หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร >> LHFG
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กรอบราคา
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
ในวัน
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
10.93
P/BV
0.61
ปันผล
0.96%
ROA
2.09%
ROE
5.58%
D/E
-
EPS
0.06
BETA
0.47
NPM
18.28%
GPM
-
หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร
เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจของตนเอง(Non-operating Holding Company) โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ประกอบธุรกิจการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นปัจจุบันบริษัทถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด - บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.90 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด
มูลค่าตามราคาตลาด22,031,007,018
Book Value1.72
ปริมาณหุ้น21,183,660,594
ที่อยู่เลขที่ 1 ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์0-2359-0000
เว็บไซต์https://www.lhfg.co.th
ทุนจดทะเบียน21,183,660,594.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท22/4/2009
วันเข้าตลาดฯ10/05/2554
ราคา IPO1.40
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)10902 (13/03/23)
% Free float17.53%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด12911
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น61.27%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-6.5/7
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI35.87
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง3 วัน
ค่า MACD/Signal-0.0074/-0.0067
ค่า MA6 1.04
ค่า MA12 1.04
ค่า MA26 1.05
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 3 วัน
ค่า RSI 35.87
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
47.03%
NVDR ถือหุ้น
0.28%
ข้อมูลวันที่21/09/23
ซื้อ118,201 หุ้น
ขาย1,182,800 หุ้น
Netขาย 1,064,599 หุ้น
20/09/23Net: ขาย 25,400 หุ้น
18/09/23Net: ซื้อ 64,700 หุ้น
15/09/23Net: ซื้อ 940 หุ้น
14/09/23Net: ซื้อ 22,300 หุ้น
13/09/23Net: ซื้อ 891,400 หุ้น
12/09/23Net: ขาย 143,000 หุ้น
11/09/23Net: ซื้อ 160,800 หุ้น
08/09/23Net: ขาย 779,700 หุ้น
07/09/23Net: ขาย 132,400 หุ้น
06/09/23Net: ขาย 236,300 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
1.07
1.06
1.05
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย189 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย6,158,000 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย6,369,547 บาท
21/09/236,158,000 หุ้น จับคู่ 189 ครั้ง
20/09/233,094,100 หุ้น จับคู่ 173 ครั้ง
19/09/23944,700 หุ้น จับคู่ 68 ครั้ง
18/09/231,214,000 หุ้น จับคู่ 114 ครั้ง
15/09/231,842,700 หุ้น จับคู่ 171 ครั้ง
14/09/232,887,900 หุ้น จับคู่ 118 ครั้ง
13/09/234,395,200 หุ้น จับคู่ 154 ครั้ง
12/09/234,998,300 หุ้น จับคู่ 241 ครั้ง
11/09/236,120,900 หุ้น จับคู่ 354 ครั้ง
08/09/236,361,600 หุ้น จับคู่ 265 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)249,312264,636301,556274,298292,412
หนี้สิน (ลบ.)210,681226,438264,686237,712256,062
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ-32.73%+14.09%-28.23%+61.34%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 39%
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.057 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.10บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.96% / ปี
    - YTD0.95% / ปี
    - 20223.24% / ปี
    - 20212.94% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)36,436 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)1.72 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.96% /ปี
YTD
0.95%
2022
3.24%
2021
2.94%
19 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.01 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
18 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.01 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
27 ก.ย. 2021เงินปันผล 0.03 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 30 มิ.ย. 2021
21 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.04 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
20 พ.ค. 2020เงินปันผล 0.05 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
20 ก.ย. 2019เงินปันผล 0.04 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 30 มิ.ย. 2019
17 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.05 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
11 ธ.ค. 2018เงินปันผล 0.04 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 30 ก.ย. 2018
18 พ.ค. 2018เงินปันผล 0.03 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
21/09/23221,100 หุ้น เฉลี่ย 1.03 บ.
20/09/23131,200 หุ้น เฉลี่ย 1.04 บ.
14/09/2359,700 หุ้น เฉลี่ย 1.05 บ.
13/09/231,800 หุ้น เฉลี่ย 1.05 บ.
12/09/2310,200 หุ้น เฉลี่ย 1.04 บ.
11/09/2314,300 หุ้น เฉลี่ย 1.04 บ.
08/09/23904,300 หุ้น เฉลี่ย 1.04 บ.
07/09/23557,500 หุ้น เฉลี่ย 1.05 บ.
06/09/23494,600 หุ้น เฉลี่ย 1.05 บ.
05/09/231,868,600 หุ้น เฉลี่ย 1.05 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน0.963.242.46
20 วัน-2.28-0.25
60 วัน-2.78-3.13-0.61
120 วัน-0.94-7.081.70
ตั้งแต่ต้นปี-14.63-15.92-6.47
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)10.938.4121.05
P/BV (เท่า)0.610.691.49
12
ข่าวสาร
18/09/66การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
31/08/66แจ้งแต่งตั้ง นาย ฉี ชิง-ฟู่ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
28/08/66รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ฉบับปรับปรุง)
21/08/66รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
20/07/66รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
20/07/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566