หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์ >> KGI
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
10.17
P/BV
1.23
ปันผล
8.03%
ROA
6.55%
ROE
12.20%
D/E
1.41
EPS
0.23
BETA
0.58
NPM
23.35%
GPM
-
หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (?สำนักงาน ก.ล.ต.?) ให้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้(ก) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ข) ค้าหลักทรัพย์ (ค) ที่ปรึกษาการลงทุน (ง) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์(จ) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉ) นายทะเบียนหลักทรัพย์(ช) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ซ) ที่ปรึกษาทางการเงิน (ฌ) ธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ญ) ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามขอบเขตที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
มูลค่าตามราคาตลาด8,803,593,035
Book Value3.62
ปริมาณหุ้น1,991,763,130
ที่อยู่เลขที่ 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์0-2658-8888
เว็บไซต์http://www.kgieworld.co.th
ทุนจดทะเบียน1,991,763,130.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท07/03/1975
วันเข้าตลาดฯ15/12/2532
ราคา IPO145.00
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)23550 (09/03/23)
% Free float65.02%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด23155
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น99.69%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI0/1
สรุปคะแนน-6.5/7
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI31.74
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง2 วัน
ค่า MACD/Signal-0.0396/-0.0317
ค่า MA6 4.44
ค่า MA12 4.5
ค่า MA26 4.57
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 21 วัน
ค่า RSIใกล้ OverSsld 31.74
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
36.43%
NVDR ถือหุ้น
3.94%
ข้อมูลวันที่03/10/23
ซื้อ50,000 หุ้น
ขาย267,400 หุ้น
Netขาย 217,400 หุ้น
02/10/23Net: ขาย 140,100 หุ้น
29/09/23Net: ขาย 25,400 หุ้น
28/09/23Net: ขาย 14,200 หุ้น
27/09/23Net: ซื้อ 24,400 หุ้น
26/09/23Net: ขาย 294,600 หุ้น
25/09/23Net: ซื้อ 350,605 หุ้น
22/09/23Net: ซื้อ 28,100 หุ้น
21/09/23Net: ขาย 40,222 หุ้น
20/09/23Net: ซื้อ 97,704 หุ้น
19/09/23Net: ขาย 300 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
4.52
4.50
4.48
4.36
4.34
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่03/10/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย416 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย1,734,300 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย7,675,006 บาท
03/10/231,734,300 หุ้น จับคู่ 416 ครั้ง
02/10/23478,000 หุ้น จับคู่ 235 ครั้ง
29/09/23169,000 หุ้น จับคู่ 147 ครั้ง
28/09/231,502,000 หุ้น จับคู่ 303 ครั้ง
27/09/23780,900 หุ้น จับคู่ 249 ครั้ง
26/09/231,933,200 หุ้น จับคู่ 499 ครั้ง
25/09/231,272,100 หุ้น จับคู่ 308 ครั้ง
22/09/231,008,400 หุ้น จับคู่ 251 ครั้ง
21/09/23709,600 หุ้น จับคู่ 163 ครั้ง
20/09/231,332,100 หุ้น จับคู่ 248 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)25,27227,69717,83218,74717,378
หนี้สิน (ลบ.)19,13420,15710,35911,70610,155
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ+227.36%-45.94%-48.51%-23.06%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.23 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.23 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.44บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล8.03% / ปี
    - YTD8.00% / ปี
    - 202211.00% / ปี
    - 20213.97% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)7,210 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)3.62 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 8.03% /ปี
YTD
8.00%
2022
11.00%
2021
3.97%
09 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.36 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
05 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.55 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
05 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
05 มิ.ย. 2020เงินปันผล 0.34 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
08 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.39 บ./หุ้น
รอบ -
09 พ.ค. 2018เงินปันผล 0.32 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
03/10/2385,000 หุ้น เฉลี่ย 4.43 บ.
02/10/2342,600 หุ้น เฉลี่ย 4.46 บ.
29/09/238,100 หุ้น เฉลี่ย 4.46 บ.
28/09/2338,600 หุ้น เฉลี่ย 4.45 บ.
27/09/235,900 หุ้น เฉลี่ย 4.45 บ.
26/09/23429,200 หุ้น เฉลี่ย 4.48 บ.
25/09/2384,600 หุ้น เฉลี่ย 4.53 บ.
22/09/2327,300 หุ้น เฉลี่ย 4.54 บ.
21/09/2343,300 หุ้น เฉลี่ย 4.56 บ.
20/09/23335,200 หุ้น เฉลี่ย 4.55 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-1.771.030.76
20 วัน-5.535.170.39
60 วัน0.456.112.75
120 วัน-12.082.77-3.72
ตั้งแต่ต้นปี-11.2018.040.84
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)10.1718.4020.31
P/BV (เท่า)1.231.861.44