หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ >> PTTGC
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
172.61
P/BV
0.60
ปันผล
2%
ROA
1.94%
ROE
0.34%
D/E
1.43
EPS
0.22
BETA
1.38
NPM
0.14%
GPM
6.17%
หมวดหมู่สินค้าอุตสาหกรรม >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTT Global Chemical Public Company Limited) เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพื่อก้าวขึ้นเป็นแกนนำของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท.
มูลค่าตามราคาตลาด169,081,841,888
Book Value64.07
ปริมาณหุ้น4,508,849,117
ที่อยู่เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์0-2265-8400
เว็บไซต์http://www.pttgcgroup.com
ทุนจดทะเบียน45,088,491,170.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท19/10/2011
วันเข้าตลาดฯ19/10/2554
ราคา IPOn/a
ราคาพาร์10
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)92750 (28/02/23)
% Free float54.81%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด104477
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น97.74%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-1.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA260/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD-0.5/1.5
RSI-1/1
สรุปคะแนน-3/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI40.51
ค่า MACD/Signal0.004/0.2385
ค่า MA6 38.54
ค่า MA12 39.48
ค่า MA26 39.28
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 5 วัน
ค่า RSI 40.51
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
11.41%
NVDR ถือหุ้น
5.09%
ข้อมูลวันที่23/04/24
ซื้อ4,480,700 หุ้น
ขาย3,443,700 หุ้น
Netซื้อ 1,037,000 หุ้น
22/04/24Net: ขาย 132,406 หุ้น
19/04/24Net: ซื้อ 2,195,228 หุ้น
18/04/24Net: ซื้อ 4,380,850 หุ้น
17/04/24Net: ซื้อ 371,900 หุ้น
11/04/24Net: ซื้อ 144,000 หุ้น
10/04/24Net: ซื้อ 135,075 หุ้น
09/04/24Net: ขาย 1,025,801 หุ้น
05/04/24Net: ซื้อ 1,184,900 หุ้น
04/04/24Net: ซื้อ 6,332,390 หุ้น
03/04/24Net: ซื้อ 451,898 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
39.00
38.50
38.00
37.25
36.75
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่24/04/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย2,768 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย17,154,100 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย645,051,275 บาท
24/04/2417,154,100 หุ้น จับคู่ 2,768 ครั้ง
23/04/2412,626,500 หุ้น จับคู่ 2,514 ครั้ง
22/04/2416,551,400 หุ้น จับคู่ 3,908 ครั้ง
19/04/2411,852,600 หุ้น จับคู่ 2,923 ครั้ง
18/04/2426,018,700 หุ้น จับคู่ 3,956 ครั้ง
17/04/2411,934,500 หุ้น จับคู่ 3,845 ครั้ง
11/04/244,631,800 หุ้น จับคู่ 2,156 ครั้ง
10/04/248,362,200 หุ้น จับคู่ 2,181 ครั้ง
09/04/249,589,200 หุ้น จับคู่ 2,139 ครั้ง
05/04/249,474,000 หุ้น จับคู่ 2,138 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120222023
ทรัพย์สิน (ลบ.)489,383754,115719,965719,005
หนี้สิน (ลบ.)200,389426,512421,138422,824
เงินสด (ลบ.)44,31355,61325,94037,319
202120222023
ต้นทุนขาย29.23%53.73%-7.24%
ยอดขาย45.82%42.65%-9.07%
กำไรสุทธิ+22435.51%+-%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 40%
รายงานล่าสุด 12/2023
รอบ 12 เดือน
บริษัทกำไร
0.22 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.22บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล2.00% / ปี
    - YTD1.96% / ปี
    - 20232.60% / ปี
    - 20227.92% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)288,882 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)64.07 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 2.00% /ปี
YTD
1.96%
2023
2.60%
2022
7.92%
24 เม.ย. 2024เงินปันผล 0.75 บ./หุ้น
รอบ -
26 เม.ย. 2023เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ -
21 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.75 บ./หุ้น
รอบ -
22 เม.ย. 2022เงินปันผล 1.75 บ./หุ้น
รอบ -
22 ก.ย. 2021เงินปันผล 2 บ./หุ้น
รอบ -
23 เม.ย. 2021เงินปันผล 1 บ./หุ้น
รอบ -
28 เม.ย. 2020เงินปันผล 1 บ./หุ้น
รอบ -
13 ก.ย. 2019เงินปันผล 1 บ./หุ้น
รอบ -
24 เม.ย. 2019เงินปันผล 2.5 บ./หุ้น
รอบ -
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
19/04/241 ครั้ง25,100 หุ้น เฉลี่ย 38.75 บ.
10/04/241 ครั้ง100,000 หุ้น เฉลี่ย 40.75 บ.
03/04/241 ครั้ง100,000 หุ้น เฉลี่ย 40.5 บ.
02/04/242 ครั้ง155,400 หุ้น เฉลี่ย 45.2 บ.
01/04/241 ครั้ง25,600 หุ้น เฉลี่ย 39.5 บ.
28/03/241 ครั้ง25,600 หุ้น เฉลี่ย 38 บ.
27/03/241 ครั้ง25,600 หุ้น เฉลี่ย 38.5 บ.
26/03/242 ครั้ง927,700 หุ้น เฉลี่ย 38.5 บ.
14/03/241 ครั้ง100,000 หุ้น เฉลี่ย 41 บ.
07/03/241 ครั้ง26,600 หุ้น เฉลี่ย 37 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
24/04/241,530,800 หุ้น เฉลี่ย 37.60 บ.
23/04/242,527,000 หุ้น เฉลี่ย 38.12 บ.
22/04/243,081,300 หุ้น เฉลี่ย 38.17 บ.
19/04/242,353,100 หุ้น เฉลี่ย 38.69 บ.
18/04/244,488,200 หุ้น เฉลี่ย 38.85 บ.
17/04/242,481,100 หุ้น เฉลี่ย 39.91 บ.
11/04/241,521,100 หุ้น เฉลี่ย 40.43 บ.
10/04/242,236,300 หุ้น เฉลี่ย 40.85 บ.
09/04/242,470,100 หุ้น เฉลี่ย 40.03 บ.
05/04/242,694,500 หุ้น เฉลี่ย 39.77 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-5.56-0.51-2.85
20 วัน-1.92-0.35-0.22
60 วัน12.504.3612.42
120 วัน15.046.1218.59
ตั้งแต่ต้นปี-0.653.973.62
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)172.61-17.82
P/BV (เท่า)0.600.701.31