หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> M-STOR
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.71
ปันผล
5.42%
ROA
-
ROE
-
D/E
-
EPS
-
BETA
-0.32
NPM
-
GPM
-
หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลงทุนโดยซื้อกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (freehold) ประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ ของบริษัท สยามนิปปอน เอ็นจิเนียริ่งพาร์ท จำกัด บริษัทเกษตรเหนือ จำกัด บริษัท อะกรีเวิลด์ จำกัด และบริษัท พี.พี.ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการห้องเย็น และการรับฝากสินค้า
มูลค่าตามราคาตลาด465,120,000
Book Value10.5
ปริมาณหุ้น60,800,000
ที่อยู่อาคาร คอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์0-2649-2000
เว็บไซต์http://www.mfcfund.com
ทุนจดทะเบียน608,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท11/08/2009
วันเข้าตลาดฯ11/08/2552
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์10
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)0 (30/11/-1)
% Free float0%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด0
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น0%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา0/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-3.5/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI43.37
ค่า MACD/Signal-0.0632/-0.0494
ค่า MA6 7.45
ค่า MA12 7.51
ค่า MA26 7.8
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 1 วัน
ค่า RSI 43.37
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
-%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
9.20
7.50
7.20
7.15
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่20/05/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย7 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย19,100 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย139,415 บาท
20/05/2419,100 หุ้น จับคู่ 7 ครั้ง
17/05/240 หุ้น จับคู่ 0 ครั้ง
16/05/240 หุ้น จับคู่ 0 ครั้ง
15/05/24700 หุ้น จับคู่ 2 ครั้ง
14/05/2414,600 หุ้น จับคู่ 7 ครั้ง
13/05/240 หุ้น จับคู่ 0 ครั้ง
10/05/242,800 หุ้น จับคู่ 7 ครั้ง
09/05/24100 หุ้น จับคู่ 1 ครั้ง
08/05/240 หุ้น จับคู่ 0 ครั้ง
07/05/244,300 หุ้น จับคู่ 6 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
N.A.
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)640640647639647
หนี้สิน (ลบ.)99999
เงินสด (ลบ.)8146213
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 29%
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล5.42% / ปี
    - YTD5.53% / ปี
    - 20235.41% / ปี
    - 20225.87% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)638 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)10.50 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 5.42% /ปี
YTD
5.53%
2023
5.41%
2022
5.87%
29 มี.ค. 2024เงินปันผล 0.12 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023
27 ธ.ค. 2023เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2023 - 30 ก.ย. 2023
21 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
19 มิ.ย. 2023เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 มี.ค. 2023
27 มี.ค. 2023เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
29 ธ.ค. 2022เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2022
20 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.08 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
22 มิ.ย. 2022เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 มี.ค. 2022
29 มี.ค. 2022เงินปันผล 0.06 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
22 ธ.ค. 2021เงินปันผล 0.09 บ./หุ้น
รอบ -
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน1.352.020.56
20 วัน-17.13-14.86-18.07
60 วัน11.9417.8612.23
120 วัน7.9116.6110.50
ตั้งแต่ต้นปี7.9116.3810.50
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--18.07
P/BV (เท่า)0.710.771.30
12
ข่าวสาร
14/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
13/05/67การเผยแพร่คำถามและคำตอบของผู้ถือหน่วยลงทุนจากหนังสือข้อมูลรายงาน ประจำปี 2567 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ (M-STOR)
10/05/67รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 มีนาคม 2567
19/04/67แจ้งการเผยแพร่หนังสือข้อมูลรายงานประจำปี 2567 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ (M-STOR) ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
27/03/67แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก รวมถึงรายที่ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้ว ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ (M-STOR)
22/03/67แจ้งวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิรับหนังสือรายงานข้อมูลประจำปี 2567 และการสื่อสารสองทาง (Two-way communication)(แก้ไข)