หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> AIMIRT
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.85
ปันผล
8.48%
ROA
-
ROE
-
D/E
-
EPS
-
BETA
0.18
NPM
-
GPM
-
หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลงทุนในกรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน อาคารคลังสินค้า อาคารคลังห้องเย็น และถังเก็บสารเคมีเหลว รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
มูลค่าตามราคาตลาด6,252,548,075
Book Value12.41
ปริมาณหุ้น595,480,769
ที่อยู่เลขที่ 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคารบีชั้น 8 ห้อง 803 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์0-2254-0441-2
เว็บไซต์http://www.aimirt.com
ทุนจดทะเบียน5,954,807,690.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท22/12/2017
วันเข้าตลาดฯ09/01/2561
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์10
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)2442 (04/04/23)
% Free float97.54%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด2549
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น96.55%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-6/7
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI38.25
ค่า MACD/Signal-0.1248/-0.1183
ค่า MA6 10.5
ค่า MA12 10.67
ค่า MA26 10.77
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 6 วัน
ค่า RSI 38.25
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.50%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
11.00
10.80
10.60
10.20
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่26/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย45 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย357,200 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย3,785,960 บาท
26/09/23357,200 หุ้น จับคู่ 45 ครั้ง
25/09/23194,900 หุ้น จับคู่ 54 ครั้ง
22/09/23373,600 หุ้น จับคู่ 30 ครั้ง
21/09/23192,500 หุ้น จับคู่ 76 ครั้ง
20/09/23367,600 หุ้น จับคู่ 172 ครั้ง
19/09/23488,400 หุ้น จับคู่ 103 ครั้ง
18/09/23320,200 หุ้น จับคู่ 108 ครั้ง
15/09/23344,700 หุ้น จับคู่ 67 ครั้ง
14/09/23222,800 หุ้น จับคู่ 31 ครั้ง
13/09/23189,800 หุ้น จับคู่ 48 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
N.A.
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)7,48610,03411,15410,39611,137
หนี้สิน (ลบ.)2,3232,8213,7823,1633,742
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 15%
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล8.48% / ปี
    - YTD8.48% / ปี
    - 20226.26% / ปี
    - 20214.53% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)7,390 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)12.41 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 8.48% /ปี
YTD
8.48%
2022
6.26%
2021
4.53%
06 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
13 มิ.ย. 2023เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 มี.ค. 2023
30 มี.ค. 2023เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
13 ธ.ค. 2022เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2022
07 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
10 มิ.ย. 2022เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 มี.ค. 2022
28 มี.ค. 2022เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
13 ธ.ค. 2021เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 10 ก.ค. 2021 - 30 ก.ย. 2021
30 ก.ค. 2021เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2021 - 09 ก.ค. 2021
11 มิ.ย. 2021เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 มี.ค. 2021
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-2.78-0.87-0.80
20 วัน-6.25-1.89-5.53
60 วัน-7.081.00-6.60
120 วัน-13.22-2.43-9.62
ตั้งแต่ต้นปี-13.222.38-4.38
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--20.92
P/BV (เท่า)0.850.811.48
12
ข่าวสาร
12/09/66รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม PPF เข้ารวมกับกองทรัสต์ AIMIRT (2/2)
12/09/66รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม PPF เข้ารวมกับกองทรัสต์ AIMIRT (1/2)
12/09/66แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ครั้งที่ 1/2566
12/09/66รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
29/08/66แจ้งสถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไข)
15/08/66แจ้งกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2566 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม PPF เข้ารวมกับกองทรัสต์ AIMIRT