หน้าแรก >> สินค้าอุปโภคบริโภค >> MAI >> ALPHAX
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
1.20
ปันผล
0%
ROA
-0.42%
ROE
-0.38%
D/E
0.08
EPS
0.01
BETA
1.10
NPM
39.35%
GPM
53.89%
หมวดหมู่สินค้าอุปโภคบริโภค >> MAI
บริษัทมี 5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 1) ธุรกิจให้คำปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง ทองคำ เครื่องจักรกลการเกษตร และให้บริการสินเชื่อแก่รายย่อยแบบมีหลักประกัน ในสปป.ลาว 3) ธุรกิจพลังงาน เป็นผู้ผลิต จำหน่าย เป็นตัวแทน จำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำ หรืออื่น ๆ จากธรรมชาติ 4) ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสารตั้งต้นและสารสกัดจากพืชกัญชง และ/หรือ พืชกัญชา 5) ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค
มูลค่าตามราคาตลาด6,783,433,121
Book Value0.63
ปริมาณหุ้น9,292,374,138
ที่อยู่98 อาคารอรรถกะวี 1 ชั้น 5 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์0-2077-5853
เว็บไซต์http://www.alphadivisions.com
ทุนจดทะเบียน2,323,203,047.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท11/4/2003
วันเข้าตลาดฯ23/12/2556
ราคา IPO0.90
ราคาพาร์0.25
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)6705 (17/04/24)
% Free float36.75%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด10050
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น99.99%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-0.5/3.5
MA120.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD1.5/1.5
RSI0/1
สรุปคะแนน0.5/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI48.54
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง2 วัน
ค่า MACD/Signal0.0022/-0.0021
ค่า MA6 0.76
ค่า MA12 0.72
ค่า MA26 0.73
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 7 วัน
ค่า RSI 48.54
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.11%
NVDR ถือหุ้น
0.23%
ข้อมูลวันที่15/07/24
ซื้อ9,100 หุ้น
ขาย35,700 หุ้น
Netขาย 26,600 หุ้น
12/07/24Net: ขาย 50,500 หุ้น
11/07/24Net: ขาย 154,100 หุ้น
09/07/24Net: ขาย 99,300 หุ้น
08/07/24Net: ซื้อ 78,400 หุ้น
05/07/24Net: ขาย 1,400 หุ้น
04/07/24Net: ซื้อ 41,200 หุ้น
02/07/24Net: ขาย 1,486,900 หุ้น
01/07/24Net: ขาย 452,900 หุ้น
28/06/24Net: ขาย 640,000 หุ้น
25/06/24Net: ขาย 585,700 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
0.82
0.78
0.76
0.69
0.67
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่17/07/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย480 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย7,265,500 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย5,450,602 บาท
17/07/247,265,500 หุ้น จับคู่ 480 ครั้ง
16/07/2410,941,500 หุ้น จับคู่ 745 ครั้ง
15/07/2418,347,800 หุ้น จับคู่ 1,062 ครั้ง
11/07/246,226,000 หุ้น จับคู่ 384 ครั้ง
10/07/245,416,900 หุ้น จับคู่ 395 ครั้ง
09/07/2416,134,600 หุ้น จับคู่ 928 ครั้ง
08/07/244,260,900 หุ้น จับคู่ 203 ครั้ง
05/07/241,494,300 หุ้น จับคู่ 132 ครั้ง
04/07/244,212,100 หุ้น จับคู่ 188 ครั้ง
03/07/249,313,800 หุ้น จับคู่ 293 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)9371,8075,9431,8356,549
หนี้สิน (ลบ.)266260251301483
เงินสด (ลบ.)1183304,2653813,924
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย-51.79%-43.03%-40.34%-8.41%
ยอดขาย-26.02%-47.60%-10.35%-1.87%
กำไรสุทธิ+-%+-%+-%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.20 เท่า
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.00842 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)-0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2023% / ปี
    - 2022% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)5,854 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)0.63 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2023
%
2022
%
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน13.43-12.02
20 วัน4.11-8.65
60 วัน-7.32-4.53
120 วัน16.92-38.24
ตั้งแต่ต้นปี20.63-40.78
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--40.63
P/BV (เท่า)1.20-1.78
12
ข่าวสาร
09/07/67แจ้งการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) แจ้งการเพิ่มทุนบริษัทย่อย และการปรับโครงสร้างธุรกิจ
14/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
29/04/67แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เรื่อง การเพิ่มจำนวนกรรมการใหม่ เปลี่ยนแปลงจากที่กรรมการเสนอ จำนวน 2 ท่าน เป็น 1 ท่าน)
19/04/67การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็ปไซต์ของบริษัท
03/04/67แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และงดการจ่ายเงินปันผล(แก้ไข)
02/04/67แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2567 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการให้สัตยาบันวัตถุประสงค์การใช้ทุนที่ได้รับเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) รวมถึงวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567