หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์ >> CGH
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.52
ปันผล
0%
ROA
-0.19%
ROE
-2.00%
D/E
0.55
EPS
0.02
BETA
0.59
NPM
22.31%
GPM
-
หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์
บริษัทดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการเงิน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นบริษัทแกน
มูลค่าตามราคาตลาด3,044,214,109
Book Value1.49
ปริมาณหุ้น4,005,544,880
ที่อยู่เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์0-2256-7999
เว็บไซต์http://www.cgholdings.co.th
ทุนจดทะเบียน5,674,543,991.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท15/5/2014
วันเข้าตลาดฯ08/01/2558
ราคา IPOn/a
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)10110 (29/03/24)
% Free float61.72%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด16262
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น93.27%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา2/3.5
MA120.5/0.5
MA260/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD1.5/1.5
RSI1/1
สรุปคะแนน5.5/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI66.92
ค่า MACD/Signal0.027/0.0269
ค่า MA6 0.76
ค่า MA12 0.75
ค่า MA26 0.71
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 24 วัน
ค่า RSIใกล้ Overbought 66.92
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
1.73%
NVDR ถือหุ้น
3.60%
ข้อมูลวันที่16/05/24
ซื้อ50,000 หุ้น
ขาย703,000 หุ้น
Netขาย 653,000 หุ้น
02/05/24Net: ขาย 3,400 หุ้น
30/04/24Net: ขาย 70,000 หุ้น
26/04/24Net: ขาย 9,000 หุ้น
25/04/24Net: ขาย 500 หุ้น
17/04/24Net: ขาย 192,377 หุ้น
11/04/24Net: 0
09/04/24Net: ซื้อ 15,000 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
0.79
0.78
0.69
0.68
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่20/05/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย95 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย1,886,000 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย1,440,815 บาท
20/05/241,886,000 หุ้น จับคู่ 95 ครั้ง
17/05/244,976,300 หุ้น จับคู่ 91 ครั้ง
16/05/244,516,300 หุ้น จับคู่ 130 ครั้ง
15/05/243,113,700 หุ้น จับคู่ 135 ครั้ง
14/05/241,078,800 หุ้น จับคู่ 94 ครั้ง
13/05/242,307,700 หุ้น จับคู่ 139 ครั้ง
10/05/244,091,700 หุ้น จับคู่ 104 ครั้ง
09/05/241,500,200 หุ้น จับคู่ 105 ครั้ง
08/05/243,752,600 หุ้น จับคู่ 115 ครั้ง
07/05/249,345,200 หุ้น จับคู่ 228 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)9,1559,0079,2448,9979,546
หนี้สิน (ลบ.)3,1423,2383,3153,2313,394
เงินสด (ลบ.)
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ+-%+-%-70.80%+698.69%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 48%
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.02178 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)-0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2023% / ปี
    - 2022% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)5,968 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)1.49 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2023
%
2022
%
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน2.673.491.87
20 วัน14.9314.9913.62
60 วัน14.9316.6115.22
120 วัน8.4514.7711.05
ตั้งแต่ต้นปี10.0014.6012.64
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)-17.4618.07
P/BV (เท่า)0.521.551.30
12
ข่าวสาร
20/05/67การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
17/05/67แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญและวิธีการชำระเงินสำหรับหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5)
15/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
03/05/67แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) (แก้ไข)
02/05/67การไม่ปรับสิทธิของ CGH-W4 (แก้ไข)
02/05/67การไม่ปรับสิทธิของ CGH-W4