หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์ >> CHASE
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
17.77
P/BV
0.83
ปันผล
0%
ROA
5.43%
ROE
4.79%
D/E
0.23
EPS
0.02
BETA
1.66
NPM
19.40%
GPM
-
หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์
บริหารจัดการสินทรัพย์จากการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและให้บริการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สิน
มูลค่าตามราคาตลาด2,859,036,192
Book Value1.72
ปริมาณหุ้น1,985,441,800
ที่อยู่34/6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์0-2855-8222
เว็บไซต์http://www.chase.co.th
ทุนจดทะเบียน1,091,992,990.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท
วันเข้าตลาดฯ
ราคา IPO
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)3192 (14/03/24)
% Free float27.93%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด0
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น0%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD0.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-4/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI39.18
ค่า MACD/Signal-0.0488/-0.0557
ค่า MA6 1.51
ค่า MA12 1.49
ค่า MA26 1.56
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 6 วัน
ค่า RSI 39.18
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.02%
NVDR ถือหุ้น
0.49%
ข้อมูลวันที่16/07/24
ซื้อ92,800 หุ้น
ขาย172,100 หุ้น
Netขาย 79,300 หุ้น
15/07/24Net: ขาย 530,100 หุ้น
12/07/24Net: ซื้อ 489,700 หุ้น
11/07/24Net: ขาย 440,700 หุ้น
10/07/24Net: ขาย 96,200 หุ้น
09/07/24Net: ซื้อ 6,900 หุ้น
08/07/24Net: ซื้อ 264,800 หุ้น
05/07/24Net: ซื้อ 112,700 หุ้น
04/07/24Net: ซื้อ 348,700 หุ้น
02/07/24Net: ขาย 81,800 หุ้น
01/07/24Net: ขาย 121,400 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
1.66
1.60
1.56
1.48
1.43
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่17/07/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย391 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย3,606,600 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย5,250,189 บาท
17/07/243,606,600 หุ้น จับคู่ 391 ครั้ง
16/07/244,567,800 หุ้น จับคู่ 520 ครั้ง
15/07/244,216,500 หุ้น จับคู่ 459 ครั้ง
11/07/242,672,900 หุ้น จับคู่ 476 ครั้ง
10/07/246,293,600 หุ้น จับคู่ 473 ครั้ง
09/07/242,944,100 หุ้น จับคู่ 320 ครั้ง
08/07/245,041,900 หุ้น จับคู่ 482 ครั้ง
05/07/243,095,400 หุ้น จับคู่ 422 ครั้ง
04/07/249,523,600 หุ้น จับคู่ 888 ครั้ง
03/07/241,568,800 หุ้น จับคู่ 228 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)2,5062,9313,8753,7304,199
หนี้สิน (ลบ.)588872496471780
เงินสด (ลบ.)
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ-46.80%-7.68%+-%+218.80%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 17%
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.01967 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.08บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2023% / ปี
    - % / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)3,415 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)1.72 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2023
%

%
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-5.92-3.62-6.02
20 วัน-11.18-5.68-12.17
60 วัน-19.21-1.90-14.62
120 วัน-18.75-0.15-13.81
ตั้งแต่ต้นปี-20.56-2.17-14.87
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)17.7714.8317.30
P/BV (เท่า)0.831.301.24
12
ข่าวสาร
20/06/67สรุปข้อสนเทศ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CHASE-W1)
20/06/67ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CHASE-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มิถุนายน 2567
07/06/67แบบรายงานผลการขายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5)
14/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
13/05/67แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
02/05/67แจ้งการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ