หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> HYDROGEN
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
1.13
ปันผล
0%
ROA
-
ROE
-
D/E
-
EPS
-
BETA
0.22
NPM
-
GPM
-
หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน (?กองทรัสต์ฯ?) เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ("พระราชบัญญัติฯ") ที่ก่อตั้งขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (?ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ?) ทำหน้าที่ดูแลจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ กองทรัสต์ฯได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ซึ่งกองทรัสต์ฯจะนำเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่า และ/หรือ ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ฯได้ลงทุนไว้ และ/หรือ การจัดหาผลประโยชน์ด้วยวิธีอื่นที่เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
มูลค่าตามราคาตลาด2,035,656,000
Book Value8.65
ปริมาณหุ้น207,720,000
ที่อยู่เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ห้องที่ 2907-2910 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์0-2219-1675
เว็บไซต์http://www.hydrogenreit.com
ทุนจดทะเบียน2,043,549,360.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท-
วันเข้าตลาดฯ13/12/2565
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์9.838
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)656 (10/03/23)
% Free float49.91%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด0
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น0%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-6/7
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI39.97
ค่า MACD/Signal-0.0366/-0.0276
ค่า MA6 9.85
ค่า MA12 9.88
ค่า MA26 9.92
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 15 วัน
ค่า RSI 39.97
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
1.21%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
10.10
10.00
9.95
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่26/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย5 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย40,000 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย390,485 บาท
26/09/2340,000 หุ้น จับคู่ 5 ครั้ง
25/09/23161,600 หุ้น จับคู่ 19 ครั้ง
22/09/23252,800 หุ้น จับคู่ 21 ครั้ง
21/09/239,400 หุ้น จับคู่ 7 ครั้ง
20/09/2315,800 หุ้น จับคู่ 17 ครั้ง
19/09/238,400 หุ้น จับคู่ 9 ครั้ง
18/09/233,700 หุ้น จับคู่ 9 ครั้ง
15/09/23300 หุ้น จับคู่ 1 ครั้ง
14/09/234,400 หุ้น จับคู่ 5 ครั้ง
13/09/232,600 หุ้น จับคู่ 6 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
N.A.
20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)3,0302,701
หนี้สิน (ลบ.)971903
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.13 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2022% / ปี
    - % / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)1,797 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)8.65 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2022
%

%
09 มิ.ย. 2023เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 29 พ.ย. 2022 - 31 มี.ค. 2023
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
15/08/231 ครั้ง2,500,000 หุ้น เฉลี่ย 10 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-1.020.330.31
20 วัน-2.501.570.92
60 วัน-2.506.13-2.62
120 วัน-4.419.330.95
ตั้งแต่ต้นปี-2.5015.647.93
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--20.83
P/BV (เท่า)1.130.811.47