หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> HYDROGEN
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
1.00
ปันผล
2.52%
ROA
-
ROE
-
D/E
-
EPS
-
BETA
0.18
NPM
-
GPM
-
หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน ("กองทรัสต์ฯ") เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ("พระราชบัญญัติฯ") ที่ก่อตั้งขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ("ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ") ทำหน้าที่ดูแลจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ กองทรัสต์ฯได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ซึ่งกองทรัสต์ฯจะนำเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่า และ/หรือ ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ฯได้ลงทุนไว้ และ/หรือ การจัดหาผลประโยชน์ด้วยวิธีอื่นที่เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
มูลค่าตามราคาตลาด1,838,322,000
Book Value8.69
ปริมาณหุ้น207,720,000
ที่อยู่เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ห้องที่ 2907-2910 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์0-2219-1675
เว็บไซต์http://www.hydrogenreit.com
ทุนจดทะเบียน1,980,714,060.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท-
วันเข้าตลาดฯ13/12/2565
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์9.383
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)568 (19/03/24)
% Free float47.79%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด0
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น0%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-0.5/3.5
MA120/0.5
MA260/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD0.5/1.5
RSI0.5/1
สรุปคะแนน0/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI51.82
ค่า MACD/Signal-0.1014/-0.1175
ค่า MA6 8.63
ค่า MA12 8.68
ค่า MA26 8.82
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 2 วัน
ค่า RSI 51.82
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
1.21%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
9.15
9.10
9.00
8.80
8.70
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/06/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย22 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย6,100 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย53,325 บาท
21/06/246,100 หุ้น จับคู่ 22 ครั้ง
20/06/24400 หุ้น จับคู่ 4 ครั้ง
19/06/242,200 หุ้น จับคู่ 10 ครั้ง
18/06/241,200 หุ้น จับคู่ 3 ครั้ง
17/06/241,800 หุ้น จับคู่ 9 ครั้ง
14/06/241,003,400 หุ้น จับคู่ 16 ครั้ง
13/06/242,200 หุ้น จับคู่ 11 ครั้ง
12/06/241,300 หุ้น จับคู่ 8 ครั้ง
11/06/240 หุ้น จับคู่ 0 ครั้ง
10/06/24500 หุ้น จับคู่ 3 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
N.A.
20222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)3,0302,7083,0042,710
หนี้สิน (ลบ.)971903910904
เงินสด (ลบ.)1333010730
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบัน
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล2.52% / ปี
    - YTD2.56% / ปี
    - 2023% / ปี
    - 2022% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)1,805 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)8.69 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 2.52% /ปี
YTD
2.56%
2023
%
2022
%
09 มิ.ย. 2023เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 29 พ.ย. 2022 - 31 มี.ค. 2023
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
14/06/242 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 8.7 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน0.582.821.57
20 วัน-3.333.412.51
60 วัน-7.453.80-1.86
120 วัน-4.406.502.28
ตั้งแต่ต้นปี-9.844.01-2.10
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--17.08
P/BV (เท่า)1.000.731.23