กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TPBI ซึมขึ้น 91.14
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ROJNA Sideway 71.49
BIZ ซึมขึ้น 81.97
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PRG Sideway 53.68
PIN Sideway 58.42
MENA ซึมขึ้น 62.98
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ILM Sideway 41.35
WHAUP Sideway 52.05
KLINIQ ซึมขึ้น 62.88
ICHI ซึมขึ้น 67.71
SCB ซึมขึ้น 72.8
GIFT ซึมขึ้น 90.7
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
HEALTH Sideway 42.97
MIT Sideway 43.31
IRC Sideway 45.53
L&E Sideway 45.79
MAJOR Sideway 47.1
PDG Sideway 47.43
BR Sideway 47.83
DTCENT Sideway 47.95
SONIC Sideway 48.58
TAN Sideway 50.75
NRF Sideway 54.57
RT Sideway 55.76
GTB Sideway 56.54
SAAM Sideway 56.96
ASIAN Sideway 57.3
FLOYD Sideway 57.38
MATCH Sideway 57.48
SNP Sideway 59.77
PPM Sideway 59.96
AOT ซึมขึ้น 60.68
BJCHI Sideway 60.89
PTG Sideway 61.44
EP ซึมขึ้น 62.48
SHR Sideway 63.51
GROREIT Sideway 64.07
GABLE ซึมขึ้น 64.25
UNIQ ซึมขึ้น 64.3
PLE Sideway 64.79
SAT Sideway 65.1
SEAOIL Sideway 65.23
MBK ซึมขึ้น 65.5
NEX ซึมขึ้น 65.91
APURE Sideway 66.7
BVG Sideway 67.19
SECURE ซึมขึ้น 68.61
JDF Sideway 68.67
BSRC ขึ้น 69.37
TACC ซึมขึ้น 70.65
KAMART Sideway 70.88
RS Sideway 71.11
ITD Sideway 72.5
STGT ซึมขึ้น 73.05
MFC Sideway 74.52
KGI ซึมขึ้น 75.78
STA ซึมขึ้น 76.1
MALEE Sideway 76.62
TPS Sideway 76.88
NSL ซึมขึ้น 79.45
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BIS Sideway 25.16
TAKUNI ซึมลง 30.03
THMUI Sideway 38.02
BRR Sideway 42.92
PB Sideway 45.46
KSL Sideway 46.09
TVH Sideway 46.59
BOFFICE Sideway 47
SAFE Sideway 47.32
MSC Sideway 48.31
ITEL Sideway 48.7
IND Sideway 49.18
CRC Sideway 49.27
AP Sideway 49.41
TEKA Sideway 49.53
AFC Sideway 49.72
TTLPF Sideway 49.76
TQR Sideway 49.81
SPACK Sideway 50.65
PDJ Sideway 51.81
SAPPE Sideway 51.87
ACG Sideway 52.75
FTI Sideway 53.46
RICHY Sideway 53.54
WP Sideway 54.54
HPT Sideway 54.94
AMATAV Sideway 55.62
PT Sideway 56.36
SEAFCO Sideway 58.5
BA Sideway 58.71
BAREIT Sideway 58.78
WHAIR Sideway 59.03
SST ซึมขึ้น 60.1
MJLF Sideway 60.75
TPCH Sideway 61.23
MCOT Sideway 61.38
AHC Sideway 61.58
PACO Sideway 61.6
MOSHI Sideway 62.19
ILINK ซึมขึ้น 62.86
KDH Sideway 62.9
PLUS Sideway 64.42
HUMAN ซึมขึ้น 65.36
NYT ซึมขึ้น 65.59
LHHOTEL ซึมขึ้น 66.32
TKN Sideway 66.35
MINT ซึมขึ้น 66.72
PSP Sideway 66.75
SSC ขึ้น 66.86
SUPEREIF ซึมขึ้น 67.18
WINNER Sideway 67.21
HTC ซึมขึ้น 70.07
AMA Sideway 70.2
PRM ซึมขึ้น 71.12
AKP Sideway 71.18
MASTER ซึมขึ้น 73.12
AJA ซึมขึ้น 78.19
BRRGIF ซึมขึ้น 89.11