กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 25 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BBIK Sideway 27.28
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 24 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SUN Sideway 41.42
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 21 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SAM (SP)Sideway 39.52
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 19 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
VPO (CB)Sideway 41.17
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 17 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
THREL Sideway 40.77
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 15 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NEX Sideway 28.57
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 13 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
IP Sideway 26.95
AMANAH Sideway 30.25
TPCS Sideway 45.42
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 12 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PTECH (CF)Sideway 18.12
PEACE Sideway 45.4
SSC ซึมขึ้น 62.78
HANA ซึมขึ้น 72.94
NOVA ซึมขึ้น 89.45
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 11 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BRRGIF Sideway 20.72
NUSA Sideway 60.05
KC (CB)ซึมขึ้น 76.19
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 10 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NEW Sideway 38.47
TAN Sideway 46.88
SVR Sideway 58.72
GROREIT Sideway 60.24
SGC ซึมขึ้น 70.68
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 9 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
DITTO Sideway 32.12
BE8 Sideway 32.39
PREB Sideway 34.82
FLOYD Sideway 35.24
MTW Sideway 35.45
CHARAN Sideway 42.62
SMART Sideway 44.74
SUC Sideway 45.1
KCE ซึมขึ้น 64.09
DELTA ซึมขึ้น 67.08
CSR Sideway 73.01
M-PAT Sideway 73.05
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 8 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
B Sideway 20.34
RSP Sideway 30.38
TK Sideway 32.49
KTIS Sideway 35.19
RWI Sideway 41.38
NATION (CB)Sideway 45.2
CPNREIT Sideway 47.12
MOSHI Sideway 50.19
TOP Sideway 50.93
BSRC Sideway 56.36
PRAPAT Sideway 60.88
ROCTEC ซึมขึ้น 62.4
SMT ซึมขึ้น 62.46
TEAM ซึมขึ้น 64.72
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ZAA (CF)Sideway 28.01
ONEE Sideway 31.27
CHO (CB)Sideway 38.04
DTCI Sideway 41.6
PPS Sideway 41.64
SCB Sideway 51.14
NVD Sideway 52.32
KYE Sideway 61.65
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BPS Sideway 28.29
BVG Sideway 30.34
BC Sideway 45
MSC Sideway 48.05
SCI (CB)Sideway 49.13
ROH (CF)Sideway 60.19
W (CB)Sideway 66.69
HTECH ซึมขึ้น 82.06
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AOT Sideway 35.74
NL Sideway 35.88
TU-PF Sideway 37.69
CV Sideway 37.86
CPI Sideway 39.61
MGI Sideway 42
ASN Sideway 44.71
STECH Sideway 45.06
BCP Sideway 47.3
SPALI Sideway 47.75
BKI Sideway 49.25
TCJ Sideway 52.07
SAWANG Sideway 54.62
GJS Sideway 55.72
GSC Sideway 56.23
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SCAP Sideway 16.27
ORI Sideway 21.07
IMH Sideway 22.08
WP Sideway 23.76
KPNPF Sideway 26.44
QH Sideway 29.41
CTARAF Sideway 31.05
CSS Sideway 36.96
AF Sideway 37.34
MICRO Sideway 37.61
AWC Sideway 40.05
PTT Sideway 40.83
TR Sideway 41.92
S Sideway 43.25
INET Sideway 44.14
APURE Sideway 44.4
M Sideway 44.51
FANCY Sideway 46.08
CKP Sideway 46.63
KAMART Sideway 46.86
AKR Sideway 47.6
MODERN Sideway 47.78
ERW Sideway 47.79
ACG Sideway 48.08
SPG Sideway 48.65
SHR Sideway 48.73
TMC Sideway 49.21
UMS (CB,CF)Sideway 51.94
CMC Sideway 52.11
SIRIP Sideway 58.03
ICHI Sideway 60.68
SVI ซึมขึ้น 78.6
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BKIH Sideway 0
PSH Sideway 24.93
CPN Sideway 27.93
GAHREIT Sideway 28.24
BTS Sideway 30.01
SOLAR Sideway 32.14
TLI Sideway 33.69
AMARIN Sideway 34.58
SE Sideway 34.77
CPNCG Sideway 35.15
B52 (CB)Sideway 37.07
AMR Sideway 39.15
THANI Sideway 40.06
EE (CB)Sideway 40.66
ASEFA Sideway 40.86
CPAXT Sideway 41.17
SC Sideway 42.21
PMTA (CF)Sideway 42.22
EKH Sideway 42.57
SUSCO Sideway 42.58
MINT Sideway 42.64
MFC Sideway 43.89
KWC Sideway 44.16
BANPU Sideway 44.65
LRH (CF)Sideway 47.38
PTTEP Sideway 48.14
TCC Sideway 48.27
BBGI Sideway 50.41
STC Sideway 50.88
QHPF Sideway 51.07
HYDROGEN Sideway 51.82
SKN Sideway 52.19
MNRF Sideway 52.41
PSL Sideway 54.36
NEP (CB)Sideway 55.35
FSX Sideway 57.08
RCL Sideway 58.26
PRM Sideway 61.14
NEO Sideway 64.15
ACC Sideway 68.19
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
METCO Sideway 5.99
CREDIT Sideway 20.13
ASK Sideway 21.86
MILL (CS,NP,XR)Sideway 24.66
ICC Sideway 25.34
SPCG Sideway 26.48
M-CHAI Sideway 27.19
SMD Sideway 28.06
NCH Sideway 28.28
WHART ซึมลง 29.08
CNT Sideway 30.15
CEN Sideway 32.29
UNIQ Sideway 32.34
PRI Sideway 32.44
IVL Sideway 32.63
NYT Sideway 32.73
AAV ซึมลง 34.05
BRI Sideway 34.49
HENG Sideway 34.61
SK Sideway 35.22
GC Sideway 35.49
SAMCO ซึมลง 35.59
ADB Sideway 36.22
APO Sideway 36.31
CEYE Sideway 36.46
CRD ซึมลง 36.63
COLOR Sideway 36.74
PSP Sideway 36.82
UMI (CB)Sideway 38.16
RPC Sideway 38.29
SPREME Sideway 38.68
MAGURO Sideway 39.27
INETREIT Sideway 39.46
STEC Sideway 39.48
DREIT Sideway 39.49
PTC Sideway 40.01
CI Sideway 40.03
HL Sideway 40.21
SENA Sideway 40.25
NETBAY Sideway 40.61
BAREIT Sideway 40.81
FVC Sideway 40.85
SPVI Sideway 41
AS Sideway 41.19
RICHY Sideway 41.41
MORE Sideway 41.67
AHC Sideway 42.08
TKN Sideway 42.55
AMA Sideway 42.64
BPP Sideway 42.72
ROJNA Sideway 42.77
CK Sideway 42.94
KTMS Sideway 43.85
CENTEL Sideway 43.96
BKD Sideway 44.16
PROUD Sideway 44.91
2S Sideway 45.52
ALUCON Sideway 45.57
TFI Sideway 46.34
LHPF Sideway 46.63
LUXF Sideway 46.67
ALPHAX Sideway 47.1
BR Sideway 47.38
GTB Sideway 47.5
TTB Sideway 47.5
MEB Sideway 48.96
MAJOR Sideway 49.04
SAMART Sideway 49.43
BLA Sideway 49.5
UAC Sideway 49.88
GULF Sideway 50.1
SSTRT Sideway 50.19
SFT Sideway 51.15
UPOIC Sideway 51.63
SORKON Sideway 51.68
TFFIF Sideway 52.36
BIZ Sideway 52.59
MATCH (CF)Sideway 52.87
RABBIT Sideway 54.11
JCT Sideway 54.68
UEC Sideway 55.32
EGATIF Sideway 56.34
SCG Sideway 57.96
PHOL Sideway 57.96
AMC ซึมขึ้น 59.13
JPARK ซึมขึ้น 60.44
AUCT Sideway 60.58
ROCK Sideway 61.44
PIMO Sideway 61.73
TC Sideway 65.18
WACOAL Sideway 66.27
PTL ซึมขึ้น 66.45
TEGH ซึมขึ้น 68.21
WORK Sideway 68.75
APCO Sideway 69.64
TSTE ซึมขึ้น 74.82