หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ >> GIFT
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
62.08
P/BV
4.47
ปันผล
0%
ROA
23.66%
ROE
9.89%
D/E
0.41
EPS
0.02
BETA
0.77
NPM
16.96%
GPM
41.03%
หมวดหมู่สินค้าอุตสาหกรรม >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ดำเนิน 3 ธุรกิจย่อยดังนี้1. กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม2. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม3. กลุ่มสุขภาพและความงาม
มูลค่าตามราคาตลาด4,704,979,468
Book Value0.81
ปริมาณหุ้น1,321,623,446
ที่อยู่เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น 9 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์0-2037-8122
เว็บไซต์http://www.giftinfinite.co.th
ทุนจดทะเบียน881,082,298.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท1999
วันเข้าตลาดฯ03/06/2554
ราคา IPO1.92
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)1570 (29/03/24)
% Free float23.38%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด1774
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น100%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-1.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD0.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-2/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI42.13
ค่า MACD/Signal-0.0816/-0.0896
ค่า MA6 3.67
ค่า MA12 3.71
ค่า MA26 3.7
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 15 วัน
ค่า RSI 42.13
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.00%
NVDR ถือหุ้น
0.44%
ข้อมูลวันที่15/07/24
ซื้อ800 หุ้น
ขาย1,000 หุ้น
Netขาย 200 หุ้น
12/07/24Net: ขาย 4,400 หุ้น
10/07/24Net: ขาย 1,300 หุ้น
08/07/24Net: ขาย 72,500 หุ้น
04/07/24Net: ขาย 212,100 หุ้น
02/07/24Net: ขาย 62,000 หุ้น
01/07/24Net: ขาย 229,900 หุ้น
28/06/24Net: ขาย 374,000 หุ้น
27/06/24Net: ขาย 58,900 หุ้น
26/06/24Net: ขาย 76,800 หุ้น
25/06/24Net: ขาย 207,400 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
3.94
3.90
3.88
3.58
3.38
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่17/07/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย38 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย139,000 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย498,930 บาท
17/07/24139,000 หุ้น จับคู่ 38 ครั้ง
16/07/24274,500 หุ้น จับคู่ 50 ครั้ง
15/07/24181,200 หุ้น จับคู่ 42 ครั้ง
11/07/24139,800 หุ้น จับคู่ 45 ครั้ง
10/07/2452,300 หุ้น จับคู่ 25 ครั้ง
09/07/2410,180,900 หุ้น จับคู่ 51 ครั้ง
08/07/24382,900 หุ้น จับคู่ 117 ครั้ง
05/07/24686,300 หุ้น จับคู่ 157 ครั้ง
04/07/24816,000 หุ้น จับคู่ 182 ครั้ง
03/07/2410,225,800 หุ้น จับคู่ 77 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)5475172,2104992,160
หนี้สิน (ลบ.)35136916633
เงินสด (ลบ.)232196329218332
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย-34.06%315.88%-80.71%4766.26%
ยอดขาย-32.95%576.48%-81.39%8132.26%
กำไรสุทธิ+-%+-%+-%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 4.47 เท่า
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.023 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.06บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2023% / ปี
    - 20222.47% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)1,071 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)0.81 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2023
%
2022
2.47%
23 ธ.ค. 2021เงินปันผล 0.18 บ./หุ้น
รอบ -
17 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.05 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
30 เม.ย. 2019เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
09/07/241 ครั้ง10,000,000 หุ้น เฉลี่ย 3.7 บ.
03/07/241 ครั้ง10,000,000 หุ้น เฉลี่ย 3.7 บ.
22/04/243 ครั้ง50,000,000 หุ้น เฉลี่ย 4.08 บ.
22/02/243 ครั้ง30,000,000 หุ้น เฉลี่ย 4 บ.
21/02/241 ครั้ง4,000,000 หุ้น เฉลี่ย 4.26 บ.
15/02/241 ครั้ง2,000,000 หุ้น เฉลี่ย 4.26 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-0.554.19-0.65
20 วัน1.114.29-0.02
60 วัน-9.4518.72-4.31
120 วัน17.4245.3324.57
ตั้งแต่ต้นปี24.6662.3633.58
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)62.08-17.30
P/BV (เท่า)4.470.541.24
12
ข่าวสาร
04/07/67แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 การได้มาซึ่งสินทรัพย์กรณีบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ การแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินและระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุน การให้สัตยาบันกรณีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
02/07/67ชี้แจงข้อซักถามของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีบริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น (เพิ่มเติมข้อมูล) (แก้ไข)
01/07/67ชี้แจงข้อซักถามของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีบริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น
01/07/67กำหนดการใช้สิทธิของ GIFT-W2 (ครั้งแรก) (แก้ไข)
01/07/67รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ครั้งที่ 3)
01/07/67กำหนดการใช้สิทธิของ GIFT-W2 (ครั้งแรก)