หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> SUPEREIF
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กรอบราคา
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
ในวัน
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.74
ปันผล
8.96%
ROA
-
ROE
-
D/E
-
EPS
-
BETA
0.19
NPM
-
GPM
-
หมวดหมู่ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค
ลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (17AYH) และบริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (HPM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) โดยระยะเวลาการลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิประมาณ 22 ปี (วันสิ้นสุดสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิคือวันที่ 26 ธันวาคม 2584)
มูลค่าตามราคาตลาด3,502,000,000
Book Value9.93
ปริมาณหุ้น515,000,000
ที่อยู่175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์0-2674-6488
เว็บไซต์http://www.supereif.com
ทุนจดทะเบียน5,036,700,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท07/08/2019
วันเข้าตลาดฯ21/08/2562
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์9.78
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)9802 (16/03/23)
% Free float79.98%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด10066
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น77.43%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI0/1
สรุปคะแนน-6/7
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI10.53
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง7 วัน
ค่า MACD/Signal-0.2731/-0.2124
ค่า MA6 7.04
ค่า MA12 7.37
ค่า MA26 7.65
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 24 วัน
ค่า RSIOversold 10.53
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.26%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
8.00
7.80
7.75
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย101 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย259,100 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย1,758,625 บาท
21/09/23259,100 หุ้น จับคู่ 101 ครั้ง
20/09/23513,900 หุ้น จับคู่ 309 ครั้ง
19/09/23263,200 หุ้น จับคู่ 215 ครั้ง
18/09/23130,100 หุ้น จับคู่ 68 ครั้ง
15/09/23645,500 หุ้น จับคู่ 244 ครั้ง
14/09/23200,700 หุ้น จับคู่ 107 ครั้ง
13/09/23197,200 หุ้น จับคู่ 131 ครั้ง
12/09/23302,100 หุ้น จับคู่ 199 ครั้ง
11/09/2351,400 หุ้น จับคู่ 48 ครั้ง
08/09/2372,200 หุ้น จับคู่ 51 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
N.A.
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)8,1957,9847,4007,5747,272
หนี้สิน (ลบ.)2,7562,5172,2762,3982,154
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 26%
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล8.96% / ปี
    - YTD8.29% / ปี
    - 20228.94% / ปี
    - 20217.44% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)5,114 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)9.93 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 8.96% /ปี
YTD
8.29%
2022
8.94%
2021
7.44%
07 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.16 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
12 มิ.ย. 2023เงินปันผล 0.24 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 มี.ค. 2023
22 มี.ค. 2023เงินปันผล 0.13 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
13 ธ.ค. 2022เงินปันผล 0.13 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2022
13 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.09 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
10 มิ.ย. 2022เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ -
18 มี.ค. 2022เงินปันผล 0.19 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
14 ธ.ค. 2021เงินปันผล 0.17 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2021 - 30 ก.ย. 2021
07 ก.ย. 2021เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2021 - 30 มิ.ย. 2021
09 มิ.ย. 2021เงินปันผล 0.27 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 มี.ค. 2021
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
19/09/2335,100 หุ้น เฉลี่ย 7.21 บ.
15/09/2314,500 หุ้น เฉลี่ย 7.42 บ.
06/09/2313,500 หุ้น เฉลี่ย 7.75 บ.
17/08/238,200 หุ้น เฉลี่ย 8.10 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-5.77-4.69-4.94
20 วัน-9.26-7.08-9.76
60 วัน-9.82-9.71-7.94
120 วัน-17.88-16.62-15.94
ตั้งแต่ต้นปี-25.00-12.25-18.07
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)-16.0421.11
P/BV (เท่า)0.741.211.49