หน้าแรก >> เทคโนโลยี >> MAI >> BVG
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
31.11
P/BV
2.90
ปันผล
1.57%
ROA
12.51%
ROE
12.49%
D/E
0.23
EPS
0.16
BETA
1.54
NPM
13.01%
GPM
55.25%
หมวดหมู่เทคโนโลยี >> MAI
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจ 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการระบบแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน สำหรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประกันภัยรถยนต์ ("ระบบ EMCS") 2) ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ ด้านการรักษาพยาบาลและสินไหมทดแทน รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวข้อง ผ่านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน ("บริการ TPA")3) ธุรกิจการให้คำปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย 4) ธุรกิจการให้บริการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มูลค่าตามราคาตลาด2,178,000,000
Book Value1.65
ปริมาณหุ้น450,000,000
ที่อยู่48/21 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์0-2011-8600
เว็บไซต์http://www.blueventuregroup.co.th
ทุนจดทะเบียน225,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท
วันเข้าตลาดฯ
ราคา IPO
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)1605 (31/03/23)
% Free float35%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด0
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น0%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-0.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA260/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-0.5/1.5
RSI0/1
สรุปคะแนน-2/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI44.69
ค่า MACD/Signal0.0055/0.0592
ค่า MA6 4.87
ค่า MA12 5.09
ค่า MA26 5.18
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 12 วัน
ค่า RSI 44.69
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
-%
NVDR ถือหุ้น
1.60%
ข้อมูลวันที่23/04/24
ซื้อ119,102 หุ้น
ขาย69,600 หุ้น
Netซื้อ 49,502 หุ้น
22/04/24Net: ซื้อ 85,600 หุ้น
19/04/24Net: ซื้อ 124,800 หุ้น
18/04/24Net: ซื้อ 143,700 หุ้น
17/04/24Net: ซื้อ 356,600 หุ้น
11/04/24Net: ขาย 206,900 หุ้น
10/04/24Net: ขาย 30,900 หุ้น
09/04/24Net: ซื้อ 341,900 หุ้น
05/04/24Net: ขาย 168,100 หุ้น
04/04/24Net: ซื้อ 140,000 หุ้น
03/04/24Net: ขาย 87,900 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
6.25
5.05
4.72
4.68
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่24/04/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย83 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย128,100 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย622,434 บาท
24/04/24128,100 หุ้น จับคู่ 83 ครั้ง
23/04/24487,900 หุ้น จับคู่ 213 ครั้ง
22/04/24445,300 หุ้น จับคู่ 173 ครั้ง
19/04/241,388,200 หุ้น จับคู่ 361 ครั้ง
18/04/241,390,400 หุ้น จับคู่ 343 ครั้ง
17/04/241,577,700 หุ้น จับคู่ 336 ครั้ง
11/04/24588,500 หุ้น จับคู่ 164 ครั้ง
10/04/24651,100 หุ้น จับคู่ 219 ครั้ง
09/04/24896,900 หุ้น จับคู่ 203 ครั้ง
05/04/24951,600 หุ้น จับคู่ 261 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202120222023
ทรัพย์สิน (ลบ.)509482914
หนี้สิน (ลบ.)124115173
เงินสด (ลบ.)127120121
202120222023
ต้นทุนขาย-%12.78%17.61%
ยอดขาย-%9.74%18.84%
กำไรสุทธิ+-%+54.06%+27.92%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 2.90 เท่า
รายงานล่าสุด 12/2023
รอบ 12 เดือน
บริษัทกำไร
0.15733 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.15บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล1.57% / ปี
    - YTD1.59% / ปี
    - 20230.90% / ปี
    - % / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)743 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)1.65 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 1.57% /ปี
YTD
1.59%
2023
0.90%

%
15 พ.ค. 2024เงินปันผล 0.05 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023
08 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.03 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
11 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.04 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-10.65--7.25
20 วัน-14.64--8.39
60 วัน10.14-17.00
120 วัน20.10-26.60
ตั้งแต่ต้นปี7.66-14.52
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)31.11-99.63
P/BV (เท่า)2.90-1.99
12
ข่าวสาร
01/04/67การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
29/03/67แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 2 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
13/03/67แจ้งการเสียชีวิตของประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
27/02/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
27/02/67แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 2 และการจ่ายเงินปันผล
01/02/67รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท