หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> MAI >> AIRA
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
3.50
ปันผล
0.55%
ROA
1.54%
ROE
-1.75%
D/E
1.15
EPS
-0.00
BETA
0.19
NPM
-3.80%
GPM
-
หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> MAI
ประกอบธุรกิจประเภทโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษัทอื่น นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ จะลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านการเงินเป็นหลัก ทั้งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75 ของเงินลงทุน และนอกเหนือจากธุรกิจการเงิน บริษัทฯสามารถลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ได้ เพื่อกระจายความเสี่ยง แต่ต้องสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด การลงทุนของบริษัทฯ จะเป็นการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยรับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลและกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเมื่อได้รับผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ปัจจุบัน บริษํทฯ มีบริษัทย่อย 10 บริษัท และ บริษัทร่วม 2 บริษัท
มูลค่าตามราคาตลาด12,566,608,281
Book Value0.57
ปริมาณหุ้น6,314,878,533
ที่อยู่319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์0-2080-2999
เว็บไซต์https://www.airacapital.co.th
ทุนจดทะเบียน1,578,719,633.25 บาท
วันก่อตั้งบริษัท21/01/2010
วันเข้าตลาดฯ07/07/2557
ราคา IPO0.75
ราคาพาร์0.25
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)1349 (15/03/23)
% Free float25.79%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด1841
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น95.9%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมขึ้น"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา3/3.5
MA120.5/0.5
MA260.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD1.5/1
RSI0/1
สรุปคะแนน6/7
แนวโน้ม ซึมขึ้น
ค่า RSI75.84
ค่า MACD/Signal0.032/0.0279
ค่า MA6 1.95
ค่า MA12 1.87
ค่า MA26 1.84
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 1 วัน
ค่า RSIOverbought 75.84
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
3.04%
NVDR ถือหุ้น
0.87%
ข้อมูลวันที่22/09/23
ซื้อ8 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Netซื้อ 8 หุ้น
19/09/23Net: ซื้อ 5 หุ้น
13/09/23Net: ซื้อ 47,005 หุ้น
12/09/23Net: ซื้อ 4,000 หุ้น
08/09/23Net: ซื้อ 7 หุ้น
24/08/23Net: ซื้อ 1 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
2.04
1.94
1.92
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่03/10/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย0 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย0 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย0 บาท
03/10/230 หุ้น จับคู่ 0 ครั้ง
02/10/233,500 หุ้น จับคู่ 9 ครั้ง
29/09/23218,600 หุ้น จับคู่ 32 ครั้ง
28/09/23328,200 หุ้น จับคู่ 69 ครั้ง
27/09/2310,200 หุ้น จับคู่ 3 ครั้ง
26/09/23100 หุ้น จับคู่ 1 ครั้ง
25/09/230 หุ้น จับคู่ 0 ครั้ง
22/09/23400 หุ้น จับคู่ 2 ครั้ง
21/09/234,000 หุ้น จับคู่ 2 ครั้ง
20/09/237,500 หุ้น จับคู่ 2 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทขาดทุน
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)9,19410,2239,6449,8569,572
หนี้สิน (ลบ.)4,6795,6565,0845,2675,110
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ+-%+-%+3.87%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 3.50 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทขาดทุน
-0.00412 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)-0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.55% / ปี
    - YTD0.56% / ปี
    - 2022% / ปี
    - 20210.63% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)3,599 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)0.57 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.55% /ปี
YTD
0.56%
2022
%
2021
0.63%
16 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.01 บ./หุ้น
รอบ -
14 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.01 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
16 พ.ค. 2018เงินปันผล 0.01 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน10.61-15.76
20 วัน9.39-18.62
60 วัน7.61-8.10
120 วัน-1.00-19.68
ตั้งแต่ต้นปี-5.71-22.25
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--109.70
P/BV (เท่า)3.50-2.40