หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ >> PRIN
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
11.65
P/BV
0.69
ปันผล
0%
ROA
3.94%
ROE
4.89%
D/E
1.33
EPS
0.21
BETA
-0.13
NPM
11.16%
GPM
40.23%
หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทหมู่บ้านจัดสรร และประเภทอาคารชุดพักอาศัย
มูลค่าตามราคาตลาด3,440,433,149
Book Value4.33
ปริมาณหุ้น1,220,011,755
ที่อยู่246 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์0-2022-8988
เว็บไซต์http://www.prinsiri.com
ทุนจดทะเบียน1,220,011,755.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท23/2/2000
วันเข้าตลาดฯ07/11/2548
ราคา IPO2.80
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)1184 (17/03/23)
% Free float28.02%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด1738
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น97.93%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-6/7.5
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI38.05
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง2 วัน
ค่า MACD/Signal-0.0041/0.0026
ค่า MA6 2.94
ค่า MA12 2.94
ค่า MA26 2.95
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 1 วัน
ค่า RSI 38.05
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
3.47%
NVDR ถือหุ้น
0.63%
ข้อมูลวันที่22/02/24
ซื้อ4,900 หุ้น
ขาย6,600 หุ้น
Netขาย 1,700 หุ้น
08/02/24Net: ซื้อ 200 หุ้น
05/02/24Net: ซื้อ 500 หุ้น
02/02/24Net: ซื้อ 300 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
2.90
2.88
2.86
2.76
2.74
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่23/02/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย33 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย79,200 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย226,404 บาท
23/02/2479,200 หุ้น จับคู่ 33 ครั้ง
22/02/2427,600 หุ้น จับคู่ 20 ครั้ง
21/02/240 หุ้น จับคู่ 0 ครั้ง
20/02/245,000 หุ้น จับคู่ 1 ครั้ง
19/02/2417,300 หุ้น จับคู่ 6 ครั้ง
16/02/2412,300 หุ้น จับคู่ 2 ครั้ง
15/02/24400 หุ้น จับคู่ 3 ครั้ง
14/02/24400 หุ้น จับคู่ 1 ครั้ง
13/02/24500 หุ้น จับคู่ 1 ครั้ง
12/02/24600 หุ้น จับคู่ 2 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120222023
ทรัพย์สิน (ลบ.)9,24311,30411,58212,307
หนี้สิน (ลบ.)4,6096,4526,4287,023
เงินสด (ลบ.)159452307212
202120222023
ต้นทุนขาย-7.60%0.34%-6.07%
ยอดขาย-3.09%9.66%-10.09%
กำไรสุทธิ-4.75%+36.03%-34.83%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 31%
รายงานล่าสุด 12/2023
รอบ 12 เดือน
บริษัทกำไร
0.20917 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.21บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD3.28% / ปี
    - 20233.34% / ปี
    - 20222.44% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)5,283 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)4.33 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
3.28%
2023
3.34%
2022
2.44%
22 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
20 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.08 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
21 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.06 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
22 พ.ค. 2020เงินปันผล 0.03 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
23/11/231 ครั้ง2,000,000 หุ้น เฉลี่ย 3 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน4.963.663.83
20 วัน2.070.16-0.30
60 วัน2.072.532.92
120 วัน8.0314.5719.05
ตั้งแต่ต้นปี2.074.023.04
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)11.6515.1317.63
P/BV (เท่า)0.691.171.35
12
ข่าวสาร
22/02/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
22/02/67แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท 1/2567 เรื่อง งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ 2566 เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผล รับทราบหนังสือแจ้งความประสงค์ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน จากบมจ.ดีคอนโปรดักส์ แต่งตั้งรองประธานกรรมการ กำหนดวัน วาระการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567
20/02/67แจ้งการรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ที่มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (แก้ไข)
20/02/67แจ้งการรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ที่มีมติให้เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากบริษัทฯ
20/02/67ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูลการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) หลักทรัพย์ PRIN จากข่าวของ DCON
12/12/66การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ