หน้าแรก >> เทคโนโลยี >> MAI >> PROEN
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
36.18
P/BV
1.31
ปันผล
5.66%
ROA
3.12%
ROE
3.96%
D/E
1.88
EPS
0.03
BETA
0.61
NPM
1.59%
GPM
21.54%
หมวดหมู่เทคโนโลยี >> MAI
1) ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Information Communication and Technolgy: ICT) และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล Data Center และบริการอินเทอร์เน็ต ISP และบริการคลาวด์ (Could service)2) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับงานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Telecommunication and Infrastructure Service)
มูลค่าตามราคาตลาด671,855,950
Book Value1.58
ปริมาณหุ้น346,317,500
ที่อยู่72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 4, 18 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์0-2690-3888, 0-2639-7888
เว็บไซต์https://www.proen.co.th/
ทุนจดทะเบียน237,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท-
วันเข้าตลาดฯ29/04/2564
ราคา IPO3.25
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)4812 (14/03/23)
% Free float44.15%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด4438
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น100%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI0/1
สรุปคะแนน-6.5/7.5
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI14.96
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง2 วัน
ค่า MACD/Signal-0.3012/-0.2873
ค่า MA6 2.06
ค่า MA12 2.22
ค่า MA26 2.64
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 29 วัน
ค่า RSIOversold 14.96
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.00%
NVDR ถือหุ้น
4.45%
ข้อมูลวันที่23/02/24
ซื้อ642,405 หุ้น
ขาย775,500 หุ้น
Netขาย 133,095 หุ้น
22/02/24Net: ซื้อ 414,206 หุ้น
21/02/24Net: ซื้อ 146,800 หุ้น
20/02/24Net: ซื้อ 22,500 หุ้น
19/02/24Net: ขาย 875,700 หุ้น
16/02/24Net: ขาย 8,500 หุ้น
15/02/24Net: ขาย 690,300 หุ้น
14/02/24Net: ขาย 132,900 หุ้น
13/02/24Net: ซื้อ 185,500 หุ้น
12/02/24Net: ขาย 356,000 หุ้น
09/02/24Net: ขาย 444,500 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
3.16
3.08
2.78
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่23/02/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย867 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย3,212,100 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย6,288,511 บาท
23/02/243,212,100 หุ้น จับคู่ 867 ครั้ง
22/02/245,984,000 หุ้น จับคู่ 1,124 ครั้ง
21/02/241,610,700 หุ้น จับคู่ 386 ครั้ง
20/02/241,182,000 หุ้น จับคู่ 330 ครั้ง
19/02/243,716,200 หุ้น จับคู่ 660 ครั้ง
16/02/242,234,500 หุ้น จับคู่ 627 ครั้ง
15/02/242,236,700 หุ้น จับคู่ 494 ครั้ง
14/02/241,089,300 หุ้น จับคู่ 418 ครั้ง
13/02/241,411,100 หุ้น จับคู่ 462 ครั้ง
12/02/241,245,100 หุ้น จับคู่ 282 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120229M/20229M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)6671,0791,5901,6791,579
หนี้สิน (ลบ.)5166591,1181,2211,030
เงินสด (ลบ.)85127553544107
202120229M/20229M/2023
ต้นทุนขาย8.49%45.33%82.39%-59.20%
ยอดขาย5.73%44.68%78.16%-54.43%
กำไรสุทธิ+15.38%+123.74%+162.85%-83.03%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.31 เท่า
รายงานล่าสุด 09/2023
รอบ 9 เดือน
บริษัทกำไร
0.02837 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.06บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล5.66% / ปี
    - YTD5.28% / ปี
    - 20233.45% / ปี
    - 20222.72% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)547 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)1.58 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 5.66% /ปี
YTD
5.28%
2023
3.45%
2022
2.72%
-เงินปันผล 0.06 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
11 มิ.ย. 2021เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 มี.ค. 2021
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-10.34--10.02
20 วัน-38.10--38.83
60 วัน-29.73--31.74
120 วัน-48.00--42.36
ตั้งแต่ต้นปี-34.59--35.50
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)36.18-92.87
P/BV (เท่า)1.31-2.13
12
ข่าวสาร
22/02/6727 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ PROEN-W1
05/02/67ชี้แจงบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทกระทำความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (แก้ไข)
05/02/67ชี้แจงบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทกระทำความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
24/01/67การห้ามซื้อหรือขายและเพิกถอนหลักทรัพย์ PROEN-W1
19/01/67กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ PROEN-W1
16/01/67แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก