หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> PTG
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กรอบราคา
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
ในวัน
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
29.26
P/BV
2.00
ปันผล
4.21%
ROA
4.43%
ROE
6.74%
D/E
4.39
EPS
0.23
BETA
1.27
NPM
0.39%
GPM
6.25%
หมวดหมู่ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 8 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเริ่มแรกของบริษัท) และธุรกิจค้าปลีก 2. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG 3. กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและการลงทุน 4.กลุ่มธุรกิจขนส่ง 5. กลุ่มธุรกิจบริหารและจัดการระบบ 6.กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 7.กลุ่มธุรกิจศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถยนต์ และ 8) กลุ่มธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร
มูลค่าตามราคาตลาด15,865,000,000
Book Value4.94
ปริมาณหุ้น1,670,000,000
ที่อยู่เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์0-2168-3377, 0-2168-3388
เว็บไซต์http://www.ptgenergy.co.th
ทุนจดทะเบียน1,670,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท21/3/1988
วันเข้าตลาดฯ30/05/2556
ราคา IPO3.90
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)31285 (10/03/23)
% Free float58.16%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด32921
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น97.88%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI0/1
สรุปคะแนน-5.5/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI35.67
RSI 'เพิ่มขึ้น' ต่อเนื่อง2 วัน
ค่า MACD/Signal-0.2693/-0.2346
ค่า MA6 9.66
ค่า MA12 9.87
ค่า MA26 10.23
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 13 วัน
ค่า RSI 35.67
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
4.01%
NVDR ถือหุ้น
3.87%
ข้อมูลวันที่21/09/23
ซื้อ3,295,800 หุ้น
ขาย1,245,100 หุ้น
Netซื้อ 2,050,700 หุ้น
20/09/23Net: ขาย 1,876,450 หุ้น
19/09/23Net: ขาย 869,000 หุ้น
18/09/23Net: ขาย 293,700 หุ้น
15/09/23Net: ซื้อ 1,174,300 หุ้น
14/09/23Net: ขาย 3,518,800 หุ้น
13/09/23Net: ขาย 3,087,200 หุ้น
12/09/23Net: ซื้อ 1,106,500 หุ้น
11/09/23Net: ขาย 457,900 หุ้น
08/09/23Net: ขาย 442,813 หุ้น
07/09/23Net: ซื้อ 31,800 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
11.30
11.10
10.30
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย1,652 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย9,790,600 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย92,510,880 บาท
21/09/239,790,600 หุ้น จับคู่ 1,652 ครั้ง
20/09/2317,784,900 หุ้น จับคู่ 4,085 ครั้ง
19/09/237,000,600 หุ้น จับคู่ 1,908 ครั้ง
18/09/235,925,500 หุ้น จับคู่ 1,289 ครั้ง
15/09/234,975,800 หุ้น จับคู่ 807 ครั้ง
14/09/2317,972,300 หุ้น จับคู่ 3,491 ครั้ง
13/09/2319,873,000 หุ้น จับคู่ 2,838 ครั้ง
12/09/236,314,000 หุ้น จับคู่ 710 ครั้ง
11/09/2323,697,200 หุ้น จับคู่ 2,555 ครั้ง
08/09/233,669,200 หุ้น จับคู่ 803 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)42,03744,38445,13545,38645,195
หนี้สิน (ลบ.)34,05736,18436,86036,83336,817
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย31.76%35.42%32.32%20.45%
ยอดขาย28.03%34.13%30.04%19.30%
กำไรสุทธิ-46.87%-7.18%-26.08%-48.88%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 2.00 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.23 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.34บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล4.21% / ปี
    - YTD4.06% / ปี
    - 20221.72% / ปี
    - 20213.31% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)8,250 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)4.94 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 4.21% /ปี
YTD
4.06%
2022
1.72%
2021
3.31%
19 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
14 ธ.ค. 2022เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2022
20 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
21 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.5 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
21 ต.ค. 2020เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
15 พ.ค. 2020เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
17 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
18 พ.ค. 2018เงินปันผล 0.17 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
20/09/231 ครั้ง100,000 หุ้น เฉลี่ย 9.35 บ.
12/07/231 ครั้ง100,000 หุ้น เฉลี่ย 10.4 บ.
19/06/231 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 12 บ.
13/06/231 ครั้ง460,600 หุ้น เฉลี่ย 12.1 บ.
25/05/231 ครั้ง800,000 หุ้น เฉลี่ย 12.3 บ.
24/05/231 ครั้ง900,000 หุ้น เฉลี่ย 12.4 บ.
23/05/231 ครั้ง1,100,000 หุ้น เฉลี่ย 12.1 บ.
20/03/231 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 13.6 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
21/09/23622,500 หุ้น เฉลี่ย 9.45 บ.
20/09/231,968,900 หุ้น เฉลี่ย 9.45 บ.
19/09/23607,700 หุ้น เฉลี่ย 9.79 บ.
18/09/23820,300 หุ้น เฉลี่ย 9.93 บ.
15/09/23182,700 หุ้น เฉลี่ย 10.00 บ.
14/09/232,387,200 หุ้น เฉลี่ย 9.86 บ.
13/09/232,901,200 หุ้น เฉลี่ย 9.94 บ.
12/09/23680,000 หุ้น เฉลี่ย 10.15 บ.
11/09/232,214,000 หุ้น เฉลี่ย 10.05 บ.
08/09/23748,500 หุ้น เฉลี่ย 10.23 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-1.50-0.37-0.64
20 วัน-2.48-0.13-3.01
60 วัน-19.26-19.17-17.58
120 วัน-26.49-25.37-24.76
ตั้งแต่ต้นปี-32.07-20.52-25.79
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)29.2616.0421.11
P/BV (เท่า)2.001.211.49
12
ข่าวสาร
10/08/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
08/06/66การนำส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเผยแพร่รายงานการประชุมและวีดีโอบันทึกการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไข)
11/05/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
08/05/66การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
25/04/66แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
21/04/66แจ้งการลาออกของกรรมการ, การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย