หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> TIF1
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.71
ปันผล
6.94%
ROA
-
ROE
-
D/E
-
EPS
-
BETA
0.17
NPM
-
GPM
-
หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วเสร็จทุกรายการ (freehold) โดยได้ดำเนินการลงทุนในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
มูลค่าตามราคาตลาด706,500,000
Book Value10.89
ปริมาณหุ้น90,000,000
ที่อยู่เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์0-2659-8888
เว็บไซต์-
ทุนจดทะเบียน872,100,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท09/06/2005
วันเข้าตลาดฯ29/06/2548
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์9.69
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)0 (30/11/-1)
% Free float0%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด0
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น0%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA120/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD0.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-3.5/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI36.09
ค่า MACD/Signal-0.1356/-0.1506
ค่า MA6 7.81
ค่า MA12 7.82
ค่า MA26 7.98
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 9 วัน
ค่า RSI 36.09
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
-%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
8.55
8.35
8.30
7.75
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่24/04/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย8 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย24,500 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย188,790 บาท
24/04/2424,500 หุ้น จับคู่ 8 ครั้ง
23/04/2429,000 หุ้น จับคู่ 11 ครั้ง
22/04/24700 หุ้น จับคู่ 2 ครั้ง
19/04/244,400 หุ้น จับคู่ 7 ครั้ง
18/04/246,200 หุ้น จับคู่ 7 ครั้ง
17/04/243,100 หุ้น จับคู่ 4 ครั้ง
11/04/2423,400 หุ้น จับคู่ 13 ครั้ง
10/04/24600 หุ้น จับคู่ 2 ครั้ง
09/04/2410,000 หุ้น จับคู่ 4 ครั้ง
05/04/243,600 หุ้น จับคู่ 8 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
N.A.
2021202220239M/20239M/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)1,0141,0091,0051,0111,015
หนี้สิน (ลบ.)3129262934
เงินสด (ลบ.)710889
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 29%
รายงานล่าสุด 12/2023
รอบ 9 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล6.94% / ปี
    - YTD7.03% / ปี
    - 20236.30% / ปี
    - 20226.47% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)980 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)10.89 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 6.94% /ปี
YTD
7.03%
2023
6.30%
2022
6.47%
20 มี.ค. 2024เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023
15 ธ.ค. 2023เงินปันผล 0.14 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2023 - 30 ก.ย. 2023
20 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.13 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
20 มิ.ย. 2023เงินปันผล 0.14 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 มี.ค. 2023
21 มี.ค. 2023เงินปันผล 0.14 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
16 ธ.ค. 2022เงินปันผล 0.14 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2022
15 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.13 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
16 มิ.ย. 2022เงินปันผล 0.14 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 มี.ค. 2022
18 มี.ค. 2022เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
17 ธ.ค. 2021เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2021 - 30 ก.ย. 2021
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-1.27-0.243.84
20 วัน-7.19-5.01-3.68
60 วัน-10.92-6.95-7.55
120 วัน-10.40-11.08-4.29
ตั้งแต่ต้นปี-10.40-5.67-4.77
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--17.48
P/BV (เท่า)0.710.781.29
12
ข่าวสาร
18/04/67แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 (TIF1)
09/04/67แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 ครั้งที่ 1/2567
01/04/67รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
22/03/67การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 ครั้งที่ 1/2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
18/03/67แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนตั้แต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้ว ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 15 มีนาคม 2567
12/03/67แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้ว ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 6 มีนาคม 2567