หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต >> TLI
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
10.56
P/BV
0.98
ปันผล
5.59%
ROA
2.13%
ROE
9.58%
D/E
4.48
EPS
0.85
BETA
0.98
NPM
8.92%
GPM
-
หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต
ธุรกิจประกันชีวิต
มูลค่าตามราคาตลาด102,477,500,000
Book Value9.13
ปริมาณหุ้น11,450,000,000
ที่อยู่เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์0-2247-0247
เว็บไซต์http://www.thailife.com
ทุนจดทะเบียน11,600,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท01/1942
วันเข้าตลาดฯ25/07/2565
ราคา IPO16.00
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)31915 (10/03/23)
% Free float20.45%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด0
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น0%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา0.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-3/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI47.27
ค่า MACD/Signal-0.0511/-0.0468
ค่า MA6 8.91
ค่า MA12 8.95
ค่า MA26 9.09
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 23 วัน
ค่า RSI 47.27
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
28.04%
NVDR ถือหุ้น
1.88%
ข้อมูลวันที่23/04/24
ซื้อ3,292,100 หุ้น
ขาย1,602,800 หุ้น
Netซื้อ 1,689,300 หุ้น
22/04/24Net: ซื้อ 2,597,700 หุ้น
19/04/24Net: ขาย 5,907,800 หุ้น
18/04/24Net: ขาย 5,419,300 หุ้น
17/04/24Net: ขาย 4,438,899 หุ้น
11/04/24Net: ขาย 2,520,400 หุ้น
10/04/24Net: ซื้อ 1,785,310 หุ้น
09/04/24Net: ซื้อ 6,669,600 หุ้น
05/04/24Net: ขาย 176,900 หุ้น
04/04/24Net: ขาย 1,305,000 หุ้น
03/04/24Net: ขาย 1,970,900 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
9.90
9.65
9.25
8.90
8.65
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่24/04/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย1,016 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย8,611,000 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย77,071,615 บาท
24/04/248,611,000 หุ้น จับคู่ 1,016 ครั้ง
23/04/2413,878,600 หุ้น จับคู่ 1,467 ครั้ง
22/04/2410,664,000 หุ้น จับคู่ 1,443 ครั้ง
19/04/2426,898,300 หุ้น จับคู่ 3,995 ครั้ง
18/04/2420,048,300 หุ้น จับคู่ 2,362 ครั้ง
17/04/2418,598,000 หุ้น จับคู่ 2,562 ครั้ง
11/04/2412,024,500 หุ้น จับคู่ 1,245 ครั้ง
10/04/248,631,800 หุ้น จับคู่ 1,331 ครั้ง
09/04/2418,256,800 หุ้น จับคู่ 2,258 ครั้ง
05/04/245,303,300 หุ้น จับคู่ 937 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202120222023
ทรัพย์สิน (ลบ.)533,706556,042572,793
หนี้สิน (ลบ.)447,275457,974468,214
เงินสด (ลบ.)7,3267,6867,696
202120222023
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ+-%+10.38%+4.77%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 2%
รายงานล่าสุด 12/2023
รอบ 12 เดือน
บริษัทกำไร
0.84774 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.85บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล5.59% / ปี
    - YTD5.59% / ปี
    - 20233.28% / ปี
    - 2022% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)104,539 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)9.13 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 5.59% /ปี
YTD
5.59%
2023
3.28%
2022
%
25 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.3 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
17/04/243 ครั้ง867,700 หุ้น เฉลี่ย 9.05 บ.
11/04/241 ครั้ง54,300 หุ้น เฉลี่ย 9.1 บ.
10/04/241 ครั้ง112,500 หุ้น เฉลี่ย 9.05 บ.
05/04/241 ครั้ง84,700 หุ้น เฉลี่ย 8.9 บ.
04/04/243 ครั้ง789,500 หุ้น เฉลี่ย 8.9 บ.
03/04/242 ครั้ง227,100 หุ้น เฉลี่ย 9 บ.
02/04/242 ครั้ง727,800 หุ้น เฉลี่ย 9.05 บ.
01/04/241 ครั้ง246,100 หุ้น เฉลี่ย 9.05 บ.
29/03/242 ครั้ง641,900 หุ้น เฉลี่ย 9 บ.
28/03/241 ครั้ง524,000 หุ้น เฉลี่ย 9 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
24/04/24608,100 หุ้น เฉลี่ย 8.95 บ.
23/04/24995,600 หุ้น เฉลี่ย 8.95 บ.
22/04/24907,000 หุ้น เฉลี่ย 8.85 บ.
19/04/243,567,400 หุ้น เฉลี่ย 8.74 บ.
18/04/243,600,500 หุ้น เฉลี่ย 8.94 บ.
17/04/242,304,200 หุ้น เฉลี่ย 9.03 บ.
11/04/241,538,200 หุ้น เฉลี่ย 9.11 บ.
10/04/24897,400 หุ้น เฉลี่ย 9.11 บ.
09/04/24597,800 หุ้น เฉลี่ย 9.02 บ.
05/04/24551,700 หุ้น เฉลี่ย 8.89 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน0.560.631.64
20 วัน-4.28-0.72-2.53
60 วัน3.474.624.75
120 วัน-22.17-3.97-17.78
ตั้งแต่ต้นปี-2.191.271.75
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)10.5612.1417.87
P/BV (เท่า)0.981.031.32
12
ข่าวสาร
27/03/67การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28/02/67กำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข template)
28/02/67กำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการจ่ายเงินปันผล
28/02/67แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ
28/02/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
14/11/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566