หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์ >> CGH
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.53
ปันผล
0%
ROA
0.10%
ROE
-2.35%
D/E
0.65
EPS
-0.01
BETA
1.05
NPM
-5.11%
GPM
-
หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์
บริษัทดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการเงิน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นบริษัทแกน
มูลค่าตามราคาตลาด3,044,214,109
Book Value1.42
ปริมาณหุ้น4,005,544,880
ที่อยู่เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์0-2256-7999
เว็บไซต์http://www.cgholdings.co.th
ทุนจดทะเบียน6,452,549,062.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท15/5/2014
วันเข้าตลาดฯ08/01/2558
ราคา IPOn/a
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)12119 (30/03/23)
% Free float62.49%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด16262
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น93.27%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-1.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross0/0.5
MACD-1.5/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-4.5/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI41.97
ค่า MACD/Signal-0.0059/-0.0041
ค่า MA6 0.75
ค่า MA12 0.77
ค่า MA26 0.77
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 11 วัน
ค่า RSI 41.97
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
1.85%
NVDR ถือหุ้น
2.87%
ข้อมูลวันที่22/09/23
ซื้อ66,200 หุ้น
ขาย200 หุ้น
Netซื้อ 66,000 หุ้น
21/09/23Net: ซื้อ 956,100 หุ้น
20/09/23Net: ซื้อ 161,858 หุ้น
19/09/23Net: ขาย 3,400 หุ้น
18/09/23Net: ขาย 105,900 หุ้น
15/09/23Net: 0
14/09/23Net: ขาย 5,000 หุ้น
13/09/23Net: 0
12/09/23Net: ขาย 23,900 หุ้น
11/09/23Net: ซื้อ 9,000 หุ้น
07/09/23Net: ขาย 96,700 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
0.82
0.80
0.77
0.74
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่22/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย11 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย93,600 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย70,474 บาท
22/09/2393,600 หุ้น จับคู่ 11 ครั้ง
21/09/231,472,100 หุ้น จับคู่ 65 ครั้ง
20/09/231,192,300 หุ้น จับคู่ 81 ครั้ง
19/09/23140,300 หุ้น จับคู่ 39 ครั้ง
18/09/23919,000 หุ้น จับคู่ 122 ครั้ง
15/09/23318,700 หุ้น จับคู่ 36 ครั้ง
14/09/23884,400 หุ้น จับคู่ 68 ครั้ง
13/09/23988,100 หุ้น จับคู่ 68 ครั้ง
12/09/231,584,000 หุ้น จับคู่ 80 ครั้ง
11/09/23568,700 หุ้น จับคู่ 51 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทขาดทุน
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)9,3499,1559,0079,7429,440
หนี้สิน (ลบ.)4,0493,1423,2383,8133,729
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ+437.88%+-%+-%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 47%
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทขาดทุน
-0.0088 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)-0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2022% / ปี
    - 2021% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)5,688 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)1.42 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2022
%
2021
%
25 พ.ค. 2018เงินปันผล 0.04 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-3.85-1.86-1.89
20 วัน-1.32-2.39-0.56
60 วัน-1.320.99-0.80
120 วัน-7.411.67-3.56
ตั้งแต่ต้นปี11.9441.2523.35
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)-19.2220.92
P/BV (เท่า)0.531.941.48
12
ข่าวสาร
15/08/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
15/05/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
09/05/66การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
26/04/66แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
31/03/66การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
29/03/66แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการให้สิทธิแก่กรรมการและพนักงาน กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)