หน้าแรก >> เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >> SAMART
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
2.04
ปันผล
0%
ROA
-0.87%
ROE
-26.75%
D/E
3.89
EPS
-0.00
BETA
1.08
NPM
-0.97%
GPM
19.30%
หมวดหมู่เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดำเนินธุรกิจ 4 สายหลัก คือสายธุรกิจ ICT Solution and Service สายธุรกิจ Digital สายธุรกิจ Utilities and Transportations และสายธุรกิจ Technology Related Services
มูลค่าตามราคาตลาด5,082,845,922
Book Value2.81
ปริมาณหุ้น1,006,504,143
ที่อยู่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 35, 99/1 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์0-2502-6000, 0-2975-5777
เว็บไซต์http://www.samartcorp.com
ทุนจดทะเบียน1,174,254,794.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท7/3/1989
วันเข้าตลาดฯ23/12/2536
ราคา IPO80.00
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)9899 (14/03/23)
% Free float57.57%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด10407
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น78.45%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-7/7
แนวโน้ม ลง
ค่า RSI34.28
ค่า MACD/Signal-0.0422/-0.0143
ค่า MA6 5.69
ค่า MA12 5.7
ค่า MA26 5.76
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 1 วัน
ค่า RSIใกล้ OverSsld 34.28
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
2.65%
NVDR ถือหุ้น
1.76%
ข้อมูลวันที่25/09/23
ซื้อ1,026,200 หุ้น
ขาย710,200 หุ้น
Netซื้อ 316,000 หุ้น
22/09/23Net: ซื้อ 316,200 หุ้น
21/09/23Net: ซื้อ 42,733 หุ้น
20/09/23Net: ขาย 297,700 หุ้น
19/09/23Net: ขาย 534,400 หุ้น
18/09/23Net: ซื้อ 93,200 หุ้น
15/09/23Net: ขาย 48,700 หุ้น
14/09/23Net: ขาย 51,400 หุ้น
13/09/23Net: ขาย 217,100 หุ้น
12/09/23Net: ขาย 20,400 หุ้น
11/09/23Net: ขาย 226,301 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
5.60
5.30
5.10
4.88
4.32
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่26/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย2,559 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย18,572,000 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย98,069,865 บาท
26/09/2318,572,000 หุ้น จับคู่ 2,559 ครั้ง
25/09/238,891,400 หุ้น จับคู่ 1,042 ครั้ง
22/09/235,800,300 หุ้น จับคู่ 758 ครั้ง
21/09/231,614,100 หุ้น จับคู่ 233 ครั้ง
20/09/232,448,500 หุ้น จับคู่ 354 ครั้ง
19/09/232,494,700 หุ้น จับคู่ 365 ครั้ง
18/09/233,910,300 หุ้น จับคู่ 510 ครั้ง
15/09/231,097,600 หุ้น จับคู่ 149 ครั้ง
14/09/23556,500 หุ้น จับคู่ 121 ครั้ง
13/09/232,965,900 หุ้น จับคู่ 292 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทขาดทุน
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)18,03118,14919,33619,11419,480
หนี้สิน (ลบ.)13,79713,42315,48314,21415,498
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย-25.34%25.83%6.26%6.60%
ยอดขาย-23.62%29.71%8.06%12.12%
กำไรสุทธิ+-%+-%+-%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 2.04 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทขาดทุน
-0.00071 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)-0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2022% / ปี
    - 2021% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)2,828 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)2.81 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2022
%
2021
%
08 พ.ค. 2020เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
23 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
23 พ.ค. 2018เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
05/09/231 ครั้ง4,500,000 หุ้น เฉลี่ย 5.75 บ.
17/07/231 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 5.8 บ.
13/07/231 ครั้ง2,500,000 หุ้น เฉลี่ย 5.7 บ.
06/07/231 ครั้ง2,000,000 หุ้น เฉลี่ย 5.75 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
26/09/23254,800 หุ้น เฉลี่ย 5.28 บ.
25/09/23536,600 หุ้น เฉลี่ย 6.00 บ.
22/09/23687,500 หุ้น เฉลี่ย 5.88 บ.
21/09/2335,400 หุ้น เฉลี่ย 5.65 บ.
20/09/2373,800 หุ้น เฉลี่ย 5.65 บ.
19/09/23561,200 หุ้น เฉลี่ย 5.86 บ.
18/09/23105,100 หุ้น เฉลี่ย 5.87 บ.
15/09/2314,100 หุ้น เฉลี่ย 5.70 บ.
14/09/237,700 หุ้น เฉลี่ย 5.63 บ.
13/09/23129,400 หุ้น เฉลี่ย 5.55 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน0.88-0.302.93
20 วัน3.600.734.40
60 วัน-4.17-8.15-3.67
120 วัน23.3927.8728.52
ตั้งแต่ต้นปี3.605.2814.17
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)-41.6120.92
P/BV (เท่า)2.042.731.48
12
ข่าวสาร
08/09/66แจ้งการมีผลใช้บังคับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SAV ซึ่งจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) (แก้ไข)
10/08/66แจ้งการนำหุ้นสามัญที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ ("SAV") ทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย ทั้งจำนวนเข้าทำข้อตกลงกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่องดการเสนอขาย หรือโอน ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO SAV ในครั้งนี้
10/08/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
17/07/66การไม่ปรับสิทธิของ SAMART-W3
03/07/66แจ้งการกำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SAMART ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right)
16/06/66แจ้งการได้รับหนังสือตกลงว่าจ้างงานจัดหาและจ้างก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 kV แม่เมาะ 3 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) (แก้ไข)