หน้าแรก >> เทคโนโลยี >> MAI >> NETBAY
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กรอบราคา
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
ในวัน
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
23.46
P/BV
10.51
ปันผล
3.61%
ROA
42.49%
ROE
46.83%
D/E
0.38
EPS
0.47
BETA
0.70
NPM
37.47%
GPM
79.04%
หมวดหมู่เทคโนโลยี >> MAI
บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา Digital Business Technology Platform ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Business Services) และนำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software as a Service) อย่างครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาคเอกชนและประชาชนหรือผู้บริโภค (B2C)
มูลค่าตามราคาตลาด4,520,000,000
Book Value2.15
ปริมาณหุ้น200,000,000
ที่อยู่719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์0-2620-1800
เว็บไซต์http://www.netbay.co.th
ทุนจดทะเบียน200,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท19/11/2004
วันเข้าตลาดฯ16/06/2559
ราคา IPO4.00
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)4453 (15/03/23)
% Free float49%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด5106
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น98.5%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมขึ้น"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา2.5/3.5
MA120.5/0.5
MA260.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD1.5/1
RSI1/1
สรุปคะแนน6.5/7
แนวโน้ม ซึมขึ้น
ค่า RSI58.47
ค่า MACD/Signal0.2317/0.2071
ค่า MA6 22.18
ค่า MA12 22.12
ค่า MA26 21.93
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 3 วัน
ค่า RSI 58.47
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
4.48%
NVDR ถือหุ้น
2.18%
ข้อมูลวันที่21/09/23
ซื้อ39,000 หุ้น
ขาย6,900 หุ้น
Netซื้อ 32,100 หุ้น
20/09/23Net: ขาย 69,200 หุ้น
19/09/23Net: ซื้อ 202,500 หุ้น
18/09/23Net: ขาย 600 หุ้น
14/09/23Net: ขาย 19,000 หุ้น
13/09/23Net: ขาย 17,200 หุ้น
12/09/23Net: ซื้อ 2,900 หุ้น
11/09/23Net: ขาย 5,100 หุ้น
07/09/23Net: ซื้อ 2,600 หุ้น
06/09/23Net: ขาย 12,700 หุ้น
05/09/23Net: ซื้อ 3,700 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
23.80
22.90
22.10
21.80
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย168 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย371,500 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย8,300,940 บาท
21/09/23371,500 หุ้น จับคู่ 168 ครั้ง
20/09/23928,700 หุ้น จับคู่ 472 ครั้ง
19/09/23870,600 หุ้น จับคู่ 568 ครั้ง
18/09/23115,600 หุ้น จับคู่ 109 ครั้ง
15/09/2352,700 หุ้น จับคู่ 69 ครั้ง
14/09/2388,400 หุ้น จับคู่ 95 ครั้ง
13/09/23275,900 หุ้น จับคู่ 260 ครั้ง
12/09/2383,900 หุ้น จับคู่ 79 ครั้ง
11/09/23393,900 หุ้น จับคู่ 316 ครั้ง
08/09/2369,000 หุ้น จับคู่ 60 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)609640684548594
หนี้สิน (ลบ.)145158183155164
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย-5.00%24.22%7.90%22.94%
ยอดขาย3.09%14.17%2.00%25.62%
กำไรสุทธิ+5.83%+2.52%-13.07%+31.96%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 10.51 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.47282 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.96บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล3.61% / ปี
    - YTD3.61% / ปี
    - 20223.18% / ปี
    - 20213.31% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)430 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)2.15 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 3.61% /ปี
YTD
3.61%
2022
3.18%
2021
3.31%
17 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.82 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
24 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.79 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
20 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.78 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
29 เม.ย. 2020เงินปันผล 0.97 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
21 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.76 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
25 พ.ค. 2018เงินปันผล 0.48 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน4.63-5.64
20 วัน7.62-6.21
60 วัน4.15-3.53
120 วัน-12.23--0.23
ตั้งแต่ต้นปี-9.60-12.64
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)23.46-115.47
P/BV (เท่า)10.51-2.51