กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PRIN ซึมขึ้น 78.77
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MTW Sideway 38.48
LHSC ซึมลง 38.65
TIPH ซึมลง 43.38
TNL Sideway 43.73
PPP Sideway 52.82
CHARAN Sideway 53
CM Sideway 60.11
SCGP Sideway 60.43
SIMAT Sideway 66.18
BWG ซึมขึ้น 69.1
TFMAMA ซึมขึ้น 69.85
COCOCO Sideway 89.54
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TACC ซึมลง 31.42
BGRIM Sideway 33.05
MCOT Sideway 35.38
SFLEX Sideway 37.85
LHHOTEL Sideway 40.4
CPN Sideway 42.95
KTB Sideway 42.99
KUN Sideway 43.75
GLOCON Sideway 43.92
SAMTEL Sideway 46.88
SKN Sideway 47.48
7UP Sideway 48.78
MASTER Sideway 49.03
CRD Sideway 49.49
B Sideway 49.7
BOL Sideway 49.93
AKP Sideway 50.09
AAI Sideway 50.21
BAY Sideway 50.48
WICE Sideway 51.55
MJD Sideway 51.74
SDC (C)Sideway 52.37
BTSGIF Sideway 53.06
FTE Sideway 54.36
ICHI Sideway 54.75
NCL ซึมขึ้น 54.93
PLUS Sideway 55.01
ETC Sideway 55.4
TOG Sideway 56.67
WPH Sideway 57.46
MC Sideway 59.1
TTI Sideway 60.01
FMT Sideway 60.09
GFC Sideway 61.74
MCS ซึมขึ้น 62.86
ERW Sideway 65.89
CFRESH ซึมขึ้น 66.27
ROCK ซึมขึ้น 85.55