หน้าแรก >> เทคโนโลยี >> MAI >> ITNS
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
6.16
P/BV
0.85
ปันผล
6.74%
ROA
12.53%
ROE
13.72%
D/E
0.21
EPS
0.05
BETA
0.29
NPM
8.78%
GPM
17.98%
หมวดหมู่เทคโนโลยี >> MAI
ผู้ประกอบการในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator) พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการให้เช่าอุปกรณ์
มูลค่าตามราคาตลาด404,800,000
Book Value2.2
ปริมาณหุ้น220,000,000
ที่อยู่เลขที่ 3300/106-107 ตึกช้าง อาคาร บี ชั้นที่ 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์0-2513-7637
เว็บไซต์https://www.itns.co.th
ทุนจดทะเบียน220,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท22/04/2002
วันเข้าตลาดฯ25/10/2565
ราคา IPO3.89
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)1197 (07/03/24)
% Free float31.46%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด0
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น0%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-6/7.5
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI33.53
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง4 วัน
ค่า MACD/Signal-0.034/-0.0306
ค่า MA6 1.88
ค่า MA12 1.9
ค่า MA26 1.93
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 4 วัน
ค่า RSIใกล้ OverSsld 33.53
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
-%
NVDR ถือหุ้น
1.26%
ข้อมูลวันที่15/07/24
ซื้อ1,000 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Netซื้อ 1,000 หุ้น
19/06/24Net: ซื้อ 35,800 หุ้น
10/06/24Net: ซื้อ 100 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
1.97
1.96
1.95
1.55
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่17/07/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย45 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย60,100 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย110,803 บาท
17/07/2460,100 หุ้น จับคู่ 45 ครั้ง
16/07/24121,200 หุ้น จับคู่ 75 ครั้ง
15/07/24173,900 หุ้น จับคู่ 107 ครั้ง
11/07/2486,500 หุ้น จับคู่ 36 ครั้ง
10/07/2499,600 หุ้น จับคู่ 50 ครั้ง
09/07/2469,100 หุ้น จับคู่ 16 ครั้ง
08/07/2467,700 หุ้น จับคู่ 23 ครั้ง
05/07/2421,400 หุ้น จับคู่ 24 ครั้ง
04/07/24158,600 หุ้น จับคู่ 37 ครั้ง
03/07/2462,400 หุ้น จับคู่ 39 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)264666576699555
หนี้สิน (ลบ.)7621712823996
เงินสด (ลบ.)29252176247166
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย49.35%27.93%-%-23.12%
ยอดขาย48.45%25.20%-%-20.26%
กำไรสุทธิ+69.61%+13.69%+-%+2.13%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 15%
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.05221 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.30บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล6.74% / ปี
    - YTD6.67% / ปี
    - 20234.10% / ปี
    - 2022% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)484 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)2.20 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 6.74% /ปี
YTD
6.67%
2023
4.10%
2022
%
14 พ.ค. 2024เงินปันผล 0.12 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023
23 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.12 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-3.12--1.38
20 วัน-7.00--4.46
60 วัน-14.68--1.47
120 วัน-40.00--28.01
ตั้งแต่ต้นปี-39.61--28.25
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)6.16-39.91
P/BV (เท่า)0.85-1.75
12
ข่าวสาร
08/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
08/05/67สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
02/05/67แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
20/03/67การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
22/02/67แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด เพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567(แก้ไข)
22/02/67แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด เพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567