กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MTW Sideway 39.65
SCGP Sideway 61.72
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TACC Sideway 33.36
CPN Sideway 44.81
MASTER Sideway 49.84
PLUS Sideway 55.85
ICHI Sideway 57.23
GFC Sideway 68.03
CFRESH ซึมขึ้น 72.49
CM ซึมขึ้น 80.07
ROCK Sideway 85.93
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PTG Sideway 35.67
AIMCG Sideway 38.24
PTTGC Sideway 38.81
IND Sideway 38.89
SET50 ซึมลง 38.93
SET Sideway 39.11
TOA Sideway 39.73
CK Sideway 40.07
DPAINT Sideway 40.12
SCC Sideway 40.19
SUN Sideway 40.43
IVL Sideway 40.49
SSP Sideway 41.19
ILINK Sideway 41.98
I2 Sideway 42.06
DITTO Sideway 42.07
GGC Sideway 42.27
BE8 Sideway 42.29
PHG Sideway 42.3
GCAP Sideway 42.34
TEAMG Sideway 42.53
AI Sideway 43
TMT Sideway 43.38
ASIAN Sideway 43.44
AAV Sideway 44.28
ETE Sideway 44.32
UKEM Sideway 45.17
TEGH Sideway 45.44
CGH Sideway 45.64
PREB Sideway 45.69
KISS Sideway 46.36
MINT Sideway 46.83
SORKON Sideway 46.84
CH Sideway 46.85
FSX Sideway 46.87
SIAM Sideway 47.11
MEB Sideway 47.17
EASON Sideway 47.46
MATCH Sideway 47.77
NER Sideway 48.06
CNT Sideway 48.22
ITTHI Sideway 48.4
SVR Sideway 49.12
CMR Sideway 49.31
CI Sideway 49.56
ARIP Sideway 49.69
TM Sideway 49.7
SPC Sideway 49.81
CHOW Sideway 49.84
ICN Sideway 49.84
XO Sideway 49.9
INET Sideway 49.98
MFC Sideway 50.02
SANKO Sideway 50.04
RICHY Sideway 50.91
PSG Sideway 51.11
BROOK Sideway 51.68
SGP Sideway 51.82
GC Sideway 52.05
TEKA Sideway 52.28
TQR Sideway 52.32
APURE Sideway 52.85
PRINC Sideway 53.05
MOSHI Sideway 53.26
RWI Sideway 53.74
PDJ Sideway 54.65
EPG Sideway 54.71
KJL Sideway 55.78
THE Sideway 56.14
M Sideway 56.37
PRM Sideway 56.93
SYNTEC Sideway 57.02
AAI Sideway 57.31
TGE Sideway 57.75
INTUCH Sideway 58.86
COM7 Sideway 58.94
UTP Sideway 60.22
BH Sideway 60.43
MENA Sideway 60.49
CHOTI Sideway 62.89
TC Sideway 63.14
EFORL (C)Sideway 63.17
ADVANC ขึ้น 63.72
JDF Sideway 66.43