กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AMATAV Sideway 35.81
MIDA Sideway 53.25
PJW Sideway 65.82
AWC Sideway 68.96
MSC ซึมขึ้น 70.88
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NFC (CF)Sideway 39.38
ALLY Sideway 47.61
PPP Sideway 60.63
CSR ซึมขึ้น 85.69
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PRINC Sideway 37.08
SCAP Sideway 39.89
S11 Sideway 44.17
NL Sideway 45.98
MCOT Sideway 48.02
PROSPECT Sideway 55.32
SE Sideway 56.53
DREIT Sideway 56.65
MCS Sideway 57.62
HFT Sideway 58.29
AJ Sideway 58.34
INETREIT Sideway 60.69
LPF Sideway 60.83
CMAN Sideway 62.16
IT Sideway 63.58
DDD Sideway 63.84
AMR Sideway 64.24
HTECH Sideway 64.56
PRECHA Sideway 66.12
DELTA ซึมขึ้น 76.44
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SPA Sideway 25.04
TPS Sideway 34.81
PB Sideway 37.57
TTCL Sideway 38.48
BUI Sideway 40.03
PLAT Sideway 41.68
HUMAN Sideway 44.3
SHR Sideway 45.43
BIOTEC Sideway 45.85
GAHREIT Sideway 45.86
CHOW Sideway 46.57
ROJNA Sideway 46.8
KBANK Sideway 46.97
ILM Sideway 46.98
DUSIT Sideway 49.2
GTB Sideway 49.21
HENG Sideway 49.22
ASEFA Sideway 50.04
ONEE Sideway 50.91
PYLON Sideway 51.06
SAMCO Sideway 51.59
CH Sideway 51.8
LUXF Sideway 52.26
PERM Sideway 52.29
TCAP Sideway 52.85
KTMS Sideway 52.91
AMATAR Sideway 53.16
AMC Sideway 53.71
GBX Sideway 53.72
BPS Sideway 55.09
SVR Sideway 55.24
GREEN Sideway 55.44
TAE Sideway 56.05
M-STOR Sideway 56.1
CPTGF Sideway 56.84
KYE Sideway 60.53
KCG Sideway 60.67
JTS Sideway 62.46
MODERN Sideway 63.82
PTL ซึมขึ้น 64.31
WHART Sideway 66.26
GCAP Sideway 66.48
AIMCG Sideway 68.18
D Sideway 68.41
CPNREIT ซึมขึ้น 68.99
DIF Sideway 71.97
STI Sideway 73.82
BJCHI ซึมขึ้น 80.41
FN Sideway 84.07