กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 21 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CHO Sideway 30.79
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 20 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MGC Sideway 45.4
M Sideway 50.57
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 17 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CEN Sideway 42.11
PTTGC (XD)Sideway 61.19
PTT ซึมขึ้น 65.77
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 16 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
FORTH Sideway 35.04
WARRIX Sideway 40.11
HMPRO Sideway 50.46
BJC Sideway 51.21
MCS Sideway 53.68
TTCL Sideway 57.21
PSG Sideway 59.01
SYMC ซึมขึ้น 65.1
CPT Sideway 69.6
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 15 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BEC Sideway 42.02
BBGI Sideway 56.41
XO Sideway 62.54
PSL (XD)Sideway 63.61
AIT ซึมขึ้น 67.97
NSL ซึมขึ้น 79.45
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 14 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CRC Sideway 49.27
KUN Sideway 52.58
SFT Sideway 56.1
W (C)ซึมขึ้น 60.98
NUSA ซึมขึ้น 62.02
BEM Sideway 63.92
HARN Sideway 65.96
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 13 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
GLOCON Sideway 42.73
BSM Sideway 43.75
SNP Sideway 59.77
SUSCO Sideway 61.99
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 12 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
M-CHAI ซึมขึ้น 62.97
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 11 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TMT Sideway 54.67
THCOM Sideway 57.03
BBIK ซึมขึ้น 71.31
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 10 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
B-WORK Sideway 42.93
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 9 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AIMCG Sideway 39.17
CBG Sideway 39.67
RJH Sideway 43.69
AUCT Sideway 44.04
ROCTEC Sideway 56.72
MNIT2 Sideway 57.57
STPI Sideway 57.64
THIP ซึมขึ้น 59.84
UNIQ ซึมขึ้น 64.3
CK ซึมขึ้น 64.69
MFC Sideway 74.52
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 8 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
GAHREIT Sideway 41.73
GLAND Sideway 45.62
L&E Sideway 45.79
SCC Sideway 48.99
CPN Sideway 58.67
TTI Sideway 59.99
TU-PF ซึมขึ้น 66.04
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SET Sideway 38.14
MNRF Sideway 54.27
SAWAD Sideway 56.63
UPF Sideway 58.18
KCAR Sideway 58.88
MNIT Sideway 59.1
ASEFA Sideway 62.1
CPALL ซึมขึ้น 68.12
CPAXT ซึมขึ้น 68.51
VIH ซึมขึ้น 68.69
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PJW Sideway 35.17
BBL Sideway 47.18
KTB Sideway 47.36
NTV Sideway 52.66
KBANK Sideway 53.09
TRV Sideway 53.66
MJD Sideway 55.23
CREDIT Sideway 61.19
CREDIT Sideway 61.19
SPRC ซึมขึ้น 61.21
ILINK ซึมขึ้น 62.86
SAT Sideway 65.1
PHOL Sideway 69.08
AKP Sideway 71.18
ROJNA Sideway 71.49
GPI Sideway 72.03
SCB ซึมขึ้น 72.8
KGI ซึมขึ้น 75.78
STA ซึมขึ้น 76.1
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SWC Sideway 39.4
SFLEX Sideway 42.28
TSTE Sideway 47.6
ARIP Sideway 48.82
AP Sideway 49.41
SIS Sideway 52.06
SORKON Sideway 52.62
PROSPECT Sideway 56.89
CPW Sideway 57.75
AMATAR Sideway 59.68
GULF Sideway 60.31
GFPT ซึมขึ้น 60.47
MCOT Sideway 61.38
STANLY Sideway 61.83
TFM Sideway 61.85
GPSC (XD)ซึมขึ้น 63.19
TASCO ซึมขึ้น 63.26
NKI Sideway 65.13
TNP ซึมขึ้น 68.19
SPALI Sideway 71.73
STGT ซึมขึ้น 73.05
IFS ซึมขึ้น 73.35
MALEE Sideway 76.62
BIZ ซึมขึ้น 81.97
TPBI ซึมขึ้น 91.14
MGI (P)Sideway 93.63
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CSR Sideway 28.64
KCG Sideway 40.86
NOBLE Sideway 42
TIGER Sideway 49.63
MTI Sideway 51.43
KC (C)Sideway 52.73
HFT Sideway 54.72
AIE Sideway 54.72
VNG Sideway 55.52
SCP Sideway 56.11
EKH ซึมขึ้น 56.72
DOHOME Sideway 58.32
M-STOR Sideway 58.92
WHAIR Sideway 59.03
TRT Sideway 59.67
ASW Sideway 62.57
MENA ซึมขึ้น 62.98
WACOAL Sideway 63.01
WINNER Sideway 67.21
AGE Sideway 69.82
COCOCO Sideway 71.53
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MIPF Sideway 28.43
BTG Sideway 38.39
BIOTEC Sideway 39.64
TCMC Sideway 41.13
ILM Sideway 41.35
AURA Sideway 41.78
CIG Sideway 42.06
ERW Sideway 42.14
BGC Sideway 42.44
DOD Sideway 43.52
RATCH Sideway 43.67
MORE Sideway 43.87
PRI Sideway 44.16
ZEN Sideway 44.42
BAY Sideway 45.36
THREL Sideway 46.14
LH Sideway 46.41
FUTUREPF Sideway 47.35
MK Sideway 47.46
NCAP Sideway 47.71
EA Sideway 47.72
WFX Sideway 47.83
KTC Sideway 47.85
NAM Sideway 48.09
COMAN Sideway 48.39
BLC Sideway 48.52
SONIC Sideway 48.58
JMT Sideway 48.63
HENG Sideway 48.71
CPF Sideway 49.7
LANNA Sideway 49.94
PCC Sideway 50.41
THE Sideway 51.03
TPIPL Sideway 51.35
FANCY Sideway 51.4
CAZ Sideway 51.54
EGCO Sideway 51.61
IT Sideway 51.84
AYUD Sideway 52.01
INSURE Sideway 52.53
TLI Sideway 53.91
KBS Sideway 54.12
TIDLOR Sideway 54.54
NRF Sideway 54.57
GSC Sideway 54.77
RPC Sideway 55.2
PTTEP ซึมขึ้น 55.73
SSSC Sideway 55.87
MTC Sideway 56.22
WPH Sideway 56.26
BSBM Sideway 56.53
GTB Sideway 56.54
GBX Sideway 56.82
KKP Sideway 56.84
MATCH Sideway 57.48
HPF Sideway 57.89
QHHR Sideway 57.98
PIN Sideway 58.42
READY Sideway 58.47
ASP Sideway 58.53
SIRI Sideway 59.2
SKR ซึมขึ้น 59.41
WICE Sideway 59.47
TISCO Sideway 59.68
ROCK ซึมขึ้น 60.24
PTG Sideway 61.44
PSH ขึ้น 62.39
EP ซึมขึ้น 62.48
KLINIQ ซึมขึ้น 62.88
SHR Sideway 63.51
GABLE ซึมขึ้น 64.25
BDMS ซึมขึ้น 64.83
SEAOIL Sideway 65.23
APURE Sideway 66.7
BVG Sideway 67.19
NER Sideway 67.96
PR9 ซึมขึ้น 68.21
SECURE ซึมขึ้น 68.61
KAMART Sideway 70.88
RS Sideway 71.11
BUI Sideway 72.28
ITD Sideway 72.5
TPS Sideway 76.88
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BIS Sideway 25.16
METCO Sideway 27.41
S11 Sideway 30.66
JR Sideway 34.63
TBN Sideway 36.04
SIAM Sideway 36.63
ASK ซึมลง 37.09
TKC Sideway 40.03
PRTR Sideway 40.51
BYD ซึมลง 40.61
LPN Sideway 40.92
PPP Sideway 42.12
TNR Sideway 42.54
CGH Sideway 42.63
AS Sideway 42.78
BRR Sideway 42.92
ACE Sideway 43.15
MIT Sideway 43.31
QHPF Sideway 43.49
FE Sideway 43.93
ADVICE Sideway 44
UMI Sideway 44.12
ALL (SP,NC,NP)Sideway 44.88
MDX Sideway 45.51
IRC Sideway 45.53
KSL Sideway 46.09
TKS Sideway 46.34
PEACE Sideway 46.55
SGP Sideway 46.84
AU Sideway 46.91
MAJOR Sideway 47.1
SMIT Sideway 47.13
BR Sideway 47.83
UOBKH Sideway 47.88
TVO Sideway 47.99
MSC Sideway 48.31
POLY Sideway 49.28
TEKA Sideway 49.53
CITY Sideway 49.57
AFC Sideway 49.72
TMILL Sideway 49.74
TTLPF Sideway 49.76
CIMBT Sideway 50.07
PPF Sideway 50.09
TFI Sideway 50.2
DREIT Sideway 50.22
NC Sideway 50.48
SPACK Sideway 50.65
JAS Sideway 51.22
DIMET (NP)Sideway 51.24
CHARAN Sideway 51.3
YUASA Sideway 51.42
KWI (C)Sideway 51.8
PDJ Sideway 51.81
WHAUP Sideway 52.05
PRINC Sideway 52.32
S Sideway 52.33
VRANDA Sideway 52.49
ACG Sideway 52.75
TIPH Sideway 52.9
SUC Sideway 53.06
APCO Sideway 53.48
YONG Sideway 53.57
PRG Sideway 53.68
RSP Sideway 53.78
LHPF Sideway 53.97
WP Sideway 54.54
ETC Sideway 54.59
SDC (C)Sideway 54.91
AMATAV Sideway 55.62
EVER Sideway 56.49
DUSIT Sideway 56.72
A5 ซึมขึ้น 56.81
ASIAN Sideway 57.3
FLOYD Sideway 57.38
SEAFCO Sideway 58.5
BA Sideway 58.71
BAREIT Sideway 58.78
DTCI Sideway 59.01
PPM Sideway 59.96
SST ซึมขึ้น 60.1
AOT ซึมขึ้น 60.68
BJCHI Sideway 60.89
AMANAH Sideway 61.5
AHC Sideway 61.58
PACO Sideway 61.6
GC Sideway 61.72
KDH Sideway 62.9
PLUS Sideway 64.42
HUMAN ซึมขึ้น 65.36
MBK ซึมขึ้น 65.5
NYT ซึมขึ้น 65.59
NEX ซึมขึ้น 65.91
LHHOTEL ซึมขึ้น 66.32
SUPEREIF ซึมขึ้น 67.18
ICHI ซึมขึ้น 67.71
TNITY ซึมขึ้น 68.65
BSRC ขึ้น 69.37
HTC ซึมขึ้น 70.07
AMA Sideway 70.2
TACC ซึมขึ้น 70.65
PRM ซึมขึ้น 71.12
MASTER ซึมขึ้น 73.12
SPA Sideway 74.82
AJA ซึมขึ้น 78.19
BRRGIF ซึมขึ้น 89.11
GIFT ซึมขึ้น 90.7