หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> PTG
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
14.91
P/BV
1.52
ปันผล
4.19%
ROA
5.04%
ROE
10.55%
D/E
4.15
EPS
0.16
BETA
1.58
NPM
0.48%
GPM
6.55%
หมวดหมู่ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 8 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเริ่มแรกของบริษัท) และธุรกิจค้าปลีก 2. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG 3. กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและการลงทุน 4.กลุ่มธุรกิจขนส่ง 5. กลุ่มธุรกิจบริหารและจัดการระบบ 6.กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 7.กลุ่มธุรกิจศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถยนต์ และ 8) กลุ่มธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร
มูลค่าตามราคาตลาด13,944,500,000
Book Value5.43
ปริมาณหุ้น1,670,000,000
ที่อยู่เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์0-2168-3377, 0-2168-3388
เว็บไซต์http://www.ptgenergy.co.th
ทุนจดทะเบียน1,670,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท21/3/1988
วันเข้าตลาดฯ30/05/2556
ราคา IPO3.90
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)33556 (07/03/24)
% Free float58.34%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด32921
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น97.88%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI0/1
สรุปคะแนน-5.5/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI43.17
ค่า MACD/Signal-0.1103/-0.0714
ค่า MA6 8.3
ค่า MA12 8.59
ค่า MA26 8.63
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 8 วัน
ค่า RSI 43.17
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
3.80%
NVDR ถือหุ้น
4.55%
ข้อมูลวันที่21/06/24
ซื้อ738,700 หุ้น
ขาย1,495,500 หุ้น
Netขาย 756,800 หุ้น
20/06/24Net: ขาย 1,612,100 หุ้น
19/06/24Net: ขาย 3,151,100 หุ้น
18/06/24Net: ขาย 4,160,500 หุ้น
17/06/24Net: ขาย 2,553,200 หุ้น
14/06/24Net: ขาย 3,096,500 หุ้น
13/06/24Net: ขาย 775,000 หุ้น
12/06/24Net: ขาย 3,218,500 หุ้น
11/06/24Net: ขาย 1,309,800 หุ้น
10/06/24Net: ขาย 461,300 หุ้น
07/06/24Net: ขาย 885,900 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
8.55
8.50
8.45
8.30
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/06/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย928 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย3,955,000 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย32,752,430 บาท
21/06/243,955,000 หุ้น จับคู่ 928 ครั้ง
20/06/243,455,100 หุ้น จับคู่ 864 ครั้ง
19/06/2410,474,800 หุ้น จับคู่ 2,108 ครั้ง
18/06/246,684,900 หุ้น จับคู่ 1,269 ครั้ง
17/06/245,407,100 หุ้น จับคู่ 1,328 ครั้ง
14/06/244,706,100 หุ้น จับคู่ 1,040 ครั้ง
13/06/245,363,100 หุ้น จับคู่ 978 ครั้ง
12/06/2413,233,300 หุ้น จับคู่ 1,911 ครั้ง
11/06/247,431,400 หุ้น จับคู่ 1,408 ครั้ง
10/06/247,950,100 หุ้น จับคู่ 1,673 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)44,38445,13546,93245,71147,728
หนี้สิน (ลบ.)36,18436,86038,00637,13538,456
เงินสด (ลบ.)1,7012,0713,3811,7703,118
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย35.42%11.04%31.25%7.64%
ยอดขาย34.13%10.82%30.67%7.92%
กำไรสุทธิ-7.18%+1.07%+73.47%-7.17%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.52 เท่า
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.15786 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.55บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล4.19% / ปี
    - YTD4.24% / ปี
    - 20234.57% / ปี
    - 20221.72% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)9,068 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)5.43 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 4.19% /ปี
YTD
4.24%
2023
4.57%
2022
1.72%
17 พ.ค. 2024เงินปันผล 0.35 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023
19 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
14 ธ.ค. 2022เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2022
20 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
21 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.5 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
21 ต.ค. 2020เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
15 พ.ค. 2020เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
17 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
06/06/241 ครั้ง16,000 หุ้น เฉลี่ย 9.1 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
21/06/24215,800 หุ้น เฉลี่ย 8.28 บ.
20/06/241,023,500 หุ้น เฉลี่ย 8.15 บ.
19/06/241,606,600 หุ้น เฉลี่ย 8.15 บ.
18/06/241,256,400 หุ้น เฉลี่ย 8.41 บ.
17/06/24400,200 หุ้น เฉลี่ย 8.40 บ.
14/06/24698,100 หุ้น เฉลี่ย 8.53 บ.
13/06/24714,100 หุ้น เฉลี่ย 8.62 บ.
12/06/241,759,600 หุ้น เฉลี่ย 8.63 บ.
11/06/24774,400 หุ้น เฉลี่ย 8.90 บ.
10/06/24660,700 หุ้น เฉลี่ย 9.04 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-5.17-3.76-4.24
20 วัน-4.622.271.14
60 วัน-5.715.63-0.03
120 วัน-5.716.690.87
ตั้งแต่ต้นปี-5.716.952.39
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)14.9111.3317.08
P/BV (เท่า)1.520.971.23
12
ข่าวสาร
10/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
09/05/67การนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเผยแพร่รายงานการประชุม และวีดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22/04/67แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
01/04/67ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นผู้ถือสิทธิ Master Franchise ภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้า "Subway" (เพิ่มเติมสิ่งที่ส่งมาด้วย)
01/04/67ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นผู้ถือสิทธิ Master Franchise ภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้า "Subway"
22/03/67การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม