หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> BRRGIF
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.52
ปันผล
10.38%
ROA
-
ROE
-
D/E
-
EPS
-
BETA
0.25
NPM
-
GPM
-
หมวดหมู่ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค
BRRGIF ลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิของโรงไฟฟ้าชีวมวล (กากอ้อย) ของบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (BRR) ทั้งนี้ระยะเวลาของสัญญาโอนสิทธิรายได้ดังกล่าวมีอายุประมาณ 18 ปี (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 เมษายน 2578)
มูลค่าตามราคาตลาด1,358,000,000
Book Value7.26
ปริมาณหุ้น350,000,000
ที่อยู่175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์0-2674-6488
เว็บไซต์http://www.bblam.co.th/
ทุนจดทะเบียน2,513,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท1/8/2017
วันเข้าตลาดฯ07/08/2560
ราคา IPO10.30
ราคาพาร์7.18
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)2203 (16/03/23)
% Free float56.94%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด2394
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น67.26%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมขึ้น"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา3.5/3.5
MA120.5/0.5
MA260.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD1.5/1.5
RSI0.5/1
สรุปคะแนน7/7.5
แนวโน้ม ซึมขึ้น
ค่า RSI89.11
RSI 'เพิ่มขึ้น' ต่อเนื่อง2 วัน
ค่า MACD/Signal0.1259/0.0934
ค่า MA6 3.54
ค่า MA12 3.45
ค่า MA26 3.33
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 2 วัน
ค่า RSIOverbought 89.11
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.13%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
3.40
3.22
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่23/02/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย67 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย317,400 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย1,213,082 บาท
23/02/24317,400 หุ้น จับคู่ 67 ครั้ง
22/02/24212,500 หุ้น จับคู่ 114 ครั้ง
21/02/2423,500 หุ้น จับคู่ 12 ครั้ง
20/02/24124,700 หุ้น จับคู่ 9 ครั้ง
19/02/24105,400 หุ้น จับคู่ 6 ครั้ง
16/02/24133,000 หุ้น จับคู่ 14 ครั้ง
15/02/24141,300 หุ้น จับคู่ 15 ครั้ง
14/02/24146,800 หุ้น จับคู่ 21 ครั้ง
13/02/2441,500 หุ้น จับคู่ 17 ครั้ง
12/02/2499,900 หุ้น จับคู่ 16 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
N.A.
2020202120229M/20229M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)3,0393,0122,6052,6252,547
หนี้สิน (ลบ.)22223
เงินสด (ลบ.)19173173
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 48%
รายงานล่าสุด 09/2023
รอบ 9 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล10.38% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2023% / ปี
    - 20226.33% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)2,541 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)7.26 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 10.38% /ปี
YTD
%
2023
%
2022
6.33%
12 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.05 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
09 มิ.ย. 2023เงินปันผล 0.18 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 มี.ค. 2023
23 มี.ค. 2022เงินปันผล 0.05 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
09 ธ.ค. 2021เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2021 - 30 ก.ย. 2021
13 ก.ย. 2021เงินปันผล 0.05 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2021 - 30 มิ.ย. 2021
18 มิ.ย. 2021เงินปันผล 0.11 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 มี.ค. 2021
18 ธ.ค. 2020เงินปันผล 0.03 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2020 - 30 ก.ย. 2020
11 ก.ย. 2020เงินปันผล 0.03 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2020 - 30 มิ.ย. 2020
16 มิ.ย. 2020เงินปันผล 0.12 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 มี.ค. 2020
24 มี.ค. 2020เงินปันผล 0.12 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน11.769.0610.55
20 วัน19.5014.6816.72
60 วัน26.6726.8227.72
120 วัน-4.521.985.22
ตั้งแต่ต้นปี23.3821.8124.55
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)-12.0017.63
P/BV (เท่า)0.521.151.35
12
ข่าวสาร
22/02/67รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567
21/02/67รายงานเรื่องต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบสำหรับการสื่อสารสองทาง (two-way communication) กับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) ประจำปี 2567
21/02/67แจ้งกำหนดการลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 15 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF)
21/02/67แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 18 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF)
21/02/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
21/02/67รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566