
25/09/231 ครั้ง108,100 หุ้น เฉลี่ย 35.25 บ.
22/09/232 ครั้ง176,000 หุ้น เฉลี่ย 36.75 บ.
21/09/231 ครั้ง27,800 หุ้น เฉลี่ย 33.75 บ.
20/09/233 ครั้ง383,800 หุ้น เฉลี่ย 33.5 บ.
18/09/232 ครั้ง41,600 หุ้น เฉลี่ย 35 บ.
15/09/232 ครั้ง249,200 หุ้น เฉลี่ย 37.33 บ.
14/09/231 ครั้ง14,100 หุ้น เฉลี่ย 35.25 บ.
13/09/239 ครั้ง814,900 หุ้น เฉลี่ย 35 บ.
12/09/231 ครั้ง249,200 หุ้น เฉลี่ย 35 บ.
08/09/231 ครั้ง73,500 หุ้น เฉลี่ย 36 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
26/09/231,444,400 หุ้น เฉลี่ย 34.71 บ.
25/09/231,221,600 หุ้น เฉลี่ย 35.38 บ.
22/09/231,425,600 หุ้น เฉลี่ย 35.00 บ.
21/09/231,258,700 หุ้น เฉลี่ย 33.88 บ.
20/09/236,895,800 หุ้น เฉลี่ย 33.86 บ.
19/09/23680,800 หุ้น เฉลี่ย 34.92 บ.
18/09/231,696,600 หุ้น เฉลี่ย 35.24 บ.
15/09/231,180,000 หุ้น เฉลี่ย 35.80 บ.
14/09/233,815,500 หุ้น เฉลี่ย 34.71 บ.
13/09/231,609,100 หุ้น เฉลี่ย 35.04 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-0.700.050.57
20 วัน-3.401.18-1.94
60 วัน-4.708.14-5.53
120 วัน-23.24-3.38-20.09
ตั้งแต่ต้นปี-24.871.25-17.66
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--21.04
P/BV (เท่า)0.560.701.49
13
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
SR
ซึมลง
PTTGC
Sideway