หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> TIF1
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.81
ปันผล
6.23%
ROA
-
ROE
-
D/E
-
EPS
-
BETA
0.15
NPM
-
GPM
-
หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วเสร็จทุกรายการ (freehold) โดยได้ดำเนินการลงทุนในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
มูลค่าตามราคาตลาด787,500,000
Book Value10.85
ปริมาณหุ้น90,000,000
ที่อยู่เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์0-2659-8888
เว็บไซต์-
ทุนจดทะเบียน872,100,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท09/06/2005
วันเข้าตลาดฯ29/06/2548
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์9.69
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)0 (30/11/-1)
% Free float0%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด0
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น0%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-5.5/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI43.97
RSI 'เพิ่มขึ้น' ต่อเนื่อง2 วัน
ค่า MACD/Signal-0.0292/-0.0245
ค่า MA6 8.75
ค่า MA12 8.79
ค่า MA26 8.82
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 7 วัน
ค่า RSI 43.97
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
-%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
8.90
8.85
8.80
8.55
8.50
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่22/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย2 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย200 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย1,750 บาท
22/09/23200 หุ้น จับคู่ 2 ครั้ง
21/09/2398,500 หุ้น จับคู่ 55 ครั้ง
20/09/2368,200 หุ้น จับคู่ 25 ครั้ง
19/09/2317,200 หุ้น จับคู่ 6 ครั้ง
18/09/2311,300 หุ้น จับคู่ 13 ครั้ง
15/09/238,300 หุ้น จับคู่ 6 ครั้ง
14/09/231,600 หุ้น จับคู่ 6 ครั้ง
13/09/231,800 หุ้น จับคู่ 7 ครั้ง
12/09/2325,700 หุ้น จับคู่ 14 ครั้ง
11/09/235,100 หุ้น จับคู่ 3 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
N.A.
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)1,0141,0091,0051,0071,002
หนี้สิน (ลบ.)3129263026
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 19%
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 3 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล6.23% / ปี
    - YTD6.23% / ปี
    - 20226.47% / ปี
    - 20216.58% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)977 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)10.85 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 6.23% /ปี
YTD
6.23%
2022
6.47%
2021
6.58%
20 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.13 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
20 มิ.ย. 2023เงินปันผล 0.14 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 มี.ค. 2023
21 มี.ค. 2023เงินปันผล 0.14 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
16 ธ.ค. 2022เงินปันผล 0.14 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2022
15 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.13 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
16 มิ.ย. 2022เงินปันผล 0.14 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 มี.ค. 2022
18 มี.ค. 2022เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
17 ธ.ค. 2021เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2021 - 30 ก.ย. 2021
17 ก.ย. 2021เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2021 - 30 มิ.ย. 2021
16 มิ.ย. 2021เงินปันผล 0.14 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 มี.ค. 2021
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-1.972.04
20 วัน-0.574.060.19
60 วัน-1.137.47-0.62
120 วัน-1.1311.172.98
ตั้งแต่ต้นปี-2.7814.717.14
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--20.92
P/BV (เท่า)0.810.811.48
12
ข่าวสาร
22/08/66รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
11/08/66รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
27/07/66การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
20/07/66แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1
28/06/66การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และรายงานประจำปี 2565 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
22/06/66รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566