หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> FUTUREPF
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
1.03
ปันผล
11%
ROA
-
ROE
-
D/E
-
EPS
-
BETA
0.34
NPM
-
GPM
-
หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วน (leasehold) ของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกอบด้วยพื้นที่ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดในศูนย์การค้าฯ รวมถึงพื้นที่ผนังภายนอกอาคารออกหาประโยชน์
มูลค่าตามราคาตลาด5,825,227,100
Book Value10.84
ปริมาณหุ้น529,566,100
ที่อยู่175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์0-2674-6488
เว็บไซต์http://investor.futurepark.co.th
ทุนจดทะเบียน6,233,161,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท23/11/2006
วันเข้าตลาดฯ07/12/2549
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์10
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)0 (30/11/-1)
% Free float0%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด0
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น0%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD0.5/1
RSI0/1
สรุปคะแนน-4/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI19.32
ค่า MACD/Signal-0.4628/-0.4677
ค่า MA6 11.07
ค่า MA12 11.23
ค่า MA26 11.78
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 4 วัน
ค่า RSIOversold 19.32
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.16%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
13.90
13.20
12.70
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่03/10/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย65 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย222,600 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย2,424,310 บาท
03/10/23222,600 หุ้น จับคู่ 65 ครั้ง
02/10/23187,000 หุ้น จับคู่ 34 ครั้ง
29/09/23251,500 หุ้น จับคู่ 34 ครั้ง
28/09/23240,500 หุ้น จับคู่ 56 ครั้ง
27/09/23150,900 หุ้น จับคู่ 20 ครั้ง
26/09/23146,700 หุ้น จับคู่ 56 ครั้ง
25/09/2389,800 หุ้น จับคู่ 38 ครั้ง
22/09/23216,200 หุ้น จับคู่ 46 ครั้ง
21/09/2316,700 หุ้น จับคู่ 9 ครั้ง
20/09/2388,000 หุ้น จับคู่ 17 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
N.A.
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)11,79911,53411,73211,79011,696
หนี้สิน (ลบ.)5,3245,5835,8395,7055,954
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.03 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล11.00% / ปี
    - YTD10.80% / ปี
    - 20224.53% / ปี
    - 20215.27% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)5,740 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)10.84 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 11.00% /ปี
YTD
10.80%
2022
4.53%
2021
5.27%
14 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
14 มิ.ย. 2023เงินปันผล 0.35 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 มี.ค. 2023
20 มี.ค. 2023เงินปันผล 0.34 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
14 ธ.ค. 2022เงินปันผล 0.33 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2022
14 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.28 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
14 มิ.ย. 2022เงินปันผล 0.26 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 มี.ค. 2022
14 มี.ค. 2022เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
15 ธ.ค. 2021เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2021 - 30 ก.ย. 2021
13 ก.ย. 2021เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2021 - 30 มิ.ย. 2021
15 มิ.ย. 2021เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ -
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
05/09/231 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 12.8 บ.
04/09/231 ครั้ง700,000 หุ้น เฉลี่ย 12.9 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-2.61-1.880.78
20 วัน-12.50-8.46-6.71
60 วัน-20.57-14.53-20.13
120 วัน-20.57-8.94-13.06
ตั้งแต่ต้นปี-24.32-10.11-14.18
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--20.33
P/BV (เท่า)1.030.811.44
12
ข่าวสาร
27/09/66รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31 สิงหาคม 2566
31/08/66รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31 กรกฎาคม 2566
15/08/66แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 67 กำหนดการจ่ายคืนเงินทุนครั้งที่ 1 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) (แก้ไข)
15/08/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
15/08/66แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 67 กำหนดการจ่ายคืนเงินทุนครั้งที่ 1 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF)
11/08/66รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 30 มิถุนายน 2566