กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 8 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TRT ซึมขึ้น 71.8
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
EPG Sideway 52.57
24CS ซึมขึ้น 71.55
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
DHOUSE Sideway 56.76
KKP Sideway 58.43
HYDRO (CB,NP)Sideway 65.27
JKN (CB,CS,NP)Sideway 69.74
PRAPAT ซึมขึ้น 76.73
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KCCAMC Sideway 35.66
KCCAMC Sideway 35.66
EURO Sideway 36.69
MGI Sideway 36.88
QHPF Sideway 37.2
NEO Sideway 37.7
DTCENT Sideway 38.83
CFRESH Sideway 39.48
PRIME Sideway 40.11
ANI Sideway 41.3
ASK Sideway 41.34
SPRC ซึมลง 41.72
SCC Sideway 42.04
CHASE ซึมลง 43.54
COM7 Sideway 43.56
PLT Sideway 44.02
DCON Sideway 44.03
JMT Sideway 45.09
CPL Sideway 45.1
TFG Sideway 45.42
TEKA Sideway 46.02
MASTER Sideway 46.05
JMART Sideway 46.07
SRICHA Sideway 46.99
GFC Sideway 47.13
RATCH Sideway 47.64
SYNTEC Sideway 47.71
CHG Sideway 47.95
CPI Sideway 49.06
DELTA Sideway 49.06
MALEE Sideway 49.08
HANA Sideway 49.99
DIF Sideway 50.71
PROUD Sideway 51.29
KCE Sideway 51.51
MTC Sideway 51.64
SIS Sideway 52.13
SM Sideway 52.4
MINT Sideway 52.96
SQ Sideway 53.08
TU Sideway 53.12
ASAP Sideway 53.62
BLC Sideway 53.68
M Sideway 53.78
KAMART Sideway 53.81
BKGI Sideway 54.49
BRR Sideway 54.5
PQS Sideway 55.47
BH Sideway 55.91
TKC Sideway 56.1
KCG Sideway 56.25
TACC Sideway 56.55
DEXON Sideway 56.59
SJWD Sideway 56.68
SAK Sideway 57.15
AAI Sideway 57.57
CPALL Sideway 57.59
VCOM Sideway 57.93
ITC Sideway 58.11
ML Sideway 58.28
PDJ Sideway 59.61
DDD Sideway 59.7
TKT Sideway 60.36
OSP ซึมขึ้น 60.4
AYUD Sideway 60.75
SAPPE (XD)Sideway 61.59
UEC Sideway 63.93
THANI ซึมขึ้น 64.09
XO ซึมขึ้น 64.66
AMATAV Sideway 64.84
BTS ซึมขึ้น 65.18
PM ซึมขึ้น 66.17
VIH Sideway 67.86
COCOCO ซึมขึ้น 68.32
PSP ซึมขึ้น 70.73
INET ซึมขึ้น 71.29
TKS ซึมขึ้น 71.9
BUI ซึมขึ้น 72.35
BCT ซึมขึ้น 75.54
MCS ซึมขึ้น 80.14
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
DOD Sideway 17.76
WFX ซึมลง 30.12
AIMCG Sideway 30.39
ITNS Sideway 35.19
S11 Sideway 35.85
PLANET Sideway 35.9
IFS Sideway 39.84
TITLE Sideway 41.18
APO Sideway 42.05
GLOBAL Sideway 43.16
MGT ซึมลง 43.16
ITEL Sideway 43.35
ARROW Sideway 43.45
NAM Sideway 44.89
SISB Sideway 45.36
SK Sideway 45.42
CM Sideway 46.75
BCH Sideway 47.13
UVAN Sideway 47.7
KTMS Sideway 49.12
ASIA Sideway 49.38
EKH Sideway 50.08
BJCHI Sideway 50.6
KYE Sideway 51.76
FSX Sideway 52.4
THIP Sideway 52.77
SSSC Sideway 54
TRU Sideway 54.46
TOP Sideway 54.67
DV8 Sideway 55.37
BTG Sideway 55.62
TC Sideway 55.83
PTTEP Sideway 55.95
ICHI Sideway 56.05
WHA Sideway 56.09
WPH Sideway 57.85
UTP Sideway 58.73
KBANK ซึมขึ้น 60.15
BBGI Sideway 60.48
RSP ซึมขึ้น 61.1
SAFE Sideway 61.69
COMAN Sideway 63.72
IP Sideway 65.64
SORKON ซึมขึ้น 72.45