หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> MAI >> PPM
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
5.19
P/BV
0.79
ปันผล
2.5%
ROA
11.48%
ROE
16.31%
D/E
0.93
EPS
0.39
BETA
0.58
NPM
6.79%
GPM
15.84%
หมวดหมู่สินค้าอุตสาหกรรม >> MAI
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ทองแดง ทองเหลือง ลวดเหล็ก ลวดสเตนเลส อะลูมิเนียม ท่อทองแดง ข้อต่อ ฉนวนยาง ท่อปรับอากาศ ลวดเชื่อม อะลูิเนียมชีทสำหรับทำวัสดุมุงหลังคา และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
มูลค่าตามราคาตลาด979,040,232
Book Value2.59
ปริมาณหุ้น422,000,100
ที่อยู่229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์0-2628-6100
เว็บไซต์http://www.ppm.co.th
ทุนจดทะเบียน316,500,075.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท21/09/1992
วันเข้าตลาดฯ11/11/2547
ราคา IPO3.05
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)2009 (13/03/24)
% Free float32.9%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด2207
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น98.35%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-0.5/3.5
MA120.5/0.5
MA260/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD0.5/1.5
RSI1/1
สรุปคะแนน1/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI61.61
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง2 วัน
ค่า MACD/Signal-0.0038/-0.0528
ค่า MA6 2.13
ค่า MA12 1.97
ค่า MA26 2.04
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 5 วัน
ค่า RSI 61.61
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
10.43%
NVDR ถือหุ้น
2.95%
ข้อมูลวันที่20/05/24
ซื้อ135,400 หุ้น
ขาย603,400 หุ้น
Netขาย 468,000 หุ้น
17/05/24Net: ซื้อ 185,700 หุ้น
16/05/24Net: ซื้อ 390,300 หุ้น
15/05/24Net: ขาย 456,300 หุ้น
14/05/24Net: ซื้อ 418,900 หุ้น
13/05/24Net: ซื้อ 167,900 หุ้น
10/05/24Net: ซื้อ 50,000 หุ้น
09/05/24Net: ซื้อ 10,000 หุ้น
08/05/24Net: ซื้อ 27,700 หุ้น
30/04/24Net: ขาย 126,000 หุ้น
29/04/24Net: ขาย 683,800 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
2.40
2.38
2.32
2.22
2.20
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่20/05/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย754 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย2,927,300 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย6,917,966 บาท
20/05/242,927,300 หุ้น จับคู่ 754 ครั้ง
17/05/248,101,800 หุ้น จับคู่ 1,550 ครั้ง
16/05/241,717,900 หุ้น จับคู่ 372 ครั้ง
15/05/2418,878,500 หุ้น จับคู่ 2,523 ครั้ง
14/05/241,420,000 หุ้น จับคู่ 456 ครั้ง
13/05/241,219,700 หุ้น จับคู่ 336 ครั้ง
10/05/245,529,600 หุ้น จับคู่ 771 ครั้ง
09/05/241,671,900 หุ้น จับคู่ 155 ครั้ง
08/05/241,014,200 หุ้น จับคู่ 340 ครั้ง
07/05/241,070,200 หุ้น จับคู่ 286 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120222023
ทรัพย์สิน (ลบ.)1,4671,8661,9892,107
หนี้สิน (ลบ.)6349231,0511,013
เงินสด (ลบ.)66464891
202120222023
ต้นทุนขาย32.17%-0.01%16.30%
ยอดขาย37.76%-5.64%25.07%
กำไรสุทธิ+-%-91.43%+2128.73%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 21%
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.1071 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.49บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล2.50% / ปี
    - YTD2.84% / ปี
    - 20231.23% / ปี
    - 20221.54% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)1,093 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)2.59 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 2.50% /ปี
YTD
2.84%
2023
1.23%
2022
1.54%
24 พ.ค. 2024เงินปันผล 0.06 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023
25 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.03 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
27 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.03 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
28 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.02 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
08 พ.ค. 2020เงินปันผล 0.02 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
29 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.03 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน11.48-14.25
20 วัน-12.07--7.46
60 วัน-19.05--9.65
120 วัน-0.97-4.35
ตั้งแต่ต้นปี--8.27
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)5.19-48.45
P/BV (เท่า)0.79-1.92
12
ข่าวสาร
15/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
28/03/67การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
29/02/67แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
29/02/67แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข)
29/02/67แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
29/02/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566