หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> MAI >> CIG
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.59
ปันผล
0%
ROA
2.87%
ROE
-1.28%
D/E
0.63
EPS
0.05
BETA
0.46
NPM
21.44%
GPM
16.43%
หมวดหมู่สินค้าอุตสาหกรรม >> MAI
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil) และคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นทุกประเภท โดยเป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า (Made to Order) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
มูลค่าตามราคาตลาด509,453,876
Book Value0.5
ปริมาณหุ้น2,215,016,853
ที่อยู่1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์0-2976-5290-9, 0-2598-2331-2
เว็บไซต์http://www.cigpcl.com
ทุนจดทะเบียน1,949,805,439.50 บาท
วันก่อตั้งบริษัท10/04/2003
วันเข้าตลาดฯ27/01/2548
ราคา IPO2.75
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)3317 (27/03/23)
% Free float44.71%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด3654
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น89.12%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-0.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA260/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD-0.5/1
RSI0.5/1
สรุปคะแนน-0.5/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI50.12
ค่า MACD/Signal0.0028/0.003
ค่า MA6 0.23
ค่า MA12 0.24
ค่า MA26 0.22
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 1 วัน
ค่า RSI 50.12
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.16%
NVDR ถือหุ้น
1.71%
ข้อมูลวันที่22/09/23
ซื้อ657,300 หุ้น
ขาย40,100 หุ้น
Netซื้อ 617,200 หุ้น
21/09/23Net: ซื้อ 154,200 หุ้น
20/09/23Net: ซื้อ 100,400 หุ้น
19/09/23Net: ขาย 7,762,500 หุ้น
18/09/23Net: ขาย 65,000 หุ้น
15/09/23Net: ขาย 130,700 หุ้น
14/09/23Net: ขาย 454,600 หุ้น
13/09/23Net: ขาย 90,500 หุ้น
12/09/23Net: ซื้อ 9,366,400 หุ้น
11/09/23Net: ซื้อ 76,300 หุ้น
08/09/23Net: ขาย 2,689,400 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
0.49
0.30
0.28
0.22
0.19
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่22/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย162 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย6,683,500 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย1,543,200 บาท
22/09/236,683,500 หุ้น จับคู่ 162 ครั้ง
21/09/235,893,700 หุ้น จับคู่ 235 ครั้ง
20/09/237,500,800 หุ้น จับคู่ 170 ครั้ง
19/09/23113,883,900 หุ้น จับคู่ 653 ครั้ง
18/09/236,291,300 หุ้น จับคู่ 149 ครั้ง
15/09/233,217,000 หุ้น จับคู่ 128 ครั้ง
14/09/237,275,600 หุ้น จับคู่ 221 ครั้ง
13/09/2319,292,100 หุ้น จับคู่ 437 ครั้ง
12/09/23219,736,700 หุ้น จับคู่ 1,291 ครั้ง
11/09/23151,892,300 หุ้น จับคู่ 1,061 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)8758647798721,415
หนี้สิน (ลบ.)512625668671549
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย7.12%-8.74%-9.22%-32.78%
ยอดขาย13.48%-6.51%-8.13%-32.05%
กำไรสุทธิ+-%+-%+-%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 41%
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.04546 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)-0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2022% / ปี
    - 2021% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)1,108 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)0.50 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2022
%
2021
%
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน--0.73
20 วัน15.00-13.21
60 วัน-34.29--33.12
120 วัน-56.60--50.95
ตั้งแต่ต้นปี-53.06--41.15
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--114.76
P/BV (เท่า)0.59-2.49
12
ข่าวสาร
30/08/66ยกเลิกการการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง, การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 (ตามมติ BOD ครัั้งที่ 14/2566) (แก้ไข)
30/08/66แจ้งมติที่ประชุม BOD ครั้งที่ 15/2566 เรื่อง การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท, การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง, การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566
15/08/66แจ้งมติที่ประชุม BOD ครั้งที่ 14/2566 เรื่อง การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท, การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง, การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 (แก้ไข)
15/08/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 (แก้ไข)
15/08/66สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
15/08/66แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 14/2566 เรื่อง การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท, การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง, การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566