หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> MAI >> ASN
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
160.34
P/BV
1.21
ปันผล
0%
ROA
3.29%
ROE
0.75%
D/E
0.87
EPS
0.00
BETA
0.75
NPM
2.22%
GPM
22.50%
หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> MAI
บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งมุ่งเน้นการขายประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ โดยได้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต และถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการจับคู่ผู้ให้กู้ยืมเงินและผู้กู้ยืมเงิน
มูลค่าตามราคาตลาด353,807,911
Book Value1.57
ปริมาณหุ้น187,199,953
ที่อยู่388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์0-2494-8388
เว็บไซต์http://www.asnbroker.co.th
ทุนจดทะเบียน93,599,976.50 บาท
วันก่อตั้งบริษัท3/6/2005
วันเข้าตลาดฯ12/05/2559
ราคา IPO6.00
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)785 (07/03/24)
% Free float25.87%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด508
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น100%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-1.5/3.5
MA120/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD0.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-2.5/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI44.71
ค่า MACD/Signal-0.0289/-0.0342
ค่า MA6 1.89
ค่า MA12 1.88
ค่า MA26 1.93
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 4 วัน
ค่า RSI 44.71
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
-%
NVDR ถือหุ้น
0.37%
ข้อมูลวันที่13/06/24
ซื้อ2,000 หุ้น
ขาย1,600 หุ้น
Netซื้อ 400 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
1.95
1.94
1.90
1.80
1.76
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/06/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย15 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย5,400 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย10,257 บาท
21/06/245,400 หุ้น จับคู่ 15 ครั้ง
20/06/240 หุ้น จับคู่ 0 ครั้ง
19/06/243,200 หุ้น จับคู่ 12 ครั้ง
18/06/2422,200 หุ้น จับคู่ 26 ครั้ง
17/06/246,500 หุ้น จับคู่ 13 ครั้ง
14/06/244,200 หุ้น จับคู่ 9 ครั้ง
13/06/244,900 หุ้น จับคู่ 5 ครั้ง
12/06/241,600 หุ้น จับคู่ 4 ครั้ง
11/06/24500 หุ้น จับคู่ 5 ครั้ง
10/06/24100 หุ้น จับคู่ 1 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)598569558562550
หนี้สิน (ลบ.)293272264264256
เงินสด (ลบ.)20584286238
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย-0.17%18.34%-2.52%13.33%
ยอดขาย-17.75%-7.71%-9.99%0.78%
กำไรสุทธิ-65.08%-61.68%-88.13%+36.62%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.21 เท่า
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.00497 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.01บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 20231.41% / ปี
    - 20222.50% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)294 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)1.57 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2023
1.41%
2022
2.50%
25 เม.ย. 2023เงินปันผล 0.03 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
26 เม.ย. 2022เงินปันผล 0.08 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
-หุ้นปันผล 5 : 1 หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
15 ก.ค. 2020หุ้นปันผล 5 : 1 หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน1.60-7.28
20 วัน-4.02-6.79
60 วัน-3.54-17.26
120 วัน-0.52-15.30
ตั้งแต่ต้นปี0.53-19.80
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)160.34-39.42
P/BV (เท่า)1.21-1.73
12
ข่าวสาร
08/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
22/04/67การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์
10/04/67แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
13/03/67รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข 3/3)
13/03/67รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข 2/3)
13/03/67รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข 1/3)