หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์ >> HENG
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
14.54
P/BV
1.13
ปันผล
4.01%
ROA
6.92%
ROE
7.92%
D/E
1.89
EPS
0.11
BETA
1.59
NPM
14.66%
GPM
-
หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ และนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต
มูลค่าตามราคาตลาด6,324,600,000
Book Value1.42
ปริมาณหุ้น3,810,000,000
ที่อยู่69 หมู่ที่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์1361 หรือ 0-2153-9587
เว็บไซต์https://www.hengleasing.com/
ทุนจดทะเบียน3,810,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท2015
วันเข้าตลาดฯ19/10/2564
ราคา IPO1.95
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)13564 (03/03/23)
% Free float30.16%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด13443
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น100%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-1.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-5/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI38.17
ค่า MACD/Signal-0.0548/-0.0483
ค่า MA6 1.63
ค่า MA12 1.7
ค่า MA26 1.77
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 16 วัน
ค่า RSI 38.17
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
2.01%
NVDR ถือหุ้น
0.63%
ข้อมูลวันที่23/04/24
ซื้อ190,100 หุ้น
ขาย108,700 หุ้น
Netซื้อ 81,400 หุ้น
22/04/24Net: ซื้อ 87,700 หุ้น
19/04/24Net: ขาย 247,300 หุ้น
18/04/24Net: ขาย 298,900 หุ้น
17/04/24Net: ขาย 1,307,800 หุ้น
11/04/24Net: ขาย 375,600 หุ้น
10/04/24Net: ซื้อ 786,600 หุ้น
09/04/24Net: ซื้อ 108,600 หุ้น
05/04/24Net: ขาย 271,500 หุ้น
03/04/24Net: ขาย 162,200 หุ้น
02/04/24Net: ซื้อ 139,500 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
1.81
1.78
1.77
1.58
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่24/04/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย410 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย3,847,900 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย6,367,230 บาท
24/04/243,847,900 หุ้น จับคู่ 410 ครั้ง
23/04/242,052,700 หุ้น จับคู่ 294 ครั้ง
22/04/241,906,500 หุ้น จับคู่ 244 ครั้ง
19/04/244,694,100 หุ้น จับคู่ 619 ครั้ง
18/04/242,691,600 หุ้น จับคู่ 466 ครั้ง
17/04/245,561,300 หุ้น จับคู่ 793 ครั้ง
11/04/241,999,900 หุ้น จับคู่ 468 ครั้ง
10/04/243,606,300 หุ้น จับคู่ 483 ครั้ง
09/04/249,717,400 หุ้น จับคู่ 817 ครั้ง
05/04/242,337,500 หุ้น จับคู่ 330 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120222023
ทรัพย์สิน (ลบ.)8,2429,70212,26415,673
หนี้สิน (ลบ.)4,7714,8867,01910,257
เงินสด (ลบ.)
202120222023
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ+11.24%+30.33%-8.48%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.13 เท่า
รายงานล่าสุด 12/2023
รอบ 12 เดือน
บริษัทกำไร
0.11076 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.11บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล4.01% / ปี
    - YTD4.13% / ปี
    - 20233.47% / ปี
    - 20220.34% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)5,410 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)1.42 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 4.01% /ปี
YTD
4.13%
2023
3.47%
2022
0.34%
10 พ.ค. 2024เงินปันผล 0.07 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023
12 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.07 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
-เงินปันผล 0.01 บ./หุ้น
รอบ -
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
24/04/24224,100 หุ้น เฉลี่ย 1.65 บ.
23/04/2476,600 หุ้น เฉลี่ย 1.63 บ.
22/04/2413,200 หุ้น เฉลี่ย 1.61 บ.
19/04/24192,400 หุ้น เฉลี่ย 1.60 บ.
18/04/24475,100 หุ้น เฉลี่ย 1.66 บ.
17/04/24355,800 หุ้น เฉลี่ย 1.68 บ.
11/04/2461,600 หุ้น เฉลี่ย 1.75 บ.
10/04/2436,000 หุ้น เฉลี่ย 1.77 บ.
09/04/2496,100 หุ้น เฉลี่ย 1.75 บ.
05/04/24127,200 หุ้น เฉลี่ย 1.77 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-7.47-3.73-4.82
20 วัน-12.97-9.08-11.46
60 วัน-9.55-10.44-9.61
120 วัน-29.39-27.00-27.21
ตั้งแต่ต้นปี-16.15-11.52-12.54
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)14.5417.2617.82
P/BV (เท่า)1.131.561.31
12
ข่าวสาร
19/04/67แจ้งการลาออกของกรรมการผู้จัดการใหญ่
18/03/67การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
15/02/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
15/02/67แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 และเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้น (IPO) ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ
10/01/67แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
15/12/66กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2567 ของบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)