กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 23 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPNCG Sideway 28.69
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 21 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
POPF Sideway 30.43
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 20 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
DIF Sideway 41.57
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 19 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TIPCO Sideway 36.63
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 18 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MIPF Sideway 48.25
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 14 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
LPH Sideway 37.05
QHPF Sideway 39.66
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 13 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CV Sideway 35.16
APURE Sideway 39.14
INTUCH Sideway 55.81
RP ซึมขึ้น 75.79
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 12 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TVDH Sideway 43.73
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 11 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TPRIME Sideway 43.55
SST Sideway 46.8
ADVANC Sideway 56.28
PRIN ซึมขึ้น 78.77
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 10 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SPRIME Sideway 23.36
HEALTH Sideway 33.74
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 9 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
JKN Sideway 31.13
RS ซึมขึ้น 62.54
NYT ซึมขึ้น 69.64
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 8 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SAWANG Sideway 52.67
SSC ซึมขึ้น 66.16
BLA ซึมขึ้น 70.2
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PRAKIT Sideway 48.03
TOPP Sideway 48.75
TRV Sideway 53.87
JASIF Sideway 55.33
RPH ซึมขึ้น 71.32
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
JUBILE Sideway 28.26
CEN Sideway 43.31
TPCS Sideway 43.69
TPAC Sideway 43.92
GRAND Sideway 49.78
BTSGIF Sideway 53.06
PSL ซึมขึ้น 62.79
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
WACOAL Sideway 44.84
PSG Sideway 49.21
URBNPF Sideway 50.09
NEWS (C)Sideway 52.06
TTA Sideway 55.98
TSTE ขึ้น 58.37
MALEE Sideway 58.74
TTI Sideway 60.01
B52 Sideway 65.05
ABM Sideway 67.63
COCOCO Sideway 89.54
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BBGI Sideway 30.62
TVO Sideway 35.37
SUN Sideway 38.59
TNL Sideway 43.73
DIMET (NP)Sideway 50.16
MNIT Sideway 50.76
SMART Sideway 55.1
ROCK ซึมขึ้น 85.55
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BOFFICE Sideway 6.45
S Sideway 36.58
PQS Sideway 38.31
ASAP ซึมลง 38.66
CMAN Sideway 43.52
SA Sideway 44.05
JR Sideway 44.4
MONO Sideway 45.12
NV Sideway 45.43
NUSA Sideway 47.43
RSP Sideway 49.54
TPP Sideway 49.91
INSURE Sideway 50.14
TTT Sideway 50.21
UPOIC Sideway 50.31
KC (C)Sideway 51.14
CHARAN Sideway 53
SSF Sideway 53.77
M Sideway 54.44
SWC Sideway 54.67
NPK Sideway 54.83
MANRIN Sideway 55.8
ALUCON Sideway 58.65
GABLE ขึ้น 63.08
JAS (C)ซึมขึ้น 69.07
TFMAMA ซึมขึ้น 69.85
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
HTC Sideway 18.18
GVREIT ซึมลง 21.37
FUTUREPF Sideway 23.64
MCOT Sideway 35.38
CPTGF Sideway 35.56
AGE Sideway 36.56
MTW Sideway 38.48
KUN Sideway 43.75
PSP Sideway 44.94
TNR Sideway 46.36
MASTER Sideway 49.03
CRD Sideway 49.49
B Sideway 49.7
AKP Sideway 50.09
SDC (C)Sideway 52.37
SPVI Sideway 52.45
PPP Sideway 52.82
FTE Sideway 54.36
NCL ซึมขึ้น 54.93
PLUS Sideway 55.01
ETC Sideway 55.4
TOG Sideway 56.67
VL Sideway 58.35
SCGP Sideway 60.43
MCS ซึมขึ้น 62.86
CFRESH ซึมขึ้น 66.27
JAK ซึมขึ้น 66.34
BWG ซึมขึ้น 69.1