หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> MAI >> KJL
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
9.30
P/BV
2.19
ปันผล
7.26%
ROA
17.16%
ROE
24.33%
D/E
0.70
EPS
0.15
BETA
1.06
NPM
12.12%
GPM
28.79%
หมวดหมู่สินค้าอุตสาหกรรม >> MAI
ผลิตและจำหน่ายตู้ไฟสวิทช์บอร์ด รางเดินสายไฟ อุปกรณ์ที่ใช้เดินสายไฟทุกชนิด และชิ้นส่วนงานโลหะแผ่นแปรรูปสั่งผลิตพิเศษ
มูลค่าตามราคาตลาด1,438,386,360
Book Value2.81
ปริมาณหุ้น231,997,800
ที่อยู่เลขที่ 61 และ 61/5 หมู่ 8 ซอยวิรุณรุฬราษฎร์ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์0-2808-5000
เว็บไซต์https://www.kjl.co.th
ทุนจดทะเบียน115,998,900.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท10/05/1996
วันเข้าตลาดฯ22/11/2565
ราคา IPO13.50
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)2418 (25/03/24)
% Free float25.63%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด0
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น0%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI0/1
สรุปคะแนน-5.5/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI27.61
ค่า MACD/Signal-0.2492/-0.2256
ค่า MA6 6.33
ค่า MA12 6.5
ค่า MA26 6.77
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 15 วัน
ค่า RSIOversold 27.61
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.00%
NVDR ถือหุ้น
0.34%
ข้อมูลวันที่21/06/24
ซื้อ2,000 หุ้น
ขาย80,500 หุ้น
Netขาย 78,500 หุ้น
20/06/24Net: ซื้อ 2,200 หุ้น
19/06/24Net: ขาย 3,500 หุ้น
17/06/24Net: ขาย 9,900 หุ้น
11/06/24Net: ซื้อ 12,500 หุ้น
10/06/24Net: ซื้อ 1,000 หุ้น
17/05/24Net: ซื้อ 8,300 หุ้น
16/05/24Net: ซื้อ 2,400 หุ้น
09/05/24Net: ขาย 53,600 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
7.55
7.30
7.20
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/06/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย70 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย113,100 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย689,320 บาท
21/06/24113,100 หุ้น จับคู่ 70 ครั้ง
20/06/24127,900 หุ้น จับคู่ 47 ครั้ง
19/06/24547,100 หุ้น จับคู่ 163 ครั้ง
18/06/2415,500 หุ้น จับคู่ 24 ครั้ง
17/06/24321,500 หุ้น จับคู่ 121 ครั้ง
14/06/2437,400 หุ้น จับคู่ 31 ครั้ง
13/06/2453,200 หุ้น จับคู่ 50 ครั้ง
12/06/24138,000 หุ้น จับคู่ 33 ครั้ง
11/06/24203,700 หุ้น จับคู่ 86 ครั้ง
10/06/24531,800 หุ้น จับคู่ 237 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)7221,1261,0581,1301,107
หนี้สิน (ลบ.)517549441520455
เงินสด (ลบ.)13505328451
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย16.45%3.00%-%22.28%
ยอดขาย21.62%6.01%-%18.72%
กำไรสุทธิ+39.97%+15.82%+-%+2.88%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 2.19 เท่า
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.14923 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.66บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล7.26% / ปี
    - YTD7.32% / ปี
    - 20233.91% / ปี
    - 2022% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)652 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)2.81 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 7.26% /ปี
YTD
7.32%
2023
3.91%
2022
%
10 พ.ค. 2024เงินปันผล 0.3 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023
05 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
25 เม.ย. 2023หุ้นปันผล 1 : 1 หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-6.82--1.95
20 วัน-12.77--3.27
60 วัน-22.64--6.81
120 วัน-25.45--12.33
ตั้งแต่ต้นปี-23.60--8.77
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)9.30-39.34
P/BV (เท่า)2.19-1.73
12
ข่าวสาร
10/05/67การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
08/05/67แจ้งการลาออกของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
08/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
29/03/67การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
23/02/67แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข)
23/02/67แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด การลดทุน และกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567