หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> PROSPECT
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.94
ปันผล
5.2%
ROA
-
ROE
-
D/E
-
EPS
-
BETA
0.26
NPM
-
GPM
-
หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
PROSPECT ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone 1) และ กรรมสิทธิ์ในที่ดินอาคารโรงงานและสำนักงาน แบบ Built-to-suit โครงการ X44 Bangna Km. 18.
มูลค่าตามราคาตลาด3,318,750,000
Book Value9.38
ปริมาณหุ้น375,000,000
ที่อยู่เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้น 5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์0-2697-3788
เว็บไซต์http://www.prospectreit.com
ทุนจดทะเบียน3,551,137,500.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท14/08/2020
วันเข้าตลาดฯ20/08/2563
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์9.4697
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)1401 (22/03/23)
% Free float61.45%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด1337
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น76.31%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-1/3.5
MA120/0.5
MA260/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD0.5/1
RSI0.5/1
สรุปคะแนน0.5/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI51.1
ค่า MACD/Signal-0.0138/-0.0178
ค่า MA6 8.81
ค่า MA12 8.83
ค่า MA26 8.82
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 2 วัน
ค่า RSI 51.1
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
2.58%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
9.05
9.00
8.90
8.70
8.50
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่22/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย8 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย3,400 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย29,990 บาท
22/09/233,400 หุ้น จับคู่ 8 ครั้ง
21/09/23121,400 หุ้น จับคู่ 28 ครั้ง
20/09/2328,400 หุ้น จับคู่ 21 ครั้ง
19/09/2385,500 หุ้น จับคู่ 16 ครั้ง
18/09/23276,400 หุ้น จับคู่ 40 ครั้ง
15/09/2310,300 หุ้น จับคู่ 2 ครั้ง
14/09/2325,500 หุ้น จับคู่ 12 ครั้ง
13/09/2335,200 หุ้น จับคู่ 9 ครั้ง
12/09/2320,600 หุ้น จับคู่ 22 ครั้ง
11/09/237,500 หุ้น จับคู่ 16 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
N.A.
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)3,7063,6243,5383,5395,462
หนี้สิน (ลบ.)1,2421,2281,1651,1971,943
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 6%
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล5.20% / ปี
    - YTD5.20% / ปี
    - 20228.03% / ปี
    - 20213.77% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)3,518 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)9.38 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 5.20% /ปี
YTD
5.20%
2022
8.03%
2021
3.77%
11 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
09 มิ.ย. 2023เงินปันผล 0.13 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 มี.ค. 2023
31 มี.ค. 2023เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
07 ธ.ค. 2022เงินปันผล 0.23 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2022
09 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.23 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
10 มิ.ย. 2022เงินปันผล 0.03 บ./หุ้น
รอบ -
15 มี.ค. 2022เงินปันผล 0.26 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
09 ธ.ค. 2021เงินปันผล 0.29 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2021 - 30 ก.ย. 2021
08 ก.ย. 2021เงินปันผล 0.24 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2021 - 30 มิ.ย. 2021
15 มี.ค. 2021เงินปันผล 0.28 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
27/06/231 ครั้ง1,500,000 หุ้น เฉลี่ย 9.05 บ.
26/05/231 ครั้ง4,150,000 หุ้น เฉลี่ย 9.1 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-1.972.04
20 วัน-4.650.77
60 วัน-2.216.30-1.70
120 วัน-1.6710.562.42
ตั้งแต่ต้นปี-9.237.090.02
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--20.92
P/BV (เท่า)0.940.811.48
12
ข่าวสาร
11/08/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
11/08/66รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
11/05/66แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
11/05/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
11/05/66รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
10/05/66การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล