หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต >> BLA
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กรอบราคา
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
ในวัน
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
16.97
P/BV
1.05
ปันผล
2.2%
ROA
0.97%
ROE
6.33%
D/E
6.34
EPS
0.90
BETA
0.88
NPM
7.26%
GPM
-
หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตและบริการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน โดยการประกันชีวิตเป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้น จะได้รับเงินตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยหรือผู้รับผลประโยชน์
มูลค่าตามราคาตลาด46,531,173,500
Book Value26.18
ปริมาณหุ้น1,707,566,000
ที่อยู่เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์0-2777-8000
เว็บไซต์http://www.bangkoklife.com
ทุนจดทะเบียน1,708,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท1951
วันเข้าตลาดฯ25/09/2552
ราคา IPO13.50
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)12089 (10/03/23)
% Free float42.7%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด11159
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น89.9%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา1.5/3.5
MA120.5/0.5
MA260.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD1.5/1
RSI1/1
สรุปคะแนน5.5/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI66.71
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง2 วัน
ค่า MACD/Signal0.7853/0.6728
ค่า MA6 26.96
ค่า MA12 26
ค่า MA26 24.96
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 22 วัน
ค่า RSIใกล้ Overbought 66.71
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
25.00%
NVDR ถือหุ้น
3.19%
ข้อมูลวันที่21/09/23
ซื้อ154,400 หุ้น
ขาย440,300 หุ้น
Netขาย 285,900 หุ้น
20/09/23Net: ซื้อ 440,800 หุ้น
19/09/23Net: ขาย 828,400 หุ้น
18/09/23Net: ขาย 507,700 หุ้น
15/09/23Net: ขาย 469,440 หุ้น
14/09/23Net: ซื้อ 30,900 หุ้น
13/09/23Net: ซื้อ 530,600 หุ้น
12/09/23Net: ซื้อ 556,395 หุ้น
11/09/23Net: ขาย 151,000 หุ้น
08/09/23Net: ขาย 14,300 หุ้น
07/09/23Net: ซื้อ 208,800 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
29.50
28.00
27.75
25.25
24.90
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย755 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย2,480,300 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย67,406,425 บาท
21/09/232,480,300 หุ้น จับคู่ 755 ครั้ง
20/09/234,781,900 หุ้น จับคู่ 1,045 ครั้ง
19/09/236,210,300 หุ้น จับคู่ 1,472 ครั้ง
18/09/232,059,600 หุ้น จับคู่ 771 ครั้ง
15/09/235,499,800 หุ้น จับคู่ 1,149 ครั้ง
14/09/238,592,700 หุ้น จับคู่ 1,906 ครั้ง
13/09/234,407,900 หุ้น จับคู่ 1,045 ครั้ง
12/09/235,143,500 หุ้น จับคู่ 1,180 ครั้ง
11/09/23948,700 หุ้น จับคู่ 488 ครั้ง
08/09/23468,400 หุ้น จับคู่ 348 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)339,778347,143342,611343,960327,884
หนี้สิน (ลบ.)293,680299,177297,828301,164283,185
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ+98.72%+0.49%+14.28%-22.34%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.05 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.90469 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)1.61บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล2.20% / ปี
    - YTD2.18% / ปี
    - 20221.95% / ปี
    - 20210.62% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)44,704 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)26.18 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 2.20% /ปี
YTD
2.18%
2022
1.95%
2021
0.62%
29 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.28 บ./หุ้น
รอบ -
19 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.28 บ./หุ้น
รอบ -
19 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.32 บ./หุ้น
รอบ -
25 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.56 บ./หุ้น
รอบ -
27 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.23 บ./หุ้น
รอบ -
13 ก.ค. 2020เงินปันผล 0.32 บ./หุ้น
รอบ -
20 ก.ย. 2019เงินปันผล 0.32 บ./หุ้น
รอบ -
23 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.4 บ./หุ้น
รอบ -
17 ก.ย. 2018เงินปันผล 0.32 บ./หุ้น
รอบ -
23 พ.ค. 2018เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ -
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
21/09/231 ครั้ง35,000 หุ้น เฉลี่ย 27.25 บ.
20/09/231 ครั้ง70,700 หุ้น เฉลี่ย 27.5 บ.
14/09/231 ครั้ง238,500 หุ้น เฉลี่ย 26.25 บ.
12/09/231 ครั้ง31,700 หุ้น เฉลี่ย 25.5 บ.
11/09/231 ครั้ง31,400 หุ้น เฉลี่ย 24.3 บ.
06/09/231 ครั้ง31,400 หุ้น เฉลี่ย 24.6 บ.
31/08/231 ครั้ง34,500 หุ้น เฉลี่ย 24.5 บ.
30/08/231 ครั้ง95,100 หุ้น เฉลี่ย 24.9 บ.
29/08/231 ครั้ง5,600,000 หุ้น เฉลี่ย 24.2 บ.
18/08/231 ครั้ง32,200 หุ้น เฉลี่ย 22.8 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
21/09/23466,100 หุ้น เฉลี่ย 27.18 บ.
20/09/23518,800 หุ้น เฉลี่ย 27.33 บ.
19/09/23567,600 หุ้น เฉลี่ย 26.97 บ.
18/09/23351,400 หุ้น เฉลี่ย 26.28 บ.
15/09/231,162,300 หุ้น เฉลี่ย 26.43 บ.
14/09/23779,000 หุ้น เฉลี่ย 26.04 บ.
13/09/23839,700 หุ้น เฉลี่ย 25.37 บ.
12/09/23413,300 หุ้น เฉลี่ย 25.25 บ.
11/09/23210,800 หุ้น เฉลี่ย 24.31 บ.
08/09/2355,500 หุ้น เฉลี่ย 24.50 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน8.916.9410.89
20 วัน20.616.6421.51
60 วัน-0.961.97
120 วัน-2.65-2.750.41
ตั้งแต่ต้นปี-4.357.065.85
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)16.9716.3020.83
P/BV (เท่า)1.051.401.47