หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> HPF
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.51
ปันผล
7.15%
ROA
-
ROE
-
D/E
-
EPS
-
BETA
0.10
NPM
-
GPM
-
หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดินและโรงงาน (freehold) จำนวน 47 โรง พื้นที่อาคารโรงงานรวม 95,941 ตารางเมตร (64%ของพื้นที่อาคารโรงงาน) และสิทธิการเช่าที่ดินและโรงงาน (leasehold) จำนวน 57 โรง พื้นที่อาคารโรงงานรวม 54,176 ตารางเมตร (36%ของพื้นที่อาคารโรงงาน)
มูลค่าตามราคาตลาด2,190,200,000
Book Value9.17
ปริมาณหุ้น470,000,000
ที่อยู่เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21 - 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์0-2649-2000
เว็บไซต์http://www.mfcfund.com
ทุนจดทะเบียน4,270,890,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท24/12/2013
วันเข้าตลาดฯ23/01/2557
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์9.087
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)0 (30/11/-1)
% Free float0%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด0
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น0%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา0/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-3.5/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI44.91
ค่า MACD/Signal-0.0061/-0.0042
ค่า MA6 4.67
ค่า MA12 4.68
ค่า MA26 4.69
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 9 วัน
ค่า RSI 44.91
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
-%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
4.74
4.70
4.68
4.64
4.62
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่26/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย4 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย10,300 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย47,998 บาท
26/09/2310,300 หุ้น จับคู่ 4 ครั้ง
25/09/2321,600 หุ้น จับคู่ 9 ครั้ง
22/09/2336,300 หุ้น จับคู่ 21 ครั้ง
21/09/2334,000 หุ้น จับคู่ 6 ครั้ง
20/09/2353,200 หุ้น จับคู่ 10 ครั้ง
19/09/2313,800 หุ้น จับคู่ 5 ครั้ง
18/09/233,500 หุ้น จับคู่ 2 ครั้ง
15/09/231,200 หุ้น จับคู่ 4 ครั้ง
14/09/2327,500 หุ้น จับคู่ 12 ครั้ง
13/09/23400 หุ้น จับคู่ 2 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
N.A.
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)4,4684,4594,3964,4694,398
หนี้สิน (ลบ.)8880838586
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 49%
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล7.15% / ปี
    - YTD7.12% / ปี
    - 2022% / ปี
    - 20218.03% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)4,310 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)9.17 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 7.15% /ปี
YTD
7.12%
2022
%
2021
8.03%
21 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.11 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
29 ธ.ค. 2022เงินปันผล 0.11 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2022
20 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.11 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
22 มิ.ย. 2022เงินปันผล 0.11 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 มี.ค. 2022
31 มี.ค. 2021เงินปันผล 0.08 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
25 ธ.ค. 2020เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2020 - 30 ก.ย. 2020
28 ก.ย. 2020เงินปันผล 0.09 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2020 - 30 มิ.ย. 2020
29 มิ.ย. 2020เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 มี.ค. 2020
23 ธ.ค. 2019เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2019 - 30 ก.ย. 2019
16 ก.ย. 2019เงินปันผล 0.08 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2019 - 30 มิ.ย. 2019
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-1.972.04
20 วัน-4.650.77
60 วัน-8.700.52
120 วัน-0.4311.963.71
ตั้งแต่ต้นปี-0.4317.489.73
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--20.92
P/BV (เท่า)0.510.811.48
12
ข่าวสาร
07/08/66รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2566
26/06/66ผลการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล ครั้งที่ 8
18/05/66แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล (HPF) ครั้งที่ 8
08/05/66การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
28/04/66รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 มีนาคม 2566
24/04/66แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)