หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> บริการรับเหมาก่อสร้าง >> TEAMG
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
26.25
P/BV
2.87
ปันผล
0%
ROA
7.46%
ROE
11.73%
D/E
1.05
EPS
0.16
BETA
2.26
NPM
7.56%
GPM
29.46%
หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> บริการรับเหมาก่อสร้าง
ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรตั้งแต่การศึกษา ออกแบบ จัดทำรายงาน บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
มูลค่าตามราคาตลาด3,108,026,148
Book Value1.55
ปริมาณหุ้น817,901,618
ที่อยู่151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์0-2509-9000
เว็บไซต์http://www.teamgroup.co.th
ทุนจดทะเบียน511,950,809.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท12/07/1978
วันเข้าตลาดฯ12/07/2561
ราคา IPO2.42
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)7222 (12/03/24)
% Free float65.69%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด4534
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น98.69%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI0/1
สรุปคะแนน-6.5/7.5
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI23.36
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง4 วัน
ค่า MACD/Signal-0.179/-0.1646
ค่า MA6 3.97
ค่า MA12 4.08
ค่า MA26 4.23
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 4 วัน
ค่า RSIOversold 23.36
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.81%
NVDR ถือหุ้น
2.21%
ข้อมูลวันที่20/05/24
ซื้อ66,800 หุ้น
ขาย235,100 หุ้น
Netขาย 168,300 หุ้น
17/05/24Net: ซื้อ 65,640 หุ้น
16/05/24Net: ขาย 41,400 หุ้น
15/05/24Net: ขาย 161,660 หุ้น
14/05/24Net: ขาย 77,500 หุ้น
13/05/24Net: ขาย 36,300 หุ้น
10/05/24Net: ขาย 10,600 หุ้น
09/05/24Net: ซื้อ 32,600 หุ้น
08/05/24Net: ขาย 90,900 หุ้น
07/05/24Net: ซื้อ 65,000 หุ้น
03/05/24Net: ขาย 120,600 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
4.64
4.52
4.38
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่20/05/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย469 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย1,839,900 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย7,068,856 บาท
20/05/241,839,900 หุ้น จับคู่ 469 ครั้ง
17/05/242,491,000 หุ้น จับคู่ 467 ครั้ง
16/05/241,737,700 หุ้น จับคู่ 415 ครั้ง
15/05/243,133,800 หุ้น จับคู่ 1,019 ครั้ง
14/05/24712,300 หุ้น จับคู่ 183 ครั้ง
13/05/24840,000 หุ้น จับคู่ 218 ครั้ง
10/05/24501,500 หุ้น จับคู่ 145 ครั้ง
09/05/242,966,400 หุ้น จับคู่ 677 ครั้ง
08/05/243,255,900 หุ้น จับคู่ 675 ครั้ง
07/05/241,170,200 หุ้น จับคู่ 292 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120222023
ทรัพย์สิน (ลบ.)2,0082,1772,3312,432
หนี้สิน (ลบ.)1,0941,1601,3011,247
เงินสด (ลบ.)492331462295
202120222023
ต้นทุนขาย5.48%-8.82%-1.77%
ยอดขาย3.19%-7.71%3.08%
กำไรสุทธิ-6.56%-7.58%+25.72%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 2.87 เท่า
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.05 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.16บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 20230.16% / ปี
    - 20221.15% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)1,268 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)1.55 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2023
0.16%
2022
1.15%
22 พ.ค. 2023หุ้นปันผล 5 : 1 หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
25 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
28 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.05 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
11 ก.ย. 2020เงินปันผล 0.11 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 30 มิ.ย. 2020
07 พ.ค. 2020เงินปันผล 0.06 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
05 ก.ย. 2019เงินปันผล 0.02 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 30 มิ.ย. 2019
03 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.08 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-1.35-0.19
20 วัน-10.34-6.23-8.78
60 วัน-23.67-21.55-22.60
120 วัน-11.11-10.42-10.16
ตั้งแต่ต้นปี-26.37-27.47-24.05
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)26.25150.3717.89
P/BV (เท่า)2.870.961.31
12
ข่าวสาร
09/05/67แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
09/05/67การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท และการนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17/04/67รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
10/04/67การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
27/02/67แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567 เรื่องงดการจ่ายเงินปันผล ลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด การเข้าทำรายการเกี่ยวโยง และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข)
27/02/67แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567 เรื่องงดการจ่ายเงินปันผล ลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด การเข้าทำรายการเกี่ยวโยง และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567