หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> EP
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.72
ปันผล
0%
ROA
0.68%
ROE
-5.56%
D/E
1.29
EPS
0.16
BETA
0.23
NPM
35.24%
GPM
9.26%
หมวดหมู่ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค
ประกอบธุรกิจ 2 ส่วนหลัก คือ 1) เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจร ตั้งแต่วางแผนการผลิตจนกระทังเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป และ 2) การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โดยโรงไฟฟ้ำแบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration)
มูลค่าตามราคาตลาด2,555,069,446
Book Value3.71
ปริมาณหุ้น932,507,097
ที่อยู่เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์0-2551-0541-4
เว็บไซต์http://www.epco.co.th
ทุนจดทะเบียน1,165,633,871.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท01/8/1990
วันเข้าตลาดฯ22/04/2536
ราคา IPO55.00
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)4131 (14/03/24)
% Free float33.12%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด5207
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น74.48%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-0.5/3.5
MA120/0.5
MA260/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI0.5/1
สรุปคะแนน-2/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI55.52
ค่า MACD/Signal-0.0067/-0.0066
ค่า MA6 2.68
ค่า MA12 2.69
ค่า MA26 2.72
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 14 วัน
ค่า RSI 55.52
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.06%
NVDR ถือหุ้น
0.14%
ข้อมูลวันที่18/06/24
ซื้อ2,600 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Netซื้อ 2,600 หุ้น
17/06/24Net: ซื้อ 200 หุ้น
14/06/24Net: ซื้อ 100 หุ้น
10/06/24Net: ซื้อ 2,700 หุ้น
07/06/24Net: ซื้อ 1,200 หุ้น
06/06/24Net: ซื้อ 1,100 หุ้น
05/06/24Net: ซื้อ 1,300 หุ้น
27/05/24Net: ซื้อ 4,000 หุ้น
24/05/24Net: ซื้อ 50,000 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
2.84
2.80
2.76
2.70
2.64
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/06/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย79 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย298,300 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย801,366 บาท
21/06/24298,300 หุ้น จับคู่ 79 ครั้ง
20/06/2467,800 หุ้น จับคู่ 48 ครั้ง
19/06/24143,300 หุ้น จับคู่ 57 ครั้ง
18/06/2445,600 หุ้น จับคู่ 36 ครั้ง
17/06/2480,000 หุ้น จับคู่ 64 ครั้ง
14/06/2460,700 หุ้น จับคู่ 31 ครั้ง
13/06/24183,800 หุ้น จับคู่ 30 ครั้ง
12/06/245,800 หุ้น จับคู่ 11 ครั้ง
11/06/2417,800 หุ้น จับคู่ 14 ครั้ง
10/06/2453,900 หุ้น จับคู่ 31 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)11,5309,7659,7059,6929,667
หนี้สิน (ลบ.)6,2605,1485,3735,1605,444
เงินสด (ลบ.)5713530929159
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย34.29%-9.96%-8.30%24.74%
ยอดขาย25.43%-5.74%-7.86%22.90%
กำไรสุทธิ+-%+-%+-%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 28%
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.16273 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)-0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2023% / ปี
    - 20225.92% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)3,460 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)3.71 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2023
%
2022
5.92%
12 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
14 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
15 พ.ค. 2020เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
23 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
24/04/241 ครั้ง1,000 หุ้น เฉลี่ย 2.66 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
21/06/241,200 หุ้น เฉลี่ย 2.69 บ.
13/06/249,900 หุ้น เฉลี่ย 2.72 บ.
12/06/241,500 หุ้น เฉลี่ย 2.69 บ.
10/06/248,600 หุ้น เฉลี่ย 2.67 บ.
07/06/241,400 หุ้น เฉลี่ย 2.67 บ.
05/06/243,000 หุ้น เฉลี่ย 2.73 บ.
31/05/243,300 หุ้น เฉลี่ย 2.76 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-1.48-0.02-0.51
20 วัน-3.623.342.21
60 วัน-0.7511.195.24
120 วัน1.5314.888.62
ตั้งแต่ต้นปี-13.438.59
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)-11.3317.08
P/BV (เท่า)0.720.971.23
12
ข่าวสาร
17/06/67กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP-W4) ครั้งที่ 8
15/05/67แจ้งการลาออกของกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ (แก้ไข Template)
14/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
02/05/67แจ้งการนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
19/04/67แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
21/03/67แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และรายงานประจำปี / 56-1 One report ปี 2566 บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ และการส่งคำถามล่วงหน้า