หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ >> CPN
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
18.55
P/BV
3.03
ปันผล
2.89%
ROA
7.71%
ROE
17.34%
D/E
1.78
EPS
3.36
BETA
1.01
NPM
31.51%
GPM
54.39%
หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมธุรกิจ พัฒนาศูนย์การค้า เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์อาหาร โรงแรม และที่พักอาศัยเป็นต้น รวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNCG) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNREIT) และเป็นผ้บู ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมฯ และกองทรัสต์ฯ
มูลค่าตามราคาตลาด279,378,000,000
Book Value20.56
ปริมาณหุ้น4,488,000,000
ที่อยู่อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 31-33, 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์0-2667-5555
เว็บไซต์http://www.centralpattana.co.th
ทุนจดทะเบียน2,244,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท17/6/1980
วันเข้าตลาดฯ01/03/2538
ราคา IPO89.00
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)19479 (09/03/23)
% Free float68.33%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด27835
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น48.22%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI0/1
สรุปคะแนน-5/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI42.26
ค่า MACD/Signal-0.5332/-0.4869
ค่า MA6 62.13
ค่า MA12 62.85
ค่า MA26 63.19
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 6 วัน
ค่า RSI 42.26
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
19.48%
NVDR ถือหุ้น
8.30%
ข้อมูลวันที่23/04/24
ซื้อ2,321,800 หุ้น
ขาย2,661,200 หุ้น
Netขาย 339,400 หุ้น
22/04/24Net: ขาย 748,206 หุ้น
19/04/24Net: ขาย 1,211,475 หุ้น
18/04/24Net: ขาย 295,001 หุ้น
17/04/24Net: ขาย 858,101 หุ้น
11/04/24Net: ขาย 989,600 หุ้น
10/04/24Net: ซื้อ 485,600 หุ้น
09/04/24Net: ซื้อ 1,751,952 หุ้น
05/04/24Net: ขาย 67,500 หุ้น
04/04/24Net: ขาย 240,400 หุ้น
03/04/24Net: ขาย 823,100 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
64.25
63.75
62.50
61.00
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่24/04/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย1,896 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย9,303,600 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย581,874,100 บาท
24/04/249,303,600 หุ้น จับคู่ 1,896 ครั้ง
23/04/247,947,000 หุ้น จับคู่ 2,274 ครั้ง
22/04/244,048,900 หุ้น จับคู่ 1,828 ครั้ง
19/04/247,316,800 หุ้น จับคู่ 2,924 ครั้ง
18/04/247,619,400 หุ้น จับคู่ 3,446 ครั้ง
17/04/2411,033,800 หุ้น จับคู่ 3,881 ครั้ง
11/04/245,813,400 หุ้น จับคู่ 2,404 ครั้ง
10/04/245,293,200 หุ้น จับคู่ 2,203 ครั้ง
09/04/247,398,300 หุ้น จับคู่ 2,840 ครั้ง
05/04/241,424,500 หุ้น จับคู่ 1,482 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120222023
ทรัพย์สิน (ลบ.)221,774263,421272,692279,873
หนี้สิน (ลบ.)144,650181,346183,072179,291
เงินสด (ลบ.)7,2193,1313,2463,169
202120222023
ต้นทุนขาย-1.68%21.97%19.28%
ยอดขาย-5.75%41.38%27.03%
กำไรสุทธิ-25.20%+50.52%+39.98%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 3.03 เท่า
รายงานล่าสุด 12/2023
รอบ 12 เดือน
บริษัทกำไร
3.3624 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)3.36บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล2.89% / ปี
    - YTD2.89% / ปี
    - 20231.64% / ปี
    - 20220.85% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)92,273 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)20.56 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 2.89% /ปี
YTD
2.89%
2023
1.64%
2022
0.85%
15 พ.ค. 2024เงินปันผล 1.8 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023
17 พ.ค. 2023เงินปันผล 1.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
17 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.6 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
21 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.7 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
12 มิ.ย. 2020เงินปันผล 0.8 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
07 พ.ค. 2019เงินปันผล 1.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10/04/241 ครั้ง100,000 หุ้น เฉลี่ย 64.25 บ.
02/04/241 ครั้ง15,500 หุ้น เฉลี่ย 63.25 บ.
27/03/241 ครั้ง15,600 หุ้น เฉลี่ย 63.5 บ.
21/03/241 ครั้ง238,800 หุ้น เฉลี่ย 63.78 บ.
15/03/242 ครั้ง30,000 หุ้น เฉลี่ย 63.5 บ.
14/03/241 ครั้ง100,000 หุ้น เฉลี่ย 67.75 บ.
07/03/241 ครั้ง53,200 หุ้น เฉลี่ย 65 บ.
29/02/242 ครั้ง6,000,000 หุ้น เฉลี่ย 64.27 บ.
20/02/241 ครั้ง91,000 หุ้น เฉลี่ย 65.75 บ.
19/02/241 ครั้ง14,600 หุ้น เฉลี่ย 64.75 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
24/04/241,726,700 หุ้น เฉลี่ย 62.54 บ.
23/04/242,374,000 หุ้น เฉลี่ย 62.33 บ.
22/04/241,068,900 หุ้น เฉลี่ย 62.06 บ.
19/04/241,902,300 หุ้น เฉลี่ย 61.54 บ.
18/04/241,898,900 หุ้น เฉลี่ย 62.20 บ.
17/04/242,118,900 หุ้น เฉลี่ย 62.74 บ.
11/04/241,353,400 หุ้น เฉลี่ย 63.29 บ.
10/04/241,405,200 หุ้น เฉลี่ย 64.42 บ.
09/04/24554,700 หุ้น เฉลี่ย 64.23 บ.
05/04/24149,100 หุ้น เฉลี่ย 63.03 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-1.19-1.52-0.13
20 วัน-2.73-3.56-0.95
60 วัน-1.97-2.33-0.75
120 วัน-3.11-1.442.36
ตั้งแต่ต้นปี-11.07-8.44-7.49
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)18.5515.3117.87
P/BV (เท่า)3.031.141.32