หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ >> CMAN
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
9.19
P/BV
0.85
ปันผล
1.87%
ROA
6.84%
ROE
9.58%
D/E
1.65
EPS
0.16
BETA
0.68
NPM
7.28%
GPM
32.65%
หมวดหมู่สินค้าอุตสาหกรรม >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า "CHEMEMAN"
มูลค่าตามราคาตลาด2,054,400,000
Book Value2.51
ปริมาณหุ้น960,000,000
ที่อยู่195/11-12 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 10-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์0-2661-9734
เว็บไซต์http://www.chememan.com
ทุนจดทะเบียน1,000,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท5/3/2003
วันเข้าตลาดฯ21/03/2561
ราคา IPO3.84
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)2748 (23/03/23)
% Free float42.44%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด3552
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น100%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-1.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD0.5/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-3/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI44.29
ค่า MACD/Signal-0.0152/-0.0167
ค่า MA6 2.14
ค่า MA12 2.15
ค่า MA26 2.17
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 5 วัน
ค่า RSI 44.29
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.26%
NVDR ถือหุ้น
1.05%
ข้อมูลวันที่25/09/23
ซื้อ20,000 หุ้น
ขาย57,400 หุ้น
Netขาย 37,400 หุ้น
22/09/23Net: ซื้อ 29,700 หุ้น
21/09/23Net: ขาย 40,400 หุ้น
20/09/23Net: ซื้อ 19,500 หุ้น
19/09/23Net: ซื้อ 55,700 หุ้น
18/09/23Net: ซื้อ 53,100 หุ้น
15/09/23Net: ขาย 6,000 หุ้น
14/09/23Net: ขาย 58,000 หุ้น
13/09/23Net: ขาย 5,200 หุ้น
12/09/23Net: ซื้อ 29,500 หุ้น
11/09/23Net: ขาย 170,500 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
2.28
2.24
2.22
2.12
2.10
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่26/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย128 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย522,100 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย1,110,094 บาท
26/09/23522,100 หุ้น จับคู่ 128 ครั้ง
25/09/23175,100 หุ้น จับคู่ 93 ครั้ง
22/09/23169,900 หุ้น จับคู่ 61 ครั้ง
21/09/23365,800 หุ้น จับคู่ 81 ครั้ง
20/09/23262,100 หุ้น จับคู่ 110 ครั้ง
19/09/23677,200 หุ้น จับคู่ 118 ครั้ง
18/09/23294,100 หุ้น จับคู่ 95 ครั้ง
15/09/231,282,000 หุ้น จับคู่ 246 ครั้ง
14/09/23302,000 หุ้น จับคู่ 146 ครั้ง
13/09/23635,800 หุ้น จับคู่ 142 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)6,1037,0226,7686,9026,575
หนี้สิน (ลบ.)4,0074,7304,4164,5504,097
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย30.05%30.93%61.04%-0.02%
ยอดขาย34.04%21.92%37.71%4.67%
กำไรสุทธิ+-%+54.39%-24.59%+89.98%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 15%
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.1578 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.23บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล1.87% / ปี
    - YTD1.87% / ปี
    - 2022% / ปี
    - 2021% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)2,410 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)2.51 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 1.87% /ปี
YTD
1.87%
2022
%
2021
%
26 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.04 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
14 พ.ค. 2020เงินปันผล 0.02 บ./หุ้น
รอบ -
11 ก.ย. 2019เงินปันผล 0.02 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 30 มิ.ย. 2019
22 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.05 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
05 ก.ย. 2018เงินปันผล 0.05 บ./หุ้น
รอบ -
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-0.93-0.180.34
20 วัน-5.31-0.82-3.88
60 วัน-8.553.77-9.34
120 วัน-4.4620.25-0.54
ตั้งแต่ต้นปี7.0044.1917.27
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)9.19-21.04
P/BV (เท่า)0.850.701.49
12
ข่าวสาร
15/08/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
15/05/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
12/05/66การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
30/03/66การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์บริษัท
27/02/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับงวดสามเดือนและสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
27/02/66แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เรื่องเงินปันผล การออกหุ้นกู้ แก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขข้อบังคับบริษัท กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566