หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร >> KKP
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กรอบราคา
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
ในวัน
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
6.71
P/BV
0.78
ปันผล
5.83%
ROA
2.93%
ROE
12.40%
D/E
-
EPS
4.13
BETA
0.94
NPM
19.27%
GPM
-
หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร
ธุุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุุรกิจตลาดทุุน และธุุรกิจที่่เกี่่ยวเนื่่องตามที่่ได้รับอนุุญาต ไว้ในพระราชบัญญัติธุุรกิจสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่่เกี่่ยวข้อง
มูลค่าตามราคาตลาด47,206,374,327
Book Value70.86
ปริมาณหุ้น846,751,109
ที่อยู่เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์0-2165-5555
เว็บไซต์https://bank.kkpfg.com/
ทุนจดทะเบียน10,478,762,930.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท6/1/1971
วันเข้าตลาดฯ26/08/2531
ราคา IPO300.00
ราคาพาร์10
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)34943 (16/03/23)
% Free float92.56%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด29286
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น87.9%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI0/1
สรุปคะแนน-5.5/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI29.14
ค่า MACD/Signal-0.8152/-0.6451
ค่า MA6 55.63
ค่า MA12 56.42
ค่า MA26 58.03
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 13 วัน
ค่า RSIOversold 29.14
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
9.92%
NVDR ถือหุ้น
5.48%
ข้อมูลวันที่21/09/23
ซื้อ344,700 หุ้น
ขาย273,904 หุ้น
Netซื้อ 70,796 หุ้น
20/09/23Net: ขาย 125,398 หุ้น
19/09/23Net: ขาย 220,597 หุ้น
18/09/23Net: ขาย 515,900 หุ้น
15/09/23Net: ซื้อ 81,599 หุ้น
14/09/23Net: ซื้อ 145,450 หุ้น
13/09/23Net: ขาย 356,091 หุ้น
12/09/23Net: ขาย 15,914 หุ้น
11/09/23Net: ซื้อ 370,314 หุ้น
08/09/23Net: ขาย 14,995 หุ้น
07/09/23Net: ขาย 43,120 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
58.50
58.00
55.00
54.25
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย1,201 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย1,788,300 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย100,070,475 บาท
21/09/231,788,300 หุ้น จับคู่ 1,201 ครั้ง
20/09/232,689,700 หุ้น จับคู่ 2,513 ครั้ง
19/09/231,943,400 หุ้น จับคู่ 1,667 ครั้ง
18/09/233,373,800 หุ้น จับคู่ 3,013 ครั้ง
15/09/232,325,000 หุ้น จับคู่ 932 ครั้ง
14/09/232,637,700 หุ้น จับคู่ 1,397 ครั้ง
13/09/231,872,500 หุ้น จับคู่ 1,108 ครั้ง
12/09/23909,800 หุ้น จับคู่ 618 ครั้ง
11/09/232,502,600 หุ้น จับคู่ 1,684 ครั้ง
08/09/231,434,400 หุ้น จับคู่ 918 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)363,411436,123507,637494,300530,508
หนี้สิน (ลบ.)316,785384,961449,526441,237470,210
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ+23.32%+20.32%+45.14%-14.56%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 22%
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
4.13 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)8.12บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล5.83% / ปี
    - YTD5.86% / ปี
    - 20224.00% / ปี
    - 20213.77% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)60,001 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)70.86 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 5.83% /ปี
YTD
5.86%
2022
4.00%
2021
3.77%
21 ก.ย. 2023เงินปันผล 1.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
18 พ.ค. 2023เงินปันผล 1.5 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
22 ก.ย. 2022เงินปันผล 1.75 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
19 พ.ค. 2022เงินปันผล 2.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
23 ก.ย. 2021เงินปันผล 0.75 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 30 มิ.ย. 2021
20 พ.ค. 2021เงินปันผล 2.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
28 เม.ย. 2020เงินปันผล 2.75 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
20 ก.ย. 2019เงินปันผล 1.5 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 30 มิ.ย. 2019
21 พ.ค. 2019เงินปันผล 3 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
21 ก.ย. 2018เงินปันผล 2 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 30 มิ.ย. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
24/08/231 ครั้ง14,900 หุ้น เฉลี่ย 60.25 บ.
21/08/231 ครั้ง14,800 หุ้น เฉลี่ย 58.25 บ.
18/08/231 ครั้ง29,600 หุ้น เฉลี่ย 58 บ.
11/08/231 ครั้ง14,800 หุ้น เฉลี่ย 56.5 บ.
09/05/231 ครั้ง217,700 หุ้น เฉลี่ย 62.25 บ.
04/05/231 ครั้ง27,200 หุ้น เฉลี่ย 60.25 บ.
03/05/231 ครั้ง27,200 หุ้น เฉลี่ย 60.25 บ.
22/03/231 ครั้ง100,000 หุ้น เฉลี่ย 63.75 บ.
20/03/231 ครั้ง100,000 หุ้น เฉลี่ย 63.25 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
21/09/23110,000 หุ้น เฉลี่ย 55.96 บ.
20/09/23331,700 หุ้น เฉลี่ย 55.28 บ.
19/09/23507,100 หุ้น เฉลี่ย 55.74 บ.
18/09/23697,200 หุ้น เฉลี่ย 55.94 บ.
15/09/23418,100 หุ้น เฉลี่ย 56.79 บ.
14/09/23328,500 หุ้น เฉลี่ย 56.78 บ.
13/09/23430,300 หุ้น เฉลี่ย 57.15 บ.
12/09/23213,400 หุ้น เฉลี่ย 57.38 บ.
11/09/23518,400 หุ้น เฉลี่ย 56.99 บ.
08/09/23130,600 หุ้น เฉลี่ย 57.65 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-2.63-1.15-1.78
20 วัน-4.31-2.88-4.84
60 วัน-9.02-9.81-7.12
120 วัน-13.28-19.28-11.23
ตั้งแต่ต้นปี-24.75-26.45-17.80
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)6.718.4821.11
P/BV (เท่า)0.780.691.49