หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต >> BLA
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
11.54
P/BV
0.76
ปันผล
2.29%
ROA
1.11%
ROE
6.60%
D/E
5.77
EPS
0.73
BETA
0.99
NPM
11.40%
GPM
-
หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตและบริการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน โดยการประกันชีวิตเป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้น จะได้รับเงินตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยหรือผู้รับผลประโยชน์
มูลค่าตามราคาตลาด35,858,886,000
Book Value26.98
ปริมาณหุ้น1,707,566,000
ที่อยู่เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์0-2777-8000
เว็บไซต์http://www.bangkoklife.com
ทุนจดทะเบียน1,708,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท1951
วันเข้าตลาดฯ25/09/2552
ราคา IPO13.50
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)11821 (18/03/24)
% Free float42.4%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด11159
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น89.9%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมขึ้น"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา3.5/3.5
MA120.5/0.5
MA260.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD1.5/1.5
RSI0.5/1
สรุปคะแนน7/7.5
แนวโน้ม ซึมขึ้น
ค่า RSI71.98
RSI 'เพิ่มขึ้น' ต่อเนื่อง3 วัน
ค่า MACD/Signal0.7621/0.6028
ค่า MA6 20.55
ค่า MA12 19.43
ค่า MA26 18.57
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 8 วัน
ค่า RSIOverbought 71.98
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
25.00%
NVDR ถือหุ้น
2.93%
ข้อมูลวันที่20/05/24
ซื้อ976,700 หุ้น
ขาย596,400 หุ้น
Netซื้อ 380,300 หุ้น
17/05/24Net: ขาย 96,976 หุ้น
16/05/24Net: ซื้อ 453,700 หุ้น
15/05/24Net: ซื้อ 51,300 หุ้น
14/05/24Net: ซื้อ 300 หุ้น
13/05/24Net: ขาย 366,400 หุ้น
10/05/24Net: ขาย 427,400 หุ้น
09/05/24Net: ซื้อ 4,675,100 หุ้น
08/05/24Net: ขาย 616,800 หุ้น
07/05/24Net: ซื้อ 66,400 หุ้น
03/05/24Net: ซื้อ 329,201 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
21.30
19.70
19.10
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่20/05/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย1,472 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย4,846,000 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย102,435,660 บาท
20/05/244,846,000 หุ้น จับคู่ 1,472 ครั้ง
17/05/242,943,400 หุ้น จับคู่ 1,059 ครั้ง
16/05/244,804,200 หุ้น จับคู่ 2,193 ครั้ง
15/05/242,910,800 หุ้น จับคู่ 1,653 ครั้ง
14/05/243,267,100 หุ้น จับคู่ 1,751 ครั้ง
13/05/244,194,100 หุ้น จับคู่ 1,996 ครั้ง
10/05/2414,453,000 หุ้น จับคู่ 3,611 ครั้ง
09/05/2428,701,100 หุ้น จับคู่ 6,358 ครั้ง
08/05/241,418,400 หุ้น จับคู่ 526 ครั้ง
07/05/241,002,400 หุ้น จับคู่ 840 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)347,143342,611325,931337,573312,125
หนี้สิน (ลบ.)299,177297,828281,496291,779266,052
เงินสด (ลบ.)7,63712,68116,0848,2682,566
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ+0.49%-20.65%-5.56%+64.16%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 24%
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.73 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)1.78บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล2.29% / ปี
    - YTD2.34% / ปี
    - 20233.00% / ปี
    - 20221.95% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)46,070 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)26.98 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 2.29% /ปี
YTD
2.34%
2023
3.00%
2022
1.95%
21 พ.ค. 2024เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ -
29 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.28 บ./หุ้น
รอบ -
19 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.28 บ./หุ้น
รอบ -
19 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.32 บ./หุ้น
รอบ -
25 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.56 บ./หุ้น
รอบ -
27 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.23 บ./หุ้น
รอบ -
13 ก.ค. 2020เงินปันผล 0.32 บ./หุ้น
รอบ -
20 ก.ย. 2019เงินปันผล 0.32 บ./หุ้น
รอบ -
23 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.4 บ./หุ้น
รอบ -
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
16/02/241 ครั้ง86,500 หุ้น เฉลี่ย 19 บ.
15/02/241 ครั้ง48,700 หุ้น เฉลี่ย 18.9 บ.
06/02/241 ครั้ง69,100 หุ้น เฉลี่ย 19.4 บ.
16/01/241 ครั้ง29,900 หุ้น เฉลี่ย 20.2 บ.
11/01/244 ครั้ง399,500 หุ้น เฉลี่ย 20.7 บ.
12/12/231 ครั้ง41,600 หุ้น เฉลี่ย 19.4 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
20/05/24423,300 หุ้น เฉลี่ย 21.14 บ.
17/05/24388,500 หุ้น เฉลี่ย 20.74 บ.
16/05/24203,800 หุ้น เฉลี่ย 20.52 บ.
15/05/24241,000 หุ้น เฉลี่ย 20.08 บ.
14/05/24335,400 หุ้น เฉลี่ย 20.43 บ.
13/05/24166,500 หุ้น เฉลี่ย 20.21 บ.
10/05/24510,100 หุ้น เฉลี่ย 20.17 บ.
09/05/24463,600 หุ้น เฉลี่ย 19.61 บ.
08/05/24112,500 หุ้น เฉลี่ย 17.32 บ.
07/05/2450,800 หุ้น เฉลี่ย 17.63 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน15.8212.8015.60
20 วัน10.818.2212.74
60 วัน6.223.227.71
120 วัน5.138.776.25
ตั้งแต่ต้นปี2.501.945.74
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)11.5412.4717.89
P/BV (เท่า)0.761.061.31