หน้าแรก >> เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >> DIF
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.47
ปันผล
12.38%
ROA
-
ROE
-
D/E
-
EPS
-
BETA
0.50
NPM
-
GPM
-
หมวดหมู่เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองทุนฯ เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ประเภทเสาโทรคมนาคมจำนวน 16,059 เสา ประกอบด้วย เสาที่กองทุนฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จำนวน 9,727 เสา (ได้แก่ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูและเสาโทรคมนาคมของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4) และเสาที่กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจำนวน 6,332 เสา (ได้แก่ เสาโทรคมนาคมของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด (BFKT) เสาโทรคมนาคมของบริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (AWC) เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จำนวนหนึ่ง ภายหลังจากวันครบกำหนดสัญญา HSPA และระบบใยแก้วนำแสง และระบบบอรดแบนด์ในพื้นที่ต่างจังหวัด
มูลค่าตามราคาตลาด80,268,985,775
Book Value16.05
ปริมาณหุ้น10,631,653,745
ที่อยู่ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์0-2949-1500
เว็บไซต์http://www.digital-tif.com
ทุนจดทะเบียน106,316,537,450.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท23/12/2013
วันเข้าตลาดฯ27/12/2556
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์10
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)73661 (01/03/24)
% Free float79.3%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด68263
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น69.98%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-7/7.5
แนวโน้ม ลง
ค่า RSI34.79
ค่า MACD/Signal-0.0636/-0.047
ค่า MA6 7.65
ค่า MA12 7.73
ค่า MA26 7.79
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 8 วัน
ค่า RSIใกล้ OverSsld 34.79
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
6.39%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
7.85
7.70
7.65
7.45
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/06/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย2,502 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย21,970,200 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย168,276,640 บาท
21/06/2421,970,200 หุ้น จับคู่ 2,502 ครั้ง
20/06/2413,967,700 หุ้น จับคู่ 1,168 ครั้ง
19/06/2421,358,700 หุ้น จับคู่ 2,429 ครั้ง
18/06/2410,808,300 หุ้น จับคู่ 1,686 ครั้ง
17/06/245,498,400 หุ้น จับคู่ 935 ครั้ง
14/06/244,449,300 หุ้น จับคู่ 825 ครั้ง
13/06/247,523,000 หุ้น จับคู่ 1,294 ครั้ง
12/06/242,776,800 หุ้น จับคู่ 760 ครั้ง
11/06/2418,103,800 หุ้น จับคู่ 2,112 ครั้ง
10/06/2410,919,100 หุ้น จับคู่ 1,302 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
N.A.
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)223,886217,502213,916217,340213,898
หนี้สิน (ลบ.)47,67044,89143,59644,61543,303
เงินสด (ลบ.)4,3974,4093,1314,3212,610
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 53%
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล12.38% / ปี
    - YTD12.30% / ปี
    - 202313.34% / ปี
    - 20227.91% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)170,638 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)16.05 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 12.38% /ปี
YTD
12.30%
2023
13.34%
2022
7.91%
07 มิ.ย. 2024เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2024 - 31 มี.ค. 2024
04 มี.ค. 2024เงินปันผล 0.23 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023
08 ธ.ค. 2023เงินปันผล 0.23 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2023 - 30 ก.ย. 2023
07 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.24 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
07 มิ.ย. 2023เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 มี.ค. 2023
07 มี.ค. 2023เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ -
06 ธ.ค. 2022เงินปันผล 0.26 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2022
05 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.26 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
06 มิ.ย. 2022เงินปันผล 0.26 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 มี.ค. 2022
04 มี.ค. 2022เงินปันผล 0.26 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
18/03/241 ครั้ง54,700 หุ้น เฉลี่ย 7.65 บ.
04/03/241 ครั้ง25,000 หุ้น เฉลี่ย 7.85 บ.
19/12/231 ครั้ง2,000,000 หุ้น เฉลี่ย 7.55 บ.
18/12/231 ครั้ง2,000,000 หุ้น เฉลี่ย 7.75 บ.
15/12/232 ครั้ง311,400 หุ้น เฉลี่ย 7.8 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-1.30-0.11-0.27
20 วัน-4.40-2.821.52
60 วัน--1.245.77
120 วัน2.70-1.0610.78
ตั้งแต่ต้นปี-1.94-5.076.94
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)-23.6917.01
P/BV (เท่า)0.472.651.22