หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> MAI >> TITLE
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
145.79
P/BV
3.09
ปันผล
0%
ROA
1.38%
ROE
2.96%
D/E
3.15
EPS
0.03
BETA
0.61
NPM
4.82%
GPM
47.22%
หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> MAI
บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภทคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้แบรนด์ "The Title"
มูลค่าตามราคาตลาด3,190,786,917
Book Value1.34
ปริมาณหุ้น782,055,617
ที่อยู่เลขที่ 444 - 444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์0-2103-6444
เว็บไซต์http://www.rhombho.co.th
ทุนจดทะเบียน415,091,058.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท27/09/1989
วันเข้าตลาดฯ02/11/2560
ราคา IPO2.20
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)1356 (16/03/23)
% Free float40.64%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด1312
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น100%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-1.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI0/1
สรุปคะแนน-4.5/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI41.18
RSI 'เพิ่มขึ้น' ต่อเนื่อง2 วัน
ค่า MACD/Signal-0.0416/-0.0358
ค่า MA6 4.08
ค่า MA12 4.14
ค่า MA26 4.16
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 4 วัน
ค่า RSI 41.18
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
2.02%
NVDR ถือหุ้น
0.72%
ข้อมูลวันที่17/04/24
ซื้อ2,000 หุ้น
ขาย35,400 หุ้น
Netขาย 33,400 หุ้น
01/04/24Net: ขาย 78,200 หุ้น
29/03/24Net: ขาย 16,000 หุ้น
27/03/24Net: ขาย 34,400 หุ้น
26/03/24Net: ขาย 32,000 หุ้น
21/03/24Net: ขาย 102,833 หุ้น
18/03/24Net: ขาย 23,100 หุ้น
15/03/24Net: ขาย 8,900 หุ้น
14/03/24Net: ซื้อ 18,500 หุ้น
13/03/24Net: ขาย 14,400 หุ้น
12/03/24Net: ขาย 43,700 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
4.30
4.16
4.10
4.00
3.86
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่24/04/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย69 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย343,500 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย1,384,452 บาท
24/04/24343,500 หุ้น จับคู่ 69 ครั้ง
23/04/2438,600 หุ้น จับคู่ 28 ครั้ง
22/04/2497,500 หุ้น จับคู่ 25 ครั้ง
19/04/24193,400 หุ้น จับคู่ 52 ครั้ง
18/04/24394,600 หุ้น จับคู่ 37 ครั้ง
17/04/24445,100 หุ้น จับคู่ 70 ครั้ง
11/04/24326,200 หุ้น จับคู่ 53 ครั้ง
10/04/24551,000 หุ้น จับคู่ 85 ครั้ง
09/04/24748,500 หุ้น จับคู่ 90 ครั้ง
05/04/24247,900 หุ้น จับคู่ 35 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120222023
ทรัพย์สิน (ลบ.)1,3871,4781,2373,473
หนี้สิน (ลบ.)6798855752,636
เงินสด (ลบ.)1187491913
202120222023
ต้นทุนขาย208.45%181.91%-28.56%
ยอดขาย-14.65%774.50%-24.70%
กำไรสุทธิ+-%+-%-63.71%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 3.09 เท่า
รายงานล่าสุด 12/2023
รอบ 12 เดือน
บริษัทกำไร
0.03061 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.03บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2023% / ปี
    - 2022% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)1,048 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)1.34 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2023
%
2022
%
22 พ.ค. 2020หุ้นปันผล 10 : 1 หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
24 พ.ค. 2019หุ้นปันผล 2 : 1 หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-0.48-0.33
20 วัน-1.43-5.12
60 วัน-8.54--4.06
120 วัน29.86-37.76
ตั้งแต่ต้นปี4.66-10.02
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)145.79-100.66
P/BV (เท่า)3.09-2.01
12
ข่าวสาร
18/04/67การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
18/04/67แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5)
21/03/67การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซด์บริษัท
09/02/67แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(แก้ไข)
06/02/67แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
05/01/67การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566