หน้าแรก >> เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >> TWZ
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
37.19
P/BV
0.21
ปันผล
0%
ROA
2.32%
ROE
0.56%
D/E
0.52
EPS
0.00
BETA
1.93
NPM
0.57%
GPM
8.02%
หมวดหมู่เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด บัตรเติมเงิน และอุปกรณ์เสริม
มูลค่าตามราคาตลาด794,436,249
Book Value0.19
ปริมาณหุ้น19,860,906,213
ที่อยู่เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์0-2275-9789
เว็บไซต์http://www.twz.co.th
ทุนจดทะเบียน2,840,528,621.30 บาท
วันก่อตั้งบริษัท22/12/1993
วันเข้าตลาดฯ18/11/2548
ราคา IPO3.80
ราคาพาร์0.1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)18806 (14/03/24)
% Free float91.21%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด24287
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น96.35%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross0/0.5
MACD0.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-3/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI46.93
ค่า MACD/Signal-0.0013/-0.0013
ค่า MA6 0.04
ค่า MA12 0.04
ค่า MA26 0.04
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
ค่า RSI 46.93
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.02%
NVDR ถือหุ้น
1.88%
ข้อมูลวันที่21/06/24
ซื้อ226,100 หุ้น
ขาย60,102 หุ้น
Netซื้อ 165,998 หุ้น
18/06/24Net: ขาย 77,600 หุ้น
17/06/24Net: ขาย 63,053,500 หุ้น
14/06/24Net: ซื้อ 4,637,500 หุ้น
13/06/24Net: ซื้อ 6,428,700 หุ้น
12/06/24Net: ซื้อ 556,800 หุ้น
11/06/24Net: ซื้อ 1,756,300 หุ้น
10/06/24Net: ซื้อ 8,983,800 หุ้น
07/06/24Net: ซื้อ 5,854,000 หุ้น
06/06/24Net: ซื้อ 3,704,100 หุ้น
05/06/24Net: ซื้อ 1,715,900 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
0.03
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/06/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย213 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย47,220,500 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย1,888,695 บาท
21/06/2447,220,500 หุ้น จับคู่ 213 ครั้ง
20/06/241,640,300 หุ้น จับคู่ 112 ครั้ง
19/06/246,903,000 หุ้น จับคู่ 151 ครั้ง
18/06/2497,405,700 หุ้น จับคู่ 252 ครั้ง
17/06/24283,589,500 หุ้น จับคู่ 595 ครั้ง
14/06/246,553,700 หุ้น จับคู่ 92 ครั้ง
13/06/2413,923,400 หุ้น จับคู่ 110 ครั้ง
12/06/241,223,700 หุ้น จับคู่ 86 ครั้ง
11/06/246,065,600 หุ้น จับคู่ 115 ครั้ง
10/06/2411,002,900 หุ้น จับคู่ 103 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)6,4986,0986,1916,1276,285
หนี้สิน (ลบ.)2,4372,0112,0792,0282,160
เงินสด (ลบ.)911356252226256
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย0.46%5.14%6.91%15.39%
ยอดขาย-0.54%5.25%8.07%13.36%
กำไรสุทธิ-33.07%+9.86%+55.74%-58.57%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 79%
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.00026 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2023% / ปี
    - 2022% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)3,774 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)0.19 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2023
%
2022
%
17 พ.ค. 2019เงินปันผล 0 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
06/06/241 ครั้ง200,000 หุ้น เฉลี่ย 0.05 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-2.340.99
20 วัน-20.00-17.91-15.16
60 วัน-0.596.03
120 วัน--4.586.99
ตั้งแต่ต้นปี-20.00-22.15-13.13
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)37.1923.5617.08
P/BV (เท่า)0.212.641.23
12
ข่าวสาร
20/06/67แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (F53-5)
04/06/67การเผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 1/2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางการสอบถามข้อมูล
15/05/67แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ TWZ246A ครั้งสุดท้าย
14/05/67แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อการแก้ไขกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทครั้งที่ 1/2567 ,ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทครั้งที่ 1/2567 การลาออกของกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการเดิมที่ลาออก
14/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
30/04/67มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567