หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> KTBSTMR
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.67
ปันผล
10.08%
ROA
-
ROE
-
D/E
-
EPS
-
BETA
0.12
NPM
-
GPM
-
หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
1. ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้าและ/หรือโรงงาน 3 โครงการ คือ โครงการ ริช แอสเซ็ท โครงการเอสที บางบ่อ และโครงการเอสที บางปะอิน 2. ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน สิทธิการเช่าอาคารสำนักงานและคอมมูนิตี้มอลล์ โครงการซัมเมอร์ฮับและโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ 3. ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของศูนย์รับฝากข้อมูล (Data Center) โครงการ INTERLINK DATA CENTER
มูลค่าตามราคาตลาด2,095,425,000
Book Value10.29
ปริมาณหุ้น301,500,000
ที่อยู่เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์0-2351-1803
เว็บไซต์http://www.ktbstmr.com
ทุนจดทะเบียน3,015,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท-
วันเข้าตลาดฯ15/11/2564
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์10
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)1780 (06/03/24)
% Free float69.73%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด1712
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น94.68%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา1.5/3.5
MA120.5/0.5
MA260.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD1.5/1.5
RSI1/1
สรุปคะแนน5.5/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI59.08
ค่า MACD/Signal0.0882/0.0739
ค่า MA6 6.78
ค่า MA12 6.68
ค่า MA26 6.59
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 6 วัน
ค่า RSI 59.08
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.05%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
7.00
6.95
6.60
6.55
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่20/05/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย45 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย428,000 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย2,970,960 บาท
20/05/24428,000 หุ้น จับคู่ 45 ครั้ง
17/05/2424,700 หุ้น จับคู่ 19 ครั้ง
16/05/24112,900 หุ้น จับคู่ 55 ครั้ง
15/05/2429,700 หุ้น จับคู่ 19 ครั้ง
14/05/2429,100 หุ้น จับคู่ 16 ครั้ง
13/05/2415,300 หุ้น จับคู่ 7 ครั้ง
10/05/2418,900 หุ้น จับคู่ 13 ครั้ง
09/05/2414,400 หุ้น จับคู่ 27 ครั้ง
08/05/2412,300 หุ้น จับคู่ 14 ครั้ง
07/05/2422,100 หุ้น จับคู่ 22 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
N.A.
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)3,6214,4474,4684,4564,473
หนี้สิน (ลบ.)5741,3511,3671,3611,370
เงินสด (ลบ.)2782697568
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 33%
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล10.08% / ปี
    - YTD10.23% / ปี
    - 202310.91% / ปี
    - 20221.16% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)3,102 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)10.29 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 10.08% /ปี
YTD
10.23%
2023
10.91%
2022
1.16%
21 มี.ค. 2024เงินปันผล 0.18 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023
07 ธ.ค. 2023เงินปันผล 0.18 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2023 - 30 ก.ย. 2023
08 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.17 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
08 มิ.ย. 2023เงินปันผล 0.17 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 มี.ค. 2023
21 มี.ค. 2023เงินปันผล 0.18 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
08 ธ.ค. 2022เงินปันผล 0.19 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2022
08 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.18 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
09 มิ.ย. 2022เงินปันผล 0.17 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 มี.ค. 2022
22 มี.ค. 2022เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 02 พ.ย. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน4.585.273.76
20 วัน5.388.264.18
60 วัน7.8713.588.15
120 วัน11.3820.3514.05
ตั้งแต่ต้นปี4.5812.787.09
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--18.07
P/BV (เท่า)0.670.771.30
12
ข่าวสาร
13/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
13/05/67รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
08/05/67แจ้งการเผยแพร่เอกสารสรุปประเด็นสำคัญคำถามและคำตอบเกี่ยวกับการสื่อสารสองทาง สำหรับรอบปี 2567 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
11/04/67แจ้งการเผยแพร่เอกสารการเปิดเผยข้อมูลและเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
22/02/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
21/02/67แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการเปลี่ยนรูปแบบจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567 เป็นการสื่อสารข้อมูลในลักษณะการสื่อสารสองทาง (Two-way communication)