หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> MAI >> PPS
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
1.00
ปันผล
0%
ROA
-0.50%
ROE
-6.69%
D/E
0.94
EPS
-0.00
BETA
0.70
NPM
-1.66%
GPM
23.74%
หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> MAI
เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานแขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่าง ๆ (ระบบไฟฟ้า, สื่อสาร, เครื่องกล, ระบบประปาสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย) งานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน รวมถึงงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เป็นโครงการก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน
มูลค่าตามราคาตลาด309,547,851
Book Value0.36
ปริมาณหุ้น859,855,142
ที่อยู่381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์0-2718-2785-9
เว็บไซต์http://www.pps.co.th
ทุนจดทะเบียน279,452,921.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท25/6/1987
วันเข้าตลาดฯ26/09/2555
ราคา IPO0.70
ราคาพาร์0.25
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)4013 (13/03/24)
% Free float60.98%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด5223
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น99.91%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-1.5/3.5
MA120/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD0.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-2.5/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI41.64
ค่า MACD/Signal-0.0139/-0.0154
ค่า MA6 0.36
ค่า MA12 0.35
ค่า MA26 0.37
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 5 วัน
ค่า RSI 41.64
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.04%
NVDR ถือหุ้น
4.44%
ข้อมูลวันที่06/06/24
ซื้อ300 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Netซื้อ 300 หุ้น
05/06/24Net: ซื้อ 250,000 หุ้น
04/06/24Net: ซื้อ 50,000 หุ้น
31/05/24Net: ซื้อ 32,000 หุ้น
20/05/24Net: ซื้อ 50,000 หุ้น
10/05/24Net: ซื้อ 100,000 หุ้น
09/05/24Net: ซื้อ 100,000 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
0.43
0.39
0.38
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/06/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย29 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย247,000 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย87,965 บาท
21/06/24247,000 หุ้น จับคู่ 29 ครั้ง
20/06/24484,600 หุ้น จับคู่ 27 ครั้ง
19/06/241,307,400 หุ้น จับคู่ 51 ครั้ง
18/06/24355,000 หุ้น จับคู่ 31 ครั้ง
17/06/24548,800 หุ้น จับคู่ 49 ครั้ง
14/06/24429,700 หุ้น จับคู่ 25 ครั้ง
13/06/2441,400 หุ้น จับคู่ 9 ครั้ง
12/06/24316,600 หุ้น จับคู่ 51 ครั้ง
11/06/24155,900 หุ้น จับคู่ 32 ครั้ง
10/06/24770,100 หุ้น จับคู่ 78 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทขาดทุน
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)647677618655598
หนี้สิน (ลบ.)342346307326290
เงินสด (ลบ.)27112327622
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย12.02%-0.87%0.99%0.42%
ยอดขาย11.93%-0.72%5.16%-3.22%
กำไรสุทธิ+9.10%+-%+-%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบัน
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทขาดทุน
-0.00206 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)-0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 20232.70% / ปี
    - 2022% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)310 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)0.36 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2023
2.70%
2022
%
24 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.01 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
22 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.01 บ./หุ้น
รอบ -
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน2.86-7.05
20 วัน-10.00--1.73
60 วัน-20.00--5.08
120 วัน-2.70-10.51
ตั้งแต่ต้นปี-2.70-13.80
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--40.17
P/BV (เท่า)1.00-1.76
12
ข่าวสาร
14/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
02/05/67การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (E-AGM)
24/04/67แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
21/03/67การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
28/02/67แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 (การงดจ่ายปันผล, การแต่งตั้งกรรมการ, ขยายระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป, กำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (E-AGM)) (แก้ไข)
27/02/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566