หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> LHHOTEL
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.88
ปันผล
6.54%
ROA
-
ROE
-
D/E
-
EPS
-
BETA
0.52
NPM
-
GPM
-
หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
LHHOTEL ลงทุนใน1) สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 เป็นระยะเวลา 25 ปี (ถึง 31 สิงหาคม 2583)2) สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ เป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี (ถึง 31พฤษภาคม 2581)โดย LHHOTEL นำทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เช่าและให้เช่าช่วงแก่บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยกำหนดเงื่อนไขการต่ออายุอีก 2 คราวๆ ละไม่เกิน 3 ปี
มูลค่าตามราคาตลาด5,755,742,930
Book Value12.13
ปริมาณหุ้น537,919,900
ที่อยู่เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์0-2286-3484
เว็บไซต์http://www.lhfund.co.th
ทุนจดทะเบียน10,779,199,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท11/12/2015
วันเข้าตลาดฯ22/12/2558
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์10
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)2623 (30/03/23)
% Free float83.74%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด2676
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น76.59%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-1.5/3.5
MA120/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD0.5/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-2.5/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI43.53
ค่า MACD/Signal-0.2953/-0.323
ค่า MA6 10.48
ค่า MA12 10.63
ค่า MA26 11.11
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 2 วัน
ค่า RSI 43.53
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.80%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
11.90
11.80
11.40
10.10
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่22/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย152 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย615,800 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย6,628,950 บาท
22/09/23615,800 หุ้น จับคู่ 152 ครั้ง
21/09/232,148,000 หุ้น จับคู่ 493 ครั้ง
20/09/23357,000 หุ้น จับคู่ 168 ครั้ง
19/09/231,270,300 หุ้น จับคู่ 372 ครั้ง
18/09/231,348,400 หุ้น จับคู่ 287 ครั้ง
15/09/23415,200 หุ้น จับคู่ 144 ครั้ง
14/09/23442,800 หุ้น จับคู่ 114 ครั้ง
13/09/23798,800 หุ้น จับคู่ 212 ครั้ง
12/09/23943,400 หุ้น จับคู่ 232 ครั้ง
11/09/231,386,200 หุ้น จับคู่ 374 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
N.A.
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)11,97011,67212,32011,98312,482
หนี้สิน (ลบ.)5,8025,9426,0136,0295,953
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 12%
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล6.54% / ปี
    - YTD6.54% / ปี
    - 2022% / ปี
    - 20211.22% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)6,525 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)12.13 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 6.54% /ปี
YTD
6.54%
2022
%
2021
1.22%
07 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.33 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
16 มิ.ย. 2023เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 มี.ค. 2023
23 มี.ค. 2023เงินปันผล 0.45 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
29 ธ.ค. 2022เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2022
18 มิ.ย. 2020เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 มี.ค. 2020
12 มี.ค. 2020เงินปันผล 0.29 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
27 พ.ย. 2019เงินปันผล 0.3 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2019 - 30 ก.ย. 2019
19 ส.ค. 2019เงินปันผล 0.28 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2019 - 30 มิ.ย. 2019
18 มิ.ย. 2019เงินปันผล 0.24 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 มี.ค. 2019
14 มี.ค. 2019เงินปันผล 0.28 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
29/08/231 ครั้ง929,200 หุ้น เฉลี่ย 11.5 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-1.972.04
20 วัน-10.08-5.90-9.40
60 วัน-11.57-3.88-11.11
120 วัน-13.71-2.98-10.12
ตั้งแต่ต้นปี-12.303.48-3.35
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--20.92
P/BV (เท่า)0.880.811.48
12
ข่าวสาร
21/09/66แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม อาทิ อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ราคาเสนอขายสูงสุด ระยะเวลาการจองซื้อ และสถานที่จองซื้อ (แก้ไข)
18/09/66แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 4/2566 (ระหว่างกาล) และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (แก้ไข)
18/09/66แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 4/2566 (ระหว่างกาล) และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
08/09/66แจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (แก้ไข)
16/08/66แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
10/08/66แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 3/2566 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน