หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร >> SCB
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
8.59
P/BV
0.78
ปันผล
9.19%
ROA
2.67%
ROE
9.27%
D/E
-
EPS
12.93
BETA
0.75
NPM
20.79%
GPM
-
หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร
SCBX จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทลงทุน (Holding Company) และเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทอื่น และเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์รวมของกลุ่ม มองหาโอกาสการลงทุน และจัดสรรเงินลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและสร้างการเติบโตให้กลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล การดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และความบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งนี้ ขอบเขตการประกอบธุรกิจของ SCBX เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
มูลค่าตามราคาตลาด378,799,569,675
Book Value141.99
ปริมาณหุ้น3,367,107,286
ที่อยู่9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์0-2544-6843
เว็บไซต์http://www.scbx.com
ทุนจดทะเบียน33,991,921,980.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท15/09/2021
วันเข้าตลาดฯ27/04/2565
ราคา IPOn/a
ราคาพาร์10
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)74877 (03/03/23)
% Free float76.41%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด74759
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น75.55%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมขึ้น"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา3.5/3.5
MA120.5/0.5
MA260.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD1.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน6/7.5
แนวโน้ม ซึมขึ้น
ค่า RSI72.8
RSI 'เพิ่มขึ้น' ต่อเนื่อง4 วัน
ค่า MACD/Signal1.3328/0.6256
ค่า MA6 107.58
ค่า MA12 105.21
ค่า MA26 105.06
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 3 วัน
ค่า RSIOverbought 72.8
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
18.18%
NVDR ถือหุ้น
5.79%
ข้อมูลวันที่23/02/24
ซื้อ6,650,040 หุ้น
ขาย1,895,504 หุ้น
Netซื้อ 4,754,536 หุ้น
22/02/24Net: ซื้อ 4,042,997 หุ้น
21/02/24Net: ซื้อ 26,199,416 หุ้น
20/02/24Net: ซื้อ 228,926 หุ้น
19/02/24Net: ซื้อ 517,705 หุ้น
16/02/24Net: ขาย 125,214 หุ้น
15/02/24Net: ขาย 1,430,372 หุ้น
14/02/24Net: ขาย 467,005 หุ้น
13/02/24Net: ขาย 2,187,563 หุ้น
12/02/24Net: ซื้อ 65,004 หุ้น
09/02/24Net: ขาย 1,450,400 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
107.00
106.00
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่23/02/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย4,929 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย18,941,200 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย2,116,130,050 บาท
23/02/2418,941,200 หุ้น จับคู่ 4,929 ครั้ง
22/02/2415,540,000 หุ้น จับคู่ 4,125 ครั้ง
21/02/2458,183,400 หุ้น จับคู่ 14,201 ครั้ง
20/02/244,333,200 หุ้น จับคู่ 2,284 ครั้ง
19/02/243,977,400 หุ้น จับคู่ 1,449 ครั้ง
16/02/245,838,900 หุ้น จับคู่ 3,183 ครั้ง
15/02/249,891,200 หุ้น จับคู่ 4,142 ครั้ง
14/02/246,844,700 หุ้น จับคู่ 2,740 ครั้ง
13/02/2410,411,400 หุ้น จับคู่ 4,809 ครั้ง
12/02/242,016,500 หุ้น จับคู่ 1,210 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
20222023
ทรัพย์สิน (ลบ.)3,454,4523,438,722
หนี้สิน (ลบ.)2,987,8402,954,989
เงินสด (ลบ.)
20222023
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ+-%+15.91%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 22%
รายงานล่าสุด 12/2023
รอบ 12 เดือน
บริษัทกำไร
12.92544 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)12.93บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล9.19% / ปี
    - YTD9.32% / ปี
    - 20236.31% / ปี
    - 2022% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)478,096 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)141.99 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 9.19% /ปี
YTD
9.32%
2023
6.31%
2022
%
29 ก.ย. 2023เงินปันผล 2.5 บ./หุ้น
รอบ -
03 พ.ค. 2023เงินปันผล 5.19 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
03 พ.ย. 2022เงินปันผล 1.5 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2022
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
21/02/243 ครั้ง604,200 หุ้น เฉลี่ย 111.76 บ.
19/02/241 ครั้ง930,000 หุ้น เฉลี่ย 103.5 บ.
14/02/241 ครั้ง9,600 หุ้น เฉลี่ย 102.5 บ.
07/02/241 ครั้ง318,800 หุ้น เฉลี่ย 105.83 บ.
02/02/242 ครั้ง128,200 หุ้น เฉลี่ย 105.22 บ.
31/01/242 ครั้ง272,200 หุ้น เฉลี่ย 104 บ.
30/01/244 ครั้ง1,395,000 หุ้น เฉลี่ย 104 บ.
15/01/241 ครั้ง100,000 หุ้น เฉลี่ย 105 บ.
10/01/242 ครั้ง50,000 หุ้น เฉลี่ย 105.2 บ.
09/01/243 ครั้ง50,100 หุ้น เฉลี่ย 106 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
23/02/24590,700 หุ้น เฉลี่ย 111.72 บ.
22/02/24856,200 หุ้น เฉลี่ย 111.04 บ.
21/02/241,037,400 หุ้น เฉลี่ย 110.32 บ.
20/02/24521,600 หุ้น เฉลี่ย 103.85 บ.
19/02/24363,700 หุ้น เฉลี่ย 103.10 บ.
16/02/24673,800 หุ้น เฉลี่ย 103.08 บ.
15/02/241,166,800 หุ้น เฉลี่ย 101.80 บ.
14/02/241,351,900 หุ้น เฉลี่ย 102.22 บ.
13/02/242,482,400 หุ้น เฉลี่ย 102.92 บ.
12/02/24200,900 หุ้น เฉลี่ย 103.81 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน9.364.708.17
20 วัน5.713.043.26
60 วัน11.8411.2912.77
120 วัน-3.065.516.84
ตั้งแต่ต้นปี4.727.485.72
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)8.597.6217.63
P/BV (เท่า)0.780.651.35