หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> บริการรับเหมาก่อสร้าง >> EMC
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.72
ปันผล
0%
ROA
-17.30%
ROE
-35.23%
D/E
1.29
EPS
0.00
BETA
0.45
NPM
12.55%
GPM
6.72%
หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> บริการรับเหมาก่อสร้าง
ดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมงานก่อสร้างและการวางระบบไฟฟ้าเครื่องกล ในแขนงต่าง ๆ ที่ครบวงจร โดยแบ่งสายงานเป็น 2 สายหลัก คือ งานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป และงานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มูลค่าตามราคาตลาด879,944,323
Book Value0.11
ปริมาณหุ้น12,570,633,180
ที่อยู่เลขที่ 140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีสม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์0-2615-6100
เว็บไซต์http://www.emc.co.th
ทุนจดทะเบียน23,615,337,352.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท4/04/1979
วันเข้าตลาดฯ15/05/2539
ราคา IPO84.00
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)9592 (04/04/24)
% Free float42.62%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด12845
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น99.98%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา1.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA260/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD-0.5/1.5
RSI1/1
สรุปคะแนน2/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI60.82
ค่า MACD/Signal0.0061/0.0072
ค่า MA6 0.08
ค่า MA12 0.09
ค่า MA26 0.07
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 4 วัน
ค่า RSI 60.82
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
3.30%
NVDR ถือหุ้น
1.52%
ข้อมูลวันที่15/07/24
ซื้อ116,200 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Netซื้อ 116,200 หุ้น
05/07/24Net: ซื้อ 1,400 หุ้น
04/07/24Net: ซื้อ 990,000 หุ้น
02/07/24Net: ขาย 9,904,000 หุ้น
01/07/24Net: ซื้อ 2,000 หุ้น
28/06/24Net: ซื้อ 2,019,200 หุ้น
27/06/24Net: ขาย 2,605,100 หุ้น
26/06/24Net: ขาย 520,000 หุ้น
25/06/24Net: ขาย 454,500 หุ้น
18/06/24Net: ซื้อ 1,000,000 หุ้น
07/06/24Net: ซื้อ 73,300 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
0.10
0.04
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่17/07/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย35 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย1,831,800 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย128,306 บาท
17/07/241,831,800 หุ้น จับคู่ 35 ครั้ง
16/07/243,352,600 หุ้น จับคู่ 38 ครั้ง
15/07/2413,563,300 หุ้น จับคู่ 106 ครั้ง
11/07/241,612,900 หุ้น จับคู่ 41 ครั้ง
10/07/241,048,100 หุ้น จับคู่ 60 ครั้ง
09/07/2423,966,700 หุ้น จับคู่ 154 ครั้ง
08/07/246,281,300 หุ้น จับคู่ 67 ครั้ง
05/07/244,789,600 หุ้น จับคู่ 38 ครั้ง
04/07/242,138,100 หุ้น จับคู่ 43 ครั้ง
03/07/24720,100 หุ้น จับคู่ 24 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)2,6492,7612,3692,7022,250
หนี้สิน (ลบ.)7901,2471,4151,2451,269
เงินสด (ลบ.)1832212813
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย-19.45%-22.81%19.88%-6.64%
ยอดขาย-39.10%-35.84%24.86%10.99%
กำไรสุทธิ+-%+-%+-%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 28%
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.00321 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)-0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2023% / ปี
    - 2022% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)1,383 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)0.11 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2023
%
2022
%
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
07/05/242 ครั้ง133,140,000 หุ้น เฉลี่ย 0.07 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-11.11-14.18-13.03
20 วัน33.3335.0932.86
60 วัน33.3351.3641.89
120 วัน-11.11-0.34-5.05
ตั้งแต่ต้นปี-11.11-4.85-4.89
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)-173.0217.35
P/BV (เท่า)0.720.891.25
12
ข่าวสาร
28/06/67ขอชี้แจงแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เรื่อง การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
28/06/67แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เรื่องการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ครั้งที่ 1/2567 (แก้ไข)
27/06/67แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เรื่องการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ครั้งที่ 1/2567
26/06/67สรุปข้อสนเทศ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (EMC-W7)
26/06/67ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : EMC-W7 เริ่มซื้อขายวันที่ 27 มิถุนายน 2567
19/06/67แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (F53-5) (แก้ไข)