หน้าแรก >> - >> MAI >> SR
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.98
ปันผล
0%
ROA
-0.82%
ROE
-7.71%
D/E
2.11
EPS
-0.02
BETA
0.63
NPM
-3.75%
GPM
15.17%
หมวดหมู่- >> MAI
SR มีธุรกิจ 5 กลุ่มธุรกิจ แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 2. กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก 3. กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจบริษัทย่อย 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจสถานีอัตราการไหลของของเหลว 2. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจงานบริหารอาคารจอดรถ
มูลค่าตามราคาตลาด751,137,000
Book Value1.17
ปริมาณหุ้น676,700,000
ที่อยู่289/9 ม.10 ถ.รถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์0-2743-5010-25
เว็บไซต์http://www.siamrajplc.com
ทุนจดทะเบียน-
วันก่อตั้งบริษัท2/1984
วันเข้าตลาดฯ11/11/2558
ราคา IPO3.50
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)1214 (10/03/23)
% Free float21.55%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด1616
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น97.05%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI0/1
สรุปคะแนน-6/7
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI29.42
ค่า MACD/Signal-0.0494/-0.0424
ค่า MA6 1.13
ค่า MA12 1.18
ค่า MA26 1.24
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 20 วัน
ค่า RSIOversold 29.42
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.10%
NVDR ถือหุ้น
0.12%
ข้อมูลวันที่25/09/23
ซื้อ11,000 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Netซื้อ 11,000 หุ้น
21/09/23Net: 0
20/09/23Net: ซื้อ 2,100 หุ้น
12/09/23Net: ซื้อ 100 หุ้น
04/09/23Net: ซื้อ 10,000 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
1.27
1.26
1.23
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่26/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย22 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย70,100 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย71,743 บาท
26/09/2370,100 หุ้น จับคู่ 22 ครั้ง
25/09/2318,800 หุ้น จับคู่ 14 ครั้ง
22/09/2351,300 หุ้น จับคู่ 28 ครั้ง
21/09/2387,700 หุ้น จับคู่ 33 ครั้ง
20/09/23140,500 หุ้น จับคู่ 25 ครั้ง
19/09/2386,000 หุ้น จับคู่ 59 ครั้ง
18/09/239,100 หุ้น จับคู่ 8 ครั้ง
15/09/2315,000 หุ้น จับคู่ 12 ครั้ง
14/09/2310,500 หุ้น จับคู่ 3 ครั้ง
13/09/2335,000 หุ้น จับคู่ 18 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทขาดทุน
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)2,4272,4032,7002,5942,517
หนี้สิน (ลบ.)1,3831,5141,8721,7151,708
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย-49.95%33.52%21.56%-7.76%
ยอดขาย-45.94%42.32%27.23%-5.56%
กำไรสุทธิ+-%+-%+-%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 2%
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทขาดทุน
-0.02062 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)-0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2022% / ปี
    - 2021% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)792 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)1.17 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2022
%
2021
%
22 พ.ค. 2020เงินปันผล 0.03 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
24 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.06 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
24 พ.ค. 2018เงินปันผล 0.05 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-7.26--6.36
20 วัน-14.81--15.93
60 วัน-12.21--12.74
120 วัน-23.33--12.84
ตั้งแต่ต้นปี-22.82--3.83
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--115.47
P/BV (เท่า)0.98-2.51
13
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
SR
ซึมลง
PTTGC
Sideway