หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์ >> BYD
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
1.79
ปันผล
0%
ROA
-4.99%
ROE
-5.21%
D/E
0.02
EPS
-0.13
BETA
2.71
NPM
-107.00%
GPM
-
หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์
ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลัก คือ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทดังต่อไปนี้ (1) กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) กิจการค้าหลักทรัพย์ (3) กิจการที่ปรึกษาการลงทุน (4) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (5) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (6) การจัดการเงินร่วมลงทุน (7) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
มูลค่าตามราคาตลาด20,201,470,832
Book Value2.32
ปริมาณหุ้น5,050,367,708
ที่อยู่เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11-12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์0-2820-0100
เว็บไซต์http://www.beyondsecurities.co.th
ทุนจดทะเบียน27,511,712,220.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท1/4/1971
วันเข้าตลาดฯ08/08/2544
ราคา IPO3.00
ราคาพาร์5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)9660 (15/03/23)
% Free float52.28%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด7705
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น83.59%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-6/7.5
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI40.61
ค่า MACD/Signal-0.1288/-0.1253
ค่า MA6 4
ค่า MA12 4.11
ค่า MA26 4.22
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 8 วัน
ค่า RSI 40.61
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
17.51%
NVDR ถือหุ้น
0.90%
ข้อมูลวันที่23/02/24
ซื้อ681,800 หุ้น
ขาย1,870,400 หุ้น
Netขาย 1,188,600 หุ้น
22/02/24Net: ซื้อ 2,247,702 หุ้น
21/02/24Net: ซื้อ 1,995,191 หุ้น
20/02/24Net: ซื้อ 1,087,050 หุ้น
19/02/24Net: ขาย 624,297 หุ้น
16/02/24Net: ขาย 331,816 หุ้น
15/02/24Net: ขาย 21,200 หุ้น
14/02/24Net: ขาย 3,893,800 หุ้น
13/02/24Net: ซื้อ 1,316,600 หุ้น
12/02/24Net: ขาย 51,080 หุ้น
09/02/24Net: ซื้อ 214,600 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
4.22
4.16
4.10
3.76
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่23/02/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย1,504 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย7,519,600 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย30,558,110 บาท
23/02/247,519,600 หุ้น จับคู่ 1,504 ครั้ง
22/02/2419,556,100 หุ้น จับคู่ 2,888 ครั้ง
21/02/248,810,400 หุ้น จับคู่ 1,299 ครั้ง
20/02/2413,776,500 หุ้น จับคู่ 2,451 ครั้ง
19/02/247,152,600 หุ้น จับคู่ 1,434 ครั้ง
16/02/243,780,700 หุ้น จับคู่ 613 ครั้ง
15/02/242,379,300 หุ้น จับคู่ 578 ครั้ง
14/02/2410,594,900 หุ้น จับคู่ 1,862 ครั้ง
13/02/247,046,000 หุ้น จับคู่ 960 ครั้ง
12/02/243,817,300 หุ้น จับคู่ 803 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทขาดทุน
2020202120229M/20229M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)7571,59912,15512,19611,993
หนี้สิน (ลบ.)97142182162290
เงินสด (ลบ.)443451,8762,5491,362
202120229M/20229M/2023
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ+-%+-%+-%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.79 เท่า
รายงานล่าสุด 09/2023
รอบ 9 เดือน
บริษัทขาดทุน
-0.131 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)-0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2023% / ปี
    - 2022% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)11,717 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)2.32 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2023
%
2022
%
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
22/01/241 ครั้ง1,254,000 หุ้น เฉลี่ย 4.36 บ.
16/01/241 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 4.58 บ.
24/11/231 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 4.84 บ.
02/11/231 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 4 บ.
30/10/231 ครั้ง1,600,000 หุ้น เฉลี่ย 5.05 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
23/02/24457,600 หุ้น เฉลี่ย 4.06 บ.
22/02/241,267,500 หุ้น เฉลี่ย 4.11 บ.
21/02/24627,100 หุ้น เฉลี่ย 3.91 บ.
20/02/242,071,000 หุ้น เฉลี่ย 3.86 บ.
19/02/241,754,500 หุ้น เฉลี่ย 4.05 บ.
16/02/24935,100 หุ้น เฉลี่ย 4.16 บ.
15/02/24384,100 หุ้น เฉลี่ย 4.17 บ.
14/02/243,175,200 หุ้น เฉลี่ย 4.16 บ.
13/02/24285,100 หุ้น เฉลี่ย 4.32 บ.
12/02/24576,600 หุ้น เฉลี่ย 4.29 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน--1.35-1.08
20 วัน-3.72-7.44-5.96
60 วัน-15.51-12.87-14.81
120 วัน-36.79-27.16-30.34
ตั้งแต่ต้นปี-8.41-7.85-7.53
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)-17.6217.63
P/BV (เท่า)1.791.661.35
12
ข่าวสาร
13/02/67แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และวีดิโอการจัดการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
07/02/67แจ้งผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
16/01/67รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการปรับเงื่อนไขและข้อตกลงภายใต้สัญญาเงินกู้ รายการสนับสนุนทางการเงินในส่วนขยายการลงทุน รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
16/01/67รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และ การเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
16/01/67แจ้งการเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
12/01/67ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู้บริหารและอดีตพนักงานของบริษัทฯ