หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร >> SCB
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กรอบราคา
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
ในวัน
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
9.19
P/BV
0.80
ปันผล
6.17%
ROA
2.40%
ROE
8.84%
D/E
-
EPS
6.79
BETA
0.80
NPM
22.54%
GPM
-
หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร
SCBX จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทลงทุน (Holding Company) และเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทอื่น และเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์รวมของกลุ่ม มองหาโอกาสการลงทุน และจัดสรรเงินลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและสร้างการเติบโตให้กลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล การดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และความบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งนี้ ขอบเขตการประกอบธุรกิจของ SCBX เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
มูลค่าตามราคาตลาด365,331,140,531
Book Value138.23
ปริมาณหุ้น3,367,107,286
ที่อยู่9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์0-2544-6843
เว็บไซต์http://www.scbx.com
ทุนจดทะเบียน33,991,921,980.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท15/09/2021
วันเข้าตลาดฯ27/04/2565
ราคา IPOn/a
ราคาพาร์10
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)74877 (03/03/23)
% Free float76.41%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด74759
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น75.55%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI0.5/1
สรุปคะแนน-6/7
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI20
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง6 วัน
ค่า MACD/Signal-1.5017/-0.6601
ค่า MA6 109.75
ค่า MA12 112.58
ค่า MA26 114.67
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 14 วัน
ค่า RSIOversold 20
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
19.35%
NVDR ถือหุ้น
6.24%
ข้อมูลวันที่21/09/23
ซื้อ4,243,653 หุ้น
ขาย3,868,500 หุ้น
Netซื้อ 375,153 หุ้น
20/09/23Net: ซื้อ 2,456,596 หุ้น
19/09/23Net: ขาย 461,078 หุ้น
18/09/23Net: ขาย 131,864 หุ้น
15/09/23Net: ขาย 1,873 หุ้น
14/09/23Net: ขาย 1,578,198 หุ้น
13/09/23Net: ซื้อ 3,221,190 หุ้น
12/09/23Net: ขาย 1,613,111 หุ้น
11/09/23Net: ซื้อ 1,463,792 หุ้น
08/09/23Net: ซื้อ 673,305 หุ้น
07/09/23Net: ขาย 914,160 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
107.50
107.00
106.00
101.50
98.75
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย5,938 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย18,519,600 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย2,011,670,150 บาท
21/09/2318,519,600 หุ้น จับคู่ 5,938 ครั้ง
20/09/2312,910,900 หุ้น จับคู่ 3,994 ครั้ง
19/09/239,336,300 หุ้น จับคู่ 4,811 ครั้ง
18/09/239,679,800 หุ้น จับคู่ 4,256 ครั้ง
15/09/238,068,700 หุ้น จับคู่ 2,433 ครั้ง
14/09/238,217,800 หุ้น จับคู่ 1,792 ครั้ง
13/09/2310,210,000 หุ้น จับคู่ 3,224 ครั้ง
12/09/2311,074,400 หุ้น จับคู่ 2,912 ครั้ง
11/09/236,612,700 หุ้น จับคู่ 2,214 ครั้ง
08/09/2312,911,300 หุ้น จับคู่ 2,852 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
20226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)3,454,4523,399,1343,440,397
หนี้สิน (ลบ.)2,987,8402,945,7602,969,301
20226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ+-%+-%+13.78%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 20%
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
6.79025 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)11.48บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล6.17% / ปี
    - YTD6.08% / ปี
    - 2022% / ปี
    - % / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)465,435 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)138.23 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 6.17% /ปี
YTD
6.08%
2022
%

%
29 ก.ย. 2023เงินปันผล 2.5 บ./หุ้น
รอบ -
03 พ.ค. 2023เงินปันผล 5.19 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
03 พ.ย. 2022เงินปันผล 1.5 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2022
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
18/09/231 ครั้ง8,800 หุ้น เฉลี่ย 111.5 บ.
13/09/232 ครั้ง996,900 หุ้น เฉลี่ย 114.08 บ.
12/09/231 ครั้ง30,000 หุ้น เฉลี่ย 116 บ.
08/09/231 ครั้ง900,000 หุ้น เฉลี่ย 117.5 บ.
05/09/233 ครั้ง513,500 หุ้น เฉลี่ย 116 บ.
30/08/231 ครั้ง902,000 หุ้น เฉลี่ย 116.84 บ.
28/08/231 ครั้ง4,800 หุ้น เฉลี่ย 117.5 บ.
16/08/231 ครั้ง151,900 หุ้น เฉลี่ย 113.5 บ.
10/08/232 ครั้ง60,000 หุ้น เฉลี่ย 116.94 บ.
18/07/232 ครั้ง151,900 หุ้น เฉลี่ย 117 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
21/09/231,479,300 หุ้น เฉลี่ย 108.62 บ.
20/09/231,471,100 หุ้น เฉลี่ย 110.03 บ.
19/09/231,212,200 หุ้น เฉลี่ย 110.89 บ.
18/09/231,535,200 หุ้น เฉลี่ย 112.40 บ.
15/09/23393,000 หุ้น เฉลี่ย 114.15 บ.
14/09/231,759,500 หุ้น เฉลี่ย 114.57 บ.
13/09/23213,000 หุ้น เฉลี่ย 114.19 บ.
12/09/23773,000 หุ้น เฉลี่ย 116.11 บ.
11/09/23325,800 หุ้น เฉลี่ย 115.99 บ.
08/09/23477,700 หุ้น เฉลี่ย 115.73 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-3.51-1.96-1.75
20 วัน-3.08-1.08-2.36
60 วัน2.331.644.34
120 วัน9.451.1712.90
ตั้งแต่ต้นปี2.801.0513.76
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)9.198.4320.83
P/BV (เท่า)0.800.691.47